Använda elektroniska signaturer i ett formulär med hjälp av klottersignaturer

Du kan använda Klottersignatur komponenter och Signatursteg -komponent för att rita (Klottra) signatur i ett adaptivt formulär. Underskriftsstegkomponenten visar en PDF-version av det adaptiva formuläret. Du måste aktivera alternativet Dokument för post eller formulärmallsbaserad adaptiv Forms för att kunna använda signaturstegskomponenten.

Dialogrutan Klottra signering

Olika alternativ i signaturfönstret

 • S: Klicka på Målarpensel för att rita din signatur på arbetsytan.
 • B: Klicka på Rensa -ikonen för att rensa signaturen på arbetsytan.
 • C: Klicka på Geolokalisering -ikon för att lägga till geopositionering tillsammans med signaturen.
 • D: Klicka på Tangentbord om du vill skriva ditt namn på arbetsytan.

När du har tryckt på Klar aem_forms_save -ikonen i fönstret Klottsignatur kan du inte redigera signaturen. Om du vill redigera signaturen måste du bortse från den aktuella signaturen och signera igen med alternativet Målningspensel/Tangentbord ovan.

Du kan trycka på Konfigurera -ikonen för att ange proportioner för arbetsytan Skrivbar signatur.

 • När proportionerna för arbetsytan Klottra signatur är mindre än 1 läggs platsinformationen till längst ned på arbetsytan Klottra signatur.

 • När proportionerna för arbetsytan Klottra signatur är större än 1 läggs platsinformationen till till höger på arbetsytan Klottra signatur.

klottra signature-bottom

OBSERVERA

Signaturer sparas alltid i PNG-format.

Konfigurera ett anpassat formulär för att använda skriptsignatur

 1. Alternativet Skapa ett postdokument aktiverat eller formulärmallsbaserat anpassat formulär. Stegvisa instruktioner finns i Skapa ett adaptivt formulär.

 2. Dra och släpp Klottersignatur från komponentwebbläsaren till det adaptiva formuläret.

 3. Tryck på Konfigurera konfigurera ikon. Egenskaper öppnas i webbläsaren och egenskaper för komponenten Skriptsignatur visas. Konfigurera egenskaper för komponenten Scribble Signature.

 4. Dra och släpp signaturstegskomponenten från komponentwebbläsaren till det adaptiva formuläret.

  OBSERVERA

  Komponenten Signatursteg får full bredd som är tillgänglig för formuläret. Vi rekommenderar att du inte har någon annan komponent i avsnittet som innehåller komponenten Signatursteg.

 5. Tryck på Formulärbehållare och trycker på Konfigurera ikon. Egenskaper öppnas i webbläsaren och egenskaper för behållare för adaptiva formulär visas. Navigera till Adaptiv formulärbehållare > Elektronisk signatur och avmarkera Aktivera Adobe Sign alternativ. Tryck på Klar aem_forms_save om du vill spara ändringarna.

  OBSERVERA

  När du lägger till en komponent för signatursteg i ett anpassat formulär markeras alternativet Aktivera Adobe Sign automatiskt.

 6. Tryck på Konfigurera konfigurera ikon. Egenskaper öppnas i webbläsaren och egenskaper för signatursteg visas. Konfigurera följande egenskaper:

  • Elementnamn: Ange komponentens namn.

  • Titel: Ange komponentens unika namn.

  • Mallmeddelande: Ange meddelandet som ska visas medan signaturen PDF läses in. Adobe Sign tjänster tar lite tid att förbereda och läsa in signaturen PDF.

  • Underteckningstjänst: Välj Klottersignatur alternativ.

  • CSS-klass: Ange CSS-klass för klientbiblioteket, om det finns någon. Det rekommenderas att använda teman och infogade format i stället för CSS-klassen.

  Tryck på Klar aem_forms_save om du vill spara ändringarna. Signaturen har konfigurerats.

  När du fyller i ett formulär visas nu en PDF-version av det adaptiva formuläret och alternativ för att signera PDF-dokumentet finns. Mer information finns i Signera ett anpassat formulär med klottrar signatur.

Signera ett anpassat formulär med klottrar signatur

 1. När du har fyllt i ett adaptivt formulär och kommit till sidan Signatursteg visas signaturskärmen.

  Signaturskärm för EchoSign-sida

 2. Klicka på Sign. Dialogrutan för klottersignering visas. Signera formuläret och klicka på Klar aem_forms_save -ikonen för att spara signaturen.

  Dialogrutan Klottra signering

 3. Klicka på Slutför för att slutföra signeringsprocessen.

  Slutför signeringsprocessen

Signaturerna läggs till i formuläret och formulärkontrollen flyttas till nästa panel.

På denna sida