Konfigurera referenswebbplatsen för Web.Gov och We.Finance set-up-and-configure-we-gov-reference-site

Information om demopaket demo-package-details

Installationskrav installation-prerequisites

Det här paketet skapades för AEM Forms 6.4 OSGI Author, har testats och stöds därför på följande plattformsversioner:

AEM
AEM FORMS PACKAGE VERSION
STATUS
6,4
5.0.86
Stöds
6,5
6.0.80
Stöds
6.5.3
6.0.122
Stöds

Paketet innehåller en molnkonfiguration som stöder följande plattformsversioner:

MOLNLEVERANTÖR
SERVICEVERSION
STATUS
Adobe Sign
v5 API
Stöds
Microsoft® Dynamics 365
1710 (9.1.0.3020)
Stöds
Adobe Analytics
v1.4 Rest API
Stöds
Paketinstallationshänsyn:
 • Installera paketet på en ren server, utan andra demopaket eller äldre versioner av demopaket.
 • Installera paketet på en OSGI-server som körs i redigeringsläge.

Vad innehåller det här paketet what-does-this-package-include

The AEM Forms Web.Gov-demopaket (we-gov-forms.pkg.all-<version>.zip) levereras som ett paket som innehåller flera andra delpaket och tjänster. Paketet innehåller följande moduler:

 • we-gov-forms.pkg.all-<version>.zip - Fullständigt demopaket

  • we-gov-forms.ui.ap<version>.zip - Innehåller alla komponenter, klientbibliotek, exempelanvändare, arbetsflödesmodeller och så vidare.

   • we-gov-forms.core-<version>.jar - Innehåller alla OSGI-tjänster, implementering av anpassade arbetsflödessteg och så vidare.

   • we-gov-forms.derby<version>.jar - Innehåller alla OSGI-tjänster, databasschema och så vidare.

   • core.wcm.components.all-2.0.4.zip - Samling av exempelkomponenter för WCM

   • grid-aem.ui.apps-1.0-SNAPSHOT.zip - AEM Sites Grid-layoutpaket för kolumnkontroll för webbplatser

  • we-gov-forms.ui.co-<version>.zip - Innehåller allt innehåll, alla sidor, bilder, formulär, interaktiva kommunikationsresurser och så vidare.

  • we-gov-forms.ui.analytics-<version>.zip - Innehåller alla Web.Gov Forms Analytics-data som ska lagras i databasen.

  • we-gov-forms.config.public-<version>.zip - Innehåller alla standardkonfigurationsnoder, inklusive platshållarmolnkonfigurationer, för att undvika problem med formulärdatamodell och tjänstbindning.

De tillgångar som ingår i detta paket omfattar:

 • AEM webbplatssidor med redigerbara mallar
 • AEM Forms Adaptive Forms
 • AEM Forms Interactive Communications (Print and Web Channel)
 • AEM Forms XDP-dokument för inspelning
 • AEM Forms MS® Dynamics Forms datamodell
 • Adobe Sign Integration
 • AEM arbetsflödesmodell
 • AEM Assets exempelbilder
 • Exempel (i minnet) på Apache Derby-databas
 • Apache Derby-datakälla (för användning med formulärdatamodell)

Installation av demopaket demo-package-installation

Det här avsnittet innehåller information om hur du installerar demopaketet.

Från programvarudistribution from-software-distribution

 1. Öppna Programvarudistribution. Du behöver en Adobe ID för att logga in på Software Distribution.

 2. Välj Adobe Experience Manager finns i rubrikmenyn.

 3. I Filters avsnitt:

  1. Välj Forms från Solution listruta.
  2. Välj version och typ för paketet. Du kan också använda Search Downloads för att filtrera resultaten.
 4. Välj we-gov-forms.pkg.all-<version>.zip paketnamn, markera Accept EULA Terms och markera Download.

 5. Öppna Pakethanteraren och klicka Upload Package för att överföra paketet.

 6. Markera paketet och klicka på Install.

  web gov-paket

 7. Tillåt att installationsprocessen slutförs.

 8. Navigera till https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html?wcmmode=disabled för att säkerställa att installationen lyckades.

