Dokumentation om Real-Time Customer Data Platform

Få tillgång till Adobe Real-Time CDP-dokumentation och -support med vår praktiska hubb med användarhandböcker. Här hittar du svar på vanliga frågor och länkar till Real-Time CDP-supportsidor, videor och självstudiekurser.

Oavsett om du kommer igång med Real-Time Customer Data Platform, har en fråga om kontrollpanelen eller undrar hur du skapar profiler – på den här sidan hittar du svar och supportdokument för Adobe Real-Time CDP.

Användarhandböcker

Översikt lists-documentation-1

 • Användarhandbok för Real-Time CDP
  Samla in kända och anonyma data från flera olika källor för att skapa kundprofiler, skapa målgruppssegment utifrån dessa profiler och aktivera dessa segment för tredjepartsdestinationer.
 • Komma igång
  Använd det här exempelscenariot som exempel när du konfigurerar implementeringen av Adobe Real-Time Customer Data Platform.
 • Översikt över mätvärden
  Kontrollpaneler, startsidan och förstagångsupplevelsen i Adobe Experience Platform

Real-Time CDP B2B-utgåva lists-documentation-2

Självstudiekurser tiles-tutorials-1

 • Förstå Real-Time CDP
  Lär dig om hur Adobe Real-time Customer Data Platform (CDP) samlar in kända och okända kunddata för att skapa och aktivera tillförlitliga kundprofiler.
 • Demo av Real-Time CDP
  Se en demonstration av hur Real-time CDP används för att samla in data från flera olika källor, slå samman dessa data till en enda kundprofil i realtid och aktivera dessa data för att skapa personanpassade kundupplevelser.
 • Förstå användargränssnittet och arbetsflödet i RTCDP
  Lär dig navigera i användargränssnittet för Real-time Customer Data Platform (CDP) och se hur dess funktioner samverkar för att möjliggöra aktivering i realtid under hela den digitala kundresan.
 • Utkast: målgrupps- och profilaktivering
  Leverera målgruppsinriktade och profilbaserade kundupplevelser med Real-Time Customer Data Platform.
 • Utkast: Journey Optimizer
  Utför utlösta meddelanden och upplevelser med Adobe Experience Platform som ett centralt nav för strömmande data, kundprofiler och segmentering.
 • Utkast: webb- och mobilanpassning
  Leverera personaliserat webb- och mobilinnehåll med Kundprofil i realtid.
 • Se alla självstudiekurser
  Lär dig om hur Adobe Real-time Customer Data Platform (CDP) samlar in kända och okända kunddata för att skapa och aktivera tillförlitliga kundprofiler.

Versionsinformation lists-release

Relaterade resurser lists-resources-1