SFTP-anslutning

Destinationsändringslogg

I juli 2023-Experience Platform-versionen innehåller SFTP-målet nya funktioner enligt nedan:

Översikt

Skapa en utgående liveanslutning till SFTP-servern för att regelbundet exportera avgränsade datafiler från Adobe Experience Platform.

VIKTIGT

Experience Platform stöder dataexport till SFTP-servrar, men de rekommenderade molnlagringsplatserna för dataexport är Amazon S3 och SFTP.

Ansluta till SFTP via API eller gränssnitt

Målgrupper

I det här avsnittet beskrivs vilken typ av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung Stöds Beskrivning
Segmentation Service Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile-based Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med de önskade schemafälten (t.ex. e-postadress, telefonnummer, efternamn), som du har valt på skärmen Välj profilattribut i arbetsflöde för målaktivering.
Exportfrekvens Batch Batchdestinationer exporterar filer till efterföljande plattformar i steg om tre, sex, åtta, tolv eller tjugofyra timmar. Läs mer om gruppfilsbaserade mål.

Profilbaserad SFTP-exporttyp

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations behörighet för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Autentiseringsinformation

Om du väljer SFTP with password autentiseringstyp för att ansluta till din SFTP-plats:

Grundläggande autentisering för SFTP-mål

 • Domain: Adress till din SFTP-lagringsplats.

 • Username: Användarnamnet som ska loggas in på din SFTP-lagringsplats;

 • Port: Den port som används av SFTP-lagringsplatsen;

 • Password: Lösenordet för att logga in på din SFTP-lagringsplats.

 • Encryption key: Om du vill kan du bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering i de exporterade filerna. Visa ett exempel på en korrekt formaterad krypteringsnyckel i bilden nedan.

  Bild som visar ett exempel på en korrekt formaterad PGP-nyckel i användargränssnittet

Om du väljer SFTP with SSH key autentiseringstyp för att ansluta till din SFTP-plats:

SSH-nyckelautentisering för SFTP-mål

 • Domain: Fyll i IP-adressen eller domännamnet för ditt SFTP-konto

 • Port: Den port som används av SFTP-lagringsplatsen;

 • Username: Användarnamnet som ska loggas in på din SFTP-lagringsplats;

 • SSH Key: Den privata SSH-nyckeln som används för att logga in på din SFTP-lagringsplats. Den privata nyckeln måste vara en RSA-formaterad, Base64-kodad sträng och får inte vara lösenordsskyddad.

 • Encryption key: Om du vill kan du bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering i de exporterade filerna. Visa ett exempel på en korrekt formaterad krypteringsnyckel i bilden nedan.

  Bild som visar ett exempel på en korrekt formaterad PGP-nyckel i användargränssnittet

Destinationsinformation

När du har upprättat autentiseringsanslutningen till SFTP-platsen anger du följande information för målet:

Tillgänglig målinformation för SFTP-mål

 • Name: Ange ett namn som gör det lättare att identifiera destinationen i användargränssnittet i Experience Platform;
 • Description: Ange en beskrivning av destinationen;
 • Folder path: Ange sökvägen till mappen på din SFTP-plats där filerna ska exporteras.
 • File type: Välj det format som Experience Platform ska använda för de exporterade filerna. När du väljer CSV kan du också konfigurera filformateringsalternativ.
 • Compression format: Välj den komprimeringstyp som Experience Platform ska använda för de exporterade filerna.
 • Include manifest file: Aktivera det här alternativet om du vill att exporten ska innehålla en manifestfil för JSON som innehåller information om exportplats, exportstorlek med mera. Manifestet har ett namn i formatet manifest-<<destinationId>>-<<dataflowRunId>>.json. Visa en exempelmanifestfil. Manifestfilen innehåller följande fält:
  • flowRunId: dataflödeskörning som genererade den exporterade filen.
  • scheduledTime: Tiden i UTC när filen exporterades.
  • exportResults.sinkPath: Sökvägen till lagringsplatsen där den exporterade filen placeras.
  • exportResults.name: Namnet på den exporterade filen.
  • size: Storleken på den exporterade filen, i byte.

Aktivera målgrupper till det här målet

VIKTIGT

Se Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

(Beta) Exportera datauppsättningar

Detta mål stöder datauppsättningsexporter. Fullständig information om hur du ställer in datauppsättningsexporter finns i självstudiekurserna:

Exporterade data

För SFTP mål, Platform skapar en .csv filen på lagringsplatsen som du angav. Mer information om filerna finns i Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål i självstudiekursen om målgruppsaktivering.

IP-adress tillåtelselista

Se IP-adress tillåtelselista för SFTP-mål om du behöver lägga till IP-adresser för Adobe i ett tillåtelselista.

På denna sida