Från en lokal ZIP-fil from-a-local-zip-file

 1. Hämta och hitta we-gov-forms.pkg.all-<version>.zip -fil.

 2. Navigera till https://<aemserver>:<port>/crx/packmgr/index.jsp.

 3. Välj alternativet Överför paket.

  Överför paket

 4. Använd filläsaren för att navigera till och välja den hämtade ZIP-filen.

 5. Klicka på Öppna för att överföra.

 6. När du har överfört paketet väljer du alternativet Installera för att installera det.

  Installera Forms-paketet för WebGov

 7. Tillåt att installationsprocessen slutförs.

 8. Navigera till https://<aemserver>:<port>/content/we-gov/home.html?wcmmode=disabled för att säkerställa att installationen lyckades.

Installera nya paketversioner installing-new-package-versions

Installera den nya paketversionen genom att följa stegen i 4.1 och 4.2. Det går att installera en nyare paketversion medan ett annat äldre paket redan är installerat, men du bör avinstallera den äldre paketversionen först. Följ stegen nedan för att göra det.

 1. Navigera till https://<aemserver>:<port>/crx/packmgr/index.jsp

 2. Leta reda på mappen we-gov-forms.pkg.all-<version>.zip -fil.

 3. Välj alternativet Mer.

 4. I listrutan väljer du alternativet Avinstallera.

  Avinstallera WebGov-paket

 5. När du har bekräftat väljer du Avinstallera igen och tillåter att avinstallationen slutförs.

Konfiguration av demonstrationspaket demo-package-configuration

Det här avsnittet innehåller information och instruktioner om konfigurationen efter distributionen av demopaketet innan presentationen.

Konfiguration av praktisk användare fictional-user-configuration

 1. Navigera till https://<aemserver>:<port>/libs/granite/security/content/groupadmin.html

 2. Logga in som administratör för att utföra uppgifterna nedan.

 3. Bläddra ned till slutet av sidan om du vill läsa in alla användargrupper.

 4. Sök efter "arbetsflöde".

 5. Välj "arbetsflöde-användare" och klicka på "Egenskaper".

 6. Gå till fliken Medlemmar.

 7. Skriv in wegov i fältet Välj användare eller grupp.

 8. Välj i listrutan "Vi.Gov Forms-användare".

  Redigera gruppinställningar för arbetsflödesanvändare

 9. Klicka på"Spara och stäng" i menyraden.

 10. Upprepa steg 2-7 genom att söka efter "analys", markera "Analysadministratörer" och lägga till "Vi.Gov Forms-användare" som medlem.

 11. Upprepa steg 2-7 genom att söka efter "formuläranvändare", markera "formgivare" och lägga till "Vi.Gov Forms-användare" som medlem.

 12. Upprepa steg 2-7 genom att söka efter "formuläranvändare", markera "formuläranvändare" och den här gången lägger du till "We.Gov-användare" som medlem.

E-postserverkonfiguration email-server-configuration

 1. Granska installationsdokumentation Konfigurerar e-postmeddelande

 2. Logga in som administratör för att utföra den här uppgiften.

 3. Navigera till https://<aemserver>:<port>/system/console/configMgr

 4. Leta reda på och klicka på Dagens CQ-tjänst för e-post som ska konfigureras.

  Konfigurera daglig CQ Mail-tjänst

 5. Konfigurera tjänsten så att den ansluter till valfri SMTP-server:

  1. Värdnamn för SMTP-server: till exempel (smtp.gmail.com)
  2. Serverport: till exempel (465) för gmail med SSL
  3. SMTP-användare: demo@ <companyname> .com
  4. "Från"-adress: aemformsdemo@adobe.com

  Konfigurera SMTP

 6. Klicka på Spara för att spara konfigurationen.

(Valfritt) AEM SSL-konfiguration aemsslconfig

Det här avsnittet innehåller information om hur du konfigurerar SSL på den AEM instansen för att kunna konfigurera Adobe Sign Cloud-konfigurationen.

Referenser:

Anteckningar:

 1. Navigera till https://<aemserver>:<port>/aem/inbox där du kan slutföra processen som beskrivs i länken för referensdokumentation ovan.

 2. The we-gov-forms.pkg.all-[version].zip paketet innehåller ett exempel på en SSL-nyckel och ett certifikat som du kan komma åt genom att extrahera we-gov-forms.pkg.all-[version].zip/ssl som ingår i paketet.

 3. SSL-certifikat och nyckelinformation:

  1. utfärdas till "CN=localhost"
  2. 10 års giltighet
  3. lösenordsvärde för password
 4. Den privata nyckeln är localhostprivate.der.

 5. Certifikatet är localhost.crt.

 6. Klicka på Nästa.

 7. HTTPS-värdnamn ska anges till localhost.

 8. Porten bör anges till en port som systemet har exponerat.

(Valfritt) Adobe Sign molnkonfiguration adobe-sign-cloud-configuration

Det här avsnittet innehåller information och instruktioner om Adobe Sign Cloud-konfigurationen.

