Använda elektroniska signaturer i ett formulär med hjälp av klottersignaturer apply-electronic-signatures-to-a-form-using-deprecated-scribble-signatures

Adobe rekommenderar att man använder modern och utbyggbar datainhämtning Kärnkomponenterfor skapa ny Adaptive Formseller lägga till adaptiv Forms på AEM Sites-sidor. De här komponenterna utgör ett betydande framsteg när det gäller att skapa adaptiva Forms-filer, vilket ger imponerande användarupplevelser. I den här artikeln beskrivs det äldre sättet att skapa Adaptiv Forms med baskomponenter.

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Du kan använda Klottersignatur komponenter och Signatursteg -komponent för att rita (Klottra) signatur i ett anpassat formulär. Underskriftsstegkomponenten visar en PDF-version av det adaptiva formuläret. Du måste aktivera alternativet Dokument för post eller formulärmallsbaserade adaptiva formulär för att kunna använda signaturstegskomponenten.

Dialogrutan Klottra signering

Olika alternativ finns i signaturfönstret

 • S: Klicka på Målarpensel för att rita din signatur på arbetsytan.
 • B: Klicka på Rensa -ikonen för att rensa signaturen på arbetsytan.
 • C: Klicka på Geolokalisering -ikon för att lägga till geopositionering tillsammans med signaturen.
 • D: Klicka på Tangentbord om du vill skriva ditt namn på arbetsytan.

När du har valt Klar aem_6_3_forms_save -ikonen i fönstret Klottsignatur kan du inte redigera signaturen. Om du vill redigera signaturen måste du bortse från den aktuella signaturen och signera igen med alternativet Målningspensel/Tangentbord ovan.

Du kan välja Konfigurera konfigurera -ikonen för att ange proportioner för arbetsytan Skrivbar signatur.

 • När proportionerna för arbetsytan Klottra signatur är mindre än 1 läggs platsinformationen till längst ned på arbetsytan Klottra signatur.

 • När proportionerna för arbetsytan Klottra signatur är större än 1 läggs geopositioneringsinformationen till till höger på arbetsytan Klottra signatur.

klottra signature-bottom

NOTE
Signaturer sparas alltid i PNG-format.

Konfigurera ett anpassningsbart formulär att använda en skriptsignatur configure-an-adaptive-form-to-use-scribble-signature

 1. Alternativet Skapa ett postdokument aktiverat eller ett anpassat formulär som bygger på en formulärmall. Stegvisa instruktioner finns i Skapa ett anpassat formulär.

 2. Dra och släpp Klottersignatur från komponentwebbläsaren till det adaptiva formuläret.

 3. Välj Konfigurera konfigurera -ikon. Egenskaper öppnas i webbläsaren och egenskaper för komponenten Skriptsignatur visas. Konfigurera egenskaper för komponenten Scribble Signature.

 4. Dra och släpp signaturstegskomponenten från komponentwebbläsaren till det anpassningsbara formuläret.

  note note
  NOTE
  Komponenten Signatursteg får full bredd som är tillgänglig för formuläret. Vi rekommenderar att du inte har någon annan komponent i avsnittet som innehåller komponenten Signatursteg.
 5. Välj Formulärbehållare och väljer Konfigurera konfigurera -ikon. Egenskaper öppnas i webbläsaren och egenskaper för behållare för adaptiva formulär visas. Navigera till Adaptiv formulärbehållare > Elektronisk signatur och avmarkera Aktivera Adobe Sign alternativ. Välj Klar aem_6_3_forms_save om du vill spara ändringarna.

  note note
  NOTE
  När du lägger till en komponent för signatursteg i ett anpassat formulär markeras alternativet Aktivera Adobe Sign automatiskt.
 6. Välj Konfigurera konfigurera -ikon. Egenskaper öppnas i webbläsaren och egenskaper för signatursteg visas. Konfigurera följande egenskaper:

  • Elementnamn: Ange komponentens namn.

  • Titel: Ange komponentens unika namn.

  • Mallmeddelande: Ange meddelandet som ska visas medan signaturen PDF läses in. Adobe Sign tjänster tar lite tid att förbereda och läsa in signaturen PDF.

  • Underteckningstjänst: Välj Klottersignatur alternativ.

  • CSS-klass: Ange CSS-klass för klientbiblioteket, om sådan finns. Använd teman och infogade format i stället för CSS-klassen.

  Välj Klar aem_6_3_forms_save om du vill spara ändringarna. Signaturen har konfigurerats.

  När du fyller i ett formulär visas nu en PDF-version av ett anpassat formulär och alternativ för att signera PDF-dokumentet finns. Mer information finns i Signera ett anpassat formulär med Scribble Signature.

Signera ett anpassat formulär med Scribble Signature sign-an-adaptive-form-using-scribble-signature

 1. När du har fyllt i ett anpassat formulär och kommit till sidan Signatursteg visas signaturskärmen.

  Dialogrutan Klottra signering

 2. Klicka på Sign. Dialogrutan för klottersignering visas. Signera formuläret och klicka på Klar aem_6_3_forms_save -ikonen för att spara signaturen.

  Dialogrutan Klottra signering

 3. Klicka på Slutför för att slutföra signeringsprocessen.

  Slutför signeringsprocessen

Signaturerna läggs till i formuläret och formulärkontrollen flyttas till nästa panel.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2