Använda arbetsflödesredigeraren

Arbetsflödet möjliggör hantering av affärsprocesser i Experience Manager och används för automatisk behandling av innehåll samt underlättar styrning och processer som kräver mänskligt beslutsfattande. Arbetsflödet definieras via arbetsflödesmodeller som består av en serie steg och skapas och hanteras i Workflow Model Editor.

recommendation-more-help
c92bdb17-1e49-4e76-bcdd-89e4f85f45e6