Använda CI/CD-pipeline i Adobe Cloud Manager

Adobe Cloud Manager är en enkel, men ändå flexibel självbetjäningsmodul för CI/CD som gör det möjligt för AEM projektteam att snabbt, säkert och konsekvent driftsätta kod i alla AEM miljöer som AMS är värd för. I den här videoserien utforskas hur du konfigurerar och kör Cloud Managers CI/CD-pipeline i både felfallsscenarier och framgångsscenarier.

Introduktion

En introduktion till programmen Cloud Manager och Cloud Manager.

NOTE
I alla dessa videoklipp har tiden för att skapa, testa och distribuera videon ökat för att minska tiden. En fullständig pipeline-körning tar normalt 45 minuter eller mer (inklusive den obligatoriska 30-minuters prestandatestningen), beroende på projektstorlek, antal AEM och UAT-processer.

Konfigurera CI/CD-pipeline

I den här videon utforskas hur du konfigurerar pipeline för programmet i Cloud Manager.

Körning av pipeline misslyckades

I den här videon utforskas körningen av CI/CD Pipeline med kod som inte klarar Cloud Managers nödvändiga kvalitetskontroller med hjälp av yellow databasgren.

Slutförd pipeline-körning

I den här videon utforskas den lyckade körningen av CI/CD-pipeline med hjälp av kod som klarar de kvalitetskontroller som krävs av Cloud Manager med hjälp av master databasgren.

Den här videon vidrör även Activity i Cloud Manager, som gör det möjligt att komma in på nytt i aktiva körningar eller granska slutförda eller misslyckade körningar.

Stödmaterial

recommendation-more-help
c92bdb17-1e49-4e76-bcdd-89e4f85f45e6