Om aktivering av autentiserade segment från målgruppskällor

Senaste uppdatering: 2023-05-05
  • Skapat för:
  • User

DSP kan importera förstahandssegment som består av autentiserade signaler som byggts inom en kunddataplattform (CDP). Du kan använda de kapslade segmenten som mål för dina placeringar.

Adobe Real-Time Customer Data Profile

DSP är integrerat med den Adobe Real-Time Customer Data Profile (CDP), som ingår i Adobe Experience Platform.

I Real-time CDP, mål är anslutningar till externa dataplattformar som möjliggör smidig dataaktivering. Du kan till exempel använda destinationer för att aktivera dina kända kundrelationer (till exempel hash-kodade e-postadresser) för riktad reklam i olika digitala format som stöds av DSP.

Mer information om destinationer finns i Experience Platform Destinationshandbok, inklusive en översikt över produkten, instruktioner för skapa målarbetsytor och skapa målanslutningaroch aktivera data till mål.

Arbetsflöde för att använda DSP integrering med Real-time CDP

  1. Tillåt DSP att översätta kunddatasegment till LiveRamp RampIDs som är igenkännbara i en anbudsbar miljö.

  2. Skapa en målgruppskälla för att importera målgrupper till ditt DSP eller ett annonserarkonto.

  3. Konfigurera en Real-Time CDP målanslutning i Experience Platform.

Kontakta ditt kontoteam på Adobe eller adcloud-support@adobe.com.

På denna sida