Autentiseringsstöd i AEM 6.x

En samlad vy över de autentiseringsmekanismer (och ibland auktoriseringsmekanismer) som stöds av AEM.

I följande tabell beskrivs hur användare kan autentisera till AEM.

Autentisering
AEM 6.3
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM som kanonisk identitetsleverantör
Grundläggande autentisering
Forms-baserad
Tokenbaserad (w/ inkapslad token)
Icke-AEM system som kanonisk identitetsleverantör
LDAP
SSO
SAML 2.0
OAuth 1.0a och 2.0
OpenID
*

Tillhandahålls via communityprojekt, men stöds inte direkt av Adobe.

recommendation-more-help
c92bdb17-1e49-4e76-bcdd-89e4f85f45e6