Referenser:

Molnkonfiguration cloud-configuration

 1. Granska förutsättningarna. Se AEM SSL-konfiguration för nödvändig SSL-konfiguration.

 2. Navigera till:

  https://<aemserver>:<port>/libs/adobesign/cloudservices/adobesign.html/conf/we-go

  note note
  NOTE
  Den URL som används för att komma åt AEM ska matcha den URL som konfigurerats i Adobe Sign OAuth Redirect URI för att undvika konfigurationsproblem (till exempel https://<aemserver>:<port>/mnt/overlay/adobesign/cloudservices/adobesign/properties.html)
 3. Välj We.gov Adobe Sign-konfiguration.

 4. Klicka på Egenskaper.

 5. Gå till fliken Inställningar.

 6. Ange till exempel autentiserings-URL: https://secure.na1.echosign.com/public/oauth

 7. Ange konfigurerat klient-ID och klienthemlighet från den konfigurerade Adobe Sign-instansen.

 8. Klicka på Anslut till Adobe Sign.

 9. När anslutningen är klar klickar du på Spara och stäng för att slutföra integreringen.

(Valfritt) MS® Dynamics-molnkonfiguration ms-dynamics-cloud-configuration

Det här avsnittet innehåller information och instruktioner om konfigurationen för MS® Dynamics Cloud.

Referenser:

Molntjänsten MS® Dynamics OData ms-dynamics-odata-cloud-service

 1. Navigera till:

  https://<aemserver>:<port>/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/fdm.html/conf/we-go

  1. Kontrollera att du använder samma omdirigerings-URL som konfigurerats i MS® Dynamics-programregistreringen för att få åtkomst till servern.
 2. Markera konfigurationen för Microsoft® Dynamics OData-Cloud Servicen.

 3. Klicka på Egenskaper.

  Egenskaper för Microsoft OData-Cloud Service

 4. Gå till fliken Autentiseringsinställningar.

 5. Ange följande information:

  1. Tjänstrot: till exempel https://msdynamicsserver.api.crm3.dynamics.com/api/data/v9.1/

  2. Autentiseringstyp: OAuth 2.0

  3. Autentiseringsinställningar (se Konfigurationsinställningar för MS® Dynamics-molnet för att samla in dessa uppgifter):

   1. Klient-ID - även kallat program-ID
   2. Klienthemlighet
   3. OAuth URL - till exempel https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize
   4. Uppdatera token-URL, till exempel https://login.windows.net/common/oauth2/token
   5. Åtkomsttoken-URL, till exempel https://login.windows.net/common/oauth2/token
   6. Auktoriseringsomfång - open
   7. Autentiseringshuvud - Authorization Bearer
   8. Resurs - till exempel https://msdynamicsserver.api.crm3.dynamics.com
  4. Klicka på Anslut till OAuth.

 6. När autentiseringen är klar klickar du på Spara och stäng för att slutföra integreringen.

Konfigurationsinställningar för MS® Dynamics-molnet dynamicsconfig

Stegen som beskrivs i det här avsnittet finns för att hjälpa dig att hitta klient-ID, klienthemlighet och information från din MS® Dynamics Cloud-instans.

 1. Navigera till https://portal.azure.com/ och inloggning.

 2. Välj Alla tjänster på den vänstra menyn.

 3. Sök efter eller navigera till"App Registration".

 4. Skapa eller välj en befintlig programregistrering.

 5. Kopiera Program-ID ska användas som OAuth Klient-ID i AEM molnkonfiguration

 6. Klicka på Inställningar eller Manifest för att konfigurera Svara-URL:er.

  1. Den här URL:en måste matcha den URL som används för att komma åt AEM när OData-tjänsten konfigureras.
 7. I inställningsvyn klickar du på Tangenter för att visa den nya nyckeln (den används som klienthemlighet i AEM).

  1. Se till att behålla en kopia av nyckeln eftersom du inte kan visa den senare i Azure eller AEM.
 8. Navigera till kontrollpanelen för instansen av MS® Dynamics för att hitta URL:en för resursen/tjänstroten.

