Så här aktiverar du en tillgångshämtningsrapport

Den här videon går igenom stegen för att aktivera resurshämtningsrapport.

recommendation-more-help
c92bdb17-1e49-4e76-bcdd-89e4f85f45e6