B2B Edition

Källor i Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Senaste uppdatering: 2023-11-21
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader
OBSERVERA

Om du inte använder Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition läser du källöversikt i stället.

Med Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition kan ni hämta in B2B-data via olika källor, bland annat Marketo Engage källanslutning, Salesforce, Amazon S3 och ADLS med flera. Med detta källintervall kan du strukturera, etikettera och förbättra inkommande data med hjälp av tjänster.

Information om hur källorna passar in i ert B2B-arbetsflöde finns i självstudiekurs från början till slut.

Se Översikt över källanslutningar om du vill ha mer information om de olika källtyperna i Adobe Experience Platform.

VIKTIGT

Du måste ha tillgång till Real-time Customer Data Platform B2B Edition för att B2B-scheman ska kunna delta i Kundprofil i realtid.

Följande dokument innehåller mer information om hur du använder Marketo för att ta med B2B-data till plattformen:

På denna sida