 9. I det övre navigeringsfältet klickar du på"Försäljning" eller på din egen instanstyp och"Välj inställningar".

 10. Klicka på"Anpassningar" och"Resurser för utvecklare" längst ned till höger.

 11. Där hittar du Service Root URL:

  *https://msdynamicsserver.api.crm3.dynamics.com/api/data/v9.1/

 12. Information om URL:en för uppdaterings- och åtkomsttoken finns här:

  https://learn.microsoft.com/en-us/rest/api/datacatalog/authenticate-a-client-app

Testa Forms datamodell (Dynamics) testing-the-form-data-model

När molnkonfigurationen är klar kanske du vill testa formulärdatamodellen.

 1. Navigera till

  https://<aemserver>:<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/we-gov

 2. Välj We.gov Microsoft® Dynamics CRM FDM och välj Egenskaper.

  Egenskaper för Dynamics CRM FDM

 3. Gå till fliken Uppdatera källa.

 4. Kontrollera att Kontextmedveten konfiguration är inställd på /conf/we-gov och att den konfigurerade datakällan är ms-dynamics-data-cloud-service.

  Konfigurerad datakälla

 5. Redigera formulärdatamodellen.

 6. Testa tjänsterna för att kontrollera att de är anslutna till den konfigurerade datakällan.

  note note
  NOTE
  När du har testat tjänsterna klickar du på Avbryt för att säkerställa att ofrivilliga ändringar inte sprids till formulärdatamodellen.
  note note
  NOTE
  Det har rapporterats att en AEM Server måste startas om för att datakällan ska kunna bindas till FDM.
  note note
  NOTE
  Du bör använda kommandot Ctrl + C för att starta om SDK:n. Om du startar om AEM SDK med alternativa metoder, till exempel genom att stoppa Java-processer, kan det leda till inkonsekvenser i den AEM utvecklingsmiljön.

Testa Forms datamodell (Derby) test-fdm-derby

När molnkonfigurationen är klar kanske du vill testa formulärdatamodellen.

 1. Navigera till https://<aemserver>:<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments-fdm/we-gov

 2. Välj We.gov Registrering - FDM och markera Egenskaper.

  Egenskaper för Dynamics CRM FDM

 3. Navigera till Uppdatera källa -fliken.

 4. Se till att Kontextmedveten konfiguration är inställd på /conf/we-gov och att den konfigurerade datakällan är We.Gov Derby DS.

  Egenskaper för Dynamics CRM FDM

 5. Klicka Spara och stäng.

 6. Testa tjänsterna för att säkerställa att de ansluter till den konfigurerade datakällan

  • Testa anslutningen genom att välja HOMEMORTGAGEAccount och ge den en tjänst. Testa tjänsten och systemadministratörerna för att se data som hämtas.

Adobe Analytics-konfiguration (valfritt) adobe-analytics-configuration

Det här avsnittet innehåller information och instruktioner om Adobe Analytics Cloud Configuration.

Referenser:

Adobe Analytics Cloud tjänstkonfiguration adobe-analytics-cloud-service-configuration

Det här paketet levereras förkonfigurerat för att ansluta till Adobe Analytics. Följ stegen nedan för att tillåta att den här konfigurationen uppdateras.

 1. Navigera till https://<aemserver>:<port>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html

 2. Gå till Adobe Analytics och välj länken "Visa konfigurationer".

 3. Välj konfigurationen "Web.Gov Adobe Analytics (Analytics Configuration)".

  Konfiguration av molntjänster för Analytics

 4. Klicka på knappen Redigera om du vill uppdatera Adobe Analytics-konfigurationen (du måste ange Delad hemlighet). Klicka på Anslut till analys för att ansluta och OK för att slutföra.

  We.Gov Adobe Analytics

 5. På samma sida klickar du på"We.Gov Adobe Analytics Framework (Analytics Framework)" om du vill uppdatera ramverkskonfigurationerna (se Aktivera AEM för att aktivera redigering).

Adobe Analytics Hitta användaruppgifter analytics-locating-user-credentials

Om du vill hitta inloggningsuppgifterna för ett Adobe Analytics-konto som kontoadministratören måste utföra följande uppgifter.

 1. Gå till Adobe Experience Cloud-portalen.
  • Logga in med dina administratörsuppgifter
 2. Välj ikonen Adobe Analytics på huvudkontrollpanelen.
  Snabb åtkomst
 3. Navigera till fliken Admin och markera alternativet Användarhantering (äldre)
  Rapporter
 4. Välj Användare -fliken.
  Användarhantering
 5. Välj önskad användare i listan över användare.
 6. Rulla längst ned på sidan så visas inloggningsinformationen längst ned på sidan.
  Hantera åtkomst
 7. Användarnamnet och den delade hemliga informationen visas till höger om behörighetsrutan.
 8. Användarnamnet har ett kolon inom namnet, all information till vänster om kolonet är användarnamnet och all information till höger om kolonet är företagsnamnet.
  • Här är ett exempel: användarnamn : företagsnamn

Konfigurera användarautentisering i Adobe Analytics setup-user-authentication

Administratörer kan ge användare AEM analysbehörigheter genom att utföra följande åtgärder.

 1. Gå till Adobe Admin Console.

 2. Klicka på Analytics-instansen som visas för Admin Console.

  • Detta finns på administratörsidans huvudsida.
 3. Välj fullständig administratörsåtkomst för Analytics.

 4. Lägg till en användare i profilen.

  Fullständig administratörsåtkomst för Analytics

 5. Klicka på fliken Behörigheter när användar-ID:t har mappats till profilen.

 6. Kontrollera att alla behörigheter är mappade till profilen.

  Redigera behörigheter

 7. När behörigheterna har mappats över en användares möjlighet att logga in kan det ta några timmar.

Adobe Analytics-rapportering adobe-analytics-reporting

Visa rapporter om Adobe Analytics webbplatser view-adobe-analytics-sites-reporting

NOTE
AEM Forms Analytics-data är tillgängliga offline eller utan en Adobe Analytics Cloud-konfiguration om we-gov-forms.ui.analytics-<version>.zip paketet är installerat, men AEM Sites data kräver en aktiv molnkonfiguration.
 1. Navigera till https://<aemserver>:<port>/sites.html/content

 2. Välj"AEM Forms Web.Gov Site" för att visa webbplatssidorna.

 3. Välj en av webbplatssidorna (till exempel Home) och välj Analytics & Recommendations.

  Analys och Recommendations

 4. På den här sidan ser du hämtad information från Adobe Analytics som gäller för AEM Sites (Obs! Genom att utforma den här informationen uppdateras informationen regelbundet från Adobe Analytics och visas inte i realtid).

  AEM Sites-analys

 5. På sidan för sidvisning (som du kommer åt i steg 3.0) kan du även visa sidvisningsinformationen genom att ändra visningsinställningen så att objekt i listvyn visas.

 6. Leta upp listrutan Visa och välj Listvy.

  Listvy

 7. På samma meny väljer du "Visningsinställning" och markerar de kolumner som du vill visa under "Analys".

  Konfigurera kolumner

 8. Klicka på Uppdatera för att göra de nya kolumnerna tillgängliga.

  Visa nya kolumner

Visa rapporter om Adobe Analytics-formulär view-adobe-analytics-forms-reporting

NOTE
AEM Forms Analytics-data är tillgängliga offline eller utan en Adobe Analytics Cloud-konfiguration om we-gov-forms.ui.analytics-<version>.zip paketet är installerat, men AEM Sites data kräver en aktiv molnkonfiguration.
 1. Navigera till

  https://<aemserver>:<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms

 2. Välj anpassningsformuläret "Registreringsprogram för hälsoförmåner" och välj alternativet "Analysrapport".

  Analysrapport

 3. Vänta tills sidan har lästs in och visa analysrapportdata.

  Visa analysrapportdata

Aktivera automatisk Forms-konfiguration för Adobe automated-forms-enablement

För att installera och konfigurera AEM Forms med Adobe Forms måste användare av konverteringsverktyget ha följande:

 1. Tillgång till Adobe Developer.

 2. Behörighet att skapa en integrering med Adobe Forms Conversion-tjänsten.

 3. Adobe AEM 6.5 senaste Service Pack som körs som författare.

Läs följande innan du läser ytterligare instruktioner:

Skapa en IMS-konfiguration, del 1 creating-ims-config

För att tjänsten ska kunna kommunicera korrekt med formulärkonverteringsverktyget måste användarna konfigurera tjänsten Identity Management System (IMS) så att den kan registreras hos Adobe I/O.

 1. Navigera till https://<aemserver>:<port> > Klicka på Adobe Experience Manager överst till vänster > Verktyg > Säkerhet > Adobe IMS-konfiguration.

 2. Klicka på Skapa.

 3. Utför åtgärderna i bilden nedan.

  Konfiguration av IMS-konto

 4. Glöm inte att hämta certifikatet.

 5. Fortsätt inte med resten av konfigurationen - granskningsavsnittet Skapa integrering i Adobe I/O

NOTE
Certifikatet som skapas i det här avsnittet kommer att användas för att skapa integreringstjänsten i Adobe I/O. När användarna har skapat integreringstjänsten kan de använda informationen från Adobe I/O för att slutföra konfigurationen.

Skapa integrering i Adobe I/O create-integration-adobeio

Se till att du har möjlighet att skapa en integrering inom din Adobe-domän om du inte kontaktar systemadministratören för att göra det.

 1. Navigera till Adobe I/O Console.

 2. Klicka på Skapa integrering.

 3. Välj Åtkomst till ett API.

 4. Se till att du är i rätt grupp (listrutan längst upp till höger).

 5. I sektionen Experience Cloud väljer du Forms Conversion Tool.

 6. Klicka på Fortsätt.

 7. Ange integreringens namn och beskrivning.

 8. Använd den publika nyckeln från Avsnitt 2.1 för att placera den i integreringen av nyckeln.

 9. Välj en profil för automated forms conversion.

  Skapa ny integrering

Skapar IMS-konfigurationsdel 2 create-ims-config-part-next

Nu när du har skapat en integrering kan vi slutföra installationen av IMS-konfigurationen.

 1. Klicka på integreringen i Adobe I/O för att visa anslutningsinformationen.

 2. Navigera till din IMS-konfiguration i AEM (Verktyg > Säkerhet > IMS)

 3. Klicka på Nästa på skärmen IMS-konfiguration.

 4. Ange auktoriseringsservern (värdet visas på skärmbilden).

 5. Ange API-nyckeln.

 6. Ange klienthemligheten (måste klicka på exponera i Adobe I/O för att integreringen ska visas).

 7. Klicka på JWT-fliken i Adobe I/O för att hämta JWT-nyttolasten och klistra in den i nyttolasten för IMS-konfigurationen.

  IMS-konfiguration för nyttolast

 8. Klicka på IMS-konfigurationen och välj Hälsokontroll för att se följande resultat.

  Hälsobekräftelse

Konfigurera molnkonfiguration (Web.Gov AFC-produktion) configure-cloud-configuration

När IMS-konfigurationen är klar kan du fortsätta att granska molnkonfigurationen i AEM. Om konfigurationen inte finns skapar du molnkonfigurationen i AEM enligt följande:

 1. Öppna webbläsaren och gå till systemets URL https://<domain_name>:<system_port>

 2. Klicka på Adobe Experience Manager längst upp till vänster på skärmen > Verktyg > Cloud Service > Automatiserad Forms-konversationskonfiguration.

 3. Markera konfigurationsmappen som du vill placera konfigurationen i.

 4. Klicka på Skapa.

 5. Ange informationen i skärmbilden nedan.

  AFC-produktion

 6. Ange en titel och ett namn för konfigurationen.

 7. Tjänst-URL:en för systemet är inställd på https://aemformsconversion.adobe.io/.

 8. Mall-URL /conf/we-gov/settings/wcm/templates/we-gov-flamingo-template.

 9. Temats-URL: /content/dam/formSanddocuments-themes/adobe-gov-forms-themes/we-gov-theme

 10. Klicka på Nästa.

 11. För den här konfigurationen lämnade vi de två värdena för kryssrutorna tomma.

Konfigurera molnkonfiguration (Web.Finance AFC Production) configure-cloud-configuration-wefinance

När IMS-konfigurationen är klar kan vi fortsätta att skapa molnkonfigurationen i AEM.

 1. Öppna webbläsaren och gå till systemets URL https://<domain_name>:<system_port>

 2. Klicka på Adobe Experience Manager längst upp till vänster på skärmen > Verktyg > Cloud Service > Automatiserad Forms-konversationskonfiguration.

 3. Markera konfigurationsmappen som du vill placera konfigurationen i.

 4. Klicka på Skapa.

 5. Ange informationen i skärmbilden nedan.

  Web.Finance AFC Production

 6. Ange en titel och ett namn för konfigurationen.

 7. Tjänst-URL:en för systemet är inställd på https://aemformsconversion.adobe.io/

 8. Mall-URL: /conf/we-Finance/settings/wcm/templates/we-Finance-adaptive-form

 9. Temats-URL: /content/dam/formsanddocuments-themes/adobe-Finance-forms-themes/we-Finance-theme

 10. Klicka på Nästa.

 11. För den här konfigurationen lämnade vi de två värdena för kryssrutorna tomma.

Testa formulärkonverteringen (Anmälningsprogram för Web.GOV) test-forms-conversion

När konfigurationen är konfigurerad kan användare testa den genom att överföra ett PDF-dokument.

 1. Navigera till AEM https://<domain_name>:<system_port>

 2. Klicka på Forms > Forms & Documents > AEM Forms We.gov Forms > AFC.

 3. Välj PDF i registreringsprogrammet för Web.GOV.

 4. Klicka Starta automatisk konvertering längst upp till höger.

 5. Användarna ska kunna se alternativet som visas nedan.

  Konverterat adaptivt formulär

 6. När knappen har valts visas följande alternativ för användarna

  • Se till att användarna väljer Web.Gov AFC-produktion konfiguration

  Konverteringsinställningar

  Avancerade konverteringsinställningar

 7. Välj att starta konverteringen när du har konfigurerat alla alternativ som du vill använda.

 8. När konverteringsprocessen börjar bör användarna se följande skärm:

  Konverteringsinställningar

 9. När konverteringen är klar visas följande skärm:

  Konverterat adaptivt formulär

  Klicka på Utdata för att visa det genererade adaptiva formuläret.

Kända fel och anteckningar known-issues-notes

Tjänsten Automated forms conversion omfattar vissa god praxis, kända komplexa mönsteroch kända problem. Granska dessa innan du börjar använda tjänsten AEM Forms Automated forms conversion.

 1. Generera formuläret med Generera adaptiva formulär utan aktiverade databindningar om du vill binda formuläret till en FDM efter konverteringen.

 2. Se till att mallmappen har jcr:read för alla behörigheter aktiverade, annars kan tjänstanvändaren inte läsa mallen från databasen och konverteringen misslyckas.

Anpassningar av demopaket demo-package-customizations

I det här avsnittet finns anvisningar om hur du anpassar demonstrationen.

Anpassning av mallar templates-customization

Redigerbara mallar finns på följande plats:

https://<aemserver>:<port>/libs/wcm/core/content/sites/templates.html/conf/we-go

Mallarna innehåller mallarna AEM Site, Adaptive Form och Interactive Communications, som skapats och sammanställts med komponenter som finns på:

https://<aemserver>:<port>/crx/de/index.jsp#/apps/we-gov/components

Formatsystem customizetemplates

Den här webbplatsen innehåller även klientbibliotek, varav ett importerar Bootstrap 4 ( https://getbootstrap.com/ ). Det här klientbiblioteket är tillgängligt på

https://<aemserver>:<port>/crx/de/index.jsp#/apps/we-gov/clientlibs/clientlib-base/css/bootstrap

De redigerbara mallarna som ingår i det här paketet levereras även förkonfigurerade med mall-/sidprinciper som använder CSS-klasserna Bootstrap 4 för sidnumrering, formatering och så vidare. Alla klasser har inte lagts till i mallprofilerna, men alla klasser som stöds av Bootstrap 4 kan läggas till i profilerna. På sidan Komma igång finns en lista med tillgängliga klasser:

https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/introduction/

Mallar som ingår i paketet har även stöd för Style System:

Formatsystem

Malllogotyper template-logos

Project DAM Assets innehåller också logotyper och bilder från We.Gov. Dessa resurser finns på:

https://<aemserver>:<port>/assets.html/content/dam/we-gov

När du redigerar sid- och formulärmallar kan du välja att uppdatera logotyper genom att redigera komponenterna Navigering och Sidfot. De här komponenterna har en konfigurerbar varumärkesdialogruta och logotypdialogruta som kan användas för att uppdatera logotyper:

Malllogotyper

Mer information finns i Redigera sidinnehåll:

Redigera sidinnehåll

Anpassning av webbplatssidor sites-pages-customization

Alla webbplatssidor är tillgängliga från: https://<aemserver>:<port>/sites.html/content/we-go

De här webbplatssidorna använder även paketet AEM stödraster för att styra layouten för några komponenter.

Formatsystem style-system

Sidorna i paketet har även stöd för Style System:

Formatsystem

Du kan också se Anpassningsformatsystem för mallar om du vill ha dokumentation om vilka format som stöds.

Anpassning av adaptiva blanketter adaptive-forms-customization

Alla anpassningsbara formulär finns i:

https://<aemserver>:<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments/adobe-gov-forms

Dessa formulär kan anpassas efter vissa användningssätt. Vissa fält och inskickningslogik ska inte ändras för att säkerställa att formuläret fortsätter att fungera korrekt. Detta omfattar följande:

Registreringsprogram för hälsofördelar:

 • contact_id - dolt fält som används för att ta emot kontakt-ID för MS® Dynamics under överföringen
 • Skicka - Knapplogiken för överföring kräver anpassning för att stödja återanrop. Anpassningen är dokumenterad, men ett stort skript krävdes för att skicka formuläret samtidigt som en POST- och GET-åtgärd utfördes till MS® Dynamics via Forms datamodell.
 • Rotpanelen - Händelsen Initialize används för att lägga till en MS® Dynamics-knapp i AEM Inkorg på ett så lite påträngande sätt som möjligt eftersom alla komponenter i gränssnittet för AEM Inkorg inte kan ändras.

Adaptiv formulärformatering adaptive-form-styling

Anpassningsbara formulär kan också formateras med stilredigeraren eller temaredigeraren:

Anpassa arbetsflöden workflow-customization

Anmälningsblanketten skickas till ett arbetsflöde för att behandlas av OSGI. Det här arbetsflödet finns på https://<aemserver>:<port>/conf/we-gov/settings/models/we-gov-process.html.

På grund av vissa begränsningar innehåller det här arbetsflödet flera skript och anpassade arbetsflödessteg för OSGI. Dessa arbetsflödessteg skapades som allmänna steg och har inte skapats med konfigurationsdialogrutor. För närvarande bygger konfigurationen av arbetsflödesstegen på processargument.

All Java™-kod för arbetsflödessteg finns i we-gov-forms.core-<version>.jar paket.

Demonstrationsfrågor och kända problem demo-considerations-and-known-issues

Det här avsnittet innehåller information om demonstrationsfunktioner och designbeslut som kan kräva speciella överväganden under demonstrationsprocessen.

Demoversioner demo-considerations

 • Enligt AGRS-159 ska namnet (för-, mitten- och efternamn) på kontakten som används i det anpassade registreringsformuläret vara unikt.
 • Det anpassningsbara registreringsformuläret skickar e-postmeddelandet från Adobe Sign till det e-postmeddelande som anges i formulärets e-postfält. E-postadressen får inte vara samma e-postadress som e-postadressen som används för att konfigurera Adobe Sign molnkonfiguration.

Kända fel known-issues

 • (AGRS-120) Webbplatsnavigeringskomponenten stöder för närvarande inte kapslade underordnade sidor som är mer än två nivåer djupa.
 • (AGRS-159) Aktuell MS® Dynamics FDM måste först utföra två åtgärder, först POST av data i det anpassade registreringsformuläret till Dynamics och sedan hämta användarposten för att hämta kontakt-ID:t. I det aktuella läget misslyckas hämtning av kontakt-ID om fler än två användare med samma namn finns i Dynamics, vilket inte tillåter att det anpassade registreringsformuläret skickas.

Konfigurera hjälpmedelstestning configure-accessibility-testing

Aktivera hjälpmedelstestning av Chrome Lägg till på enable-chrome-add-on

Installera Chrome-plugin-programmet här för att utföra tillgänglighetstestning https://chrome.google.com/webstore/detail/accessibility-developer-t/fpkknkljclfencbdbgkenhalefipecmb?hl=en.

När du har installerat den läser du in den sida som du vill testa i webbläsaren i Chrome (Obs! Om du har flera flikar öppna kan det påverka poängen, det är bäst att bara ha en flik öppen). När sidan har lästs in högerklicka på sidan och markera Granskningar -fliken. Det finns utvecklare som kan välja vilken typ av granskning som ska utföras av plugin-programmet för tillgänglighet. När alla önskade alternativ har valts kan användaren klicka på knappen Generera rapport. Detta genererar ett dokument i PDF som visar den övergripande tillgänglighetsgraderingen och vad som kan användas för att öka den övergripande tillgänglighetsgraderingen.

När rapporten har körts kan användarna förvänta sig följande:

Tillgänglighetsrapport

Antalet som visas framför användarna är den övergripande tillgänglighetsgraderingen som de har fått. Det finns också en beskrivning av hur detta beräknades efter poängen.

Om användarna vill exportera detta kan de klicka på de tre knapparna till höger på skärmen och välja bland de ytterligare alternativ som finns i plugin-programmet.

Tillgänglighetsrapport

Ultramarintema ultramarine-theme

Det allmänt tillgängliga Ultramarine-temat som underhålls av Adobe är inbyggt i
we-gov-forms.pkg.all-<version>.zip installerbar ZIP-fil. När paketet har installerats med CRX.

Package Manager: man kommer åt Ultramarine-temat i AEM Forms genom att gå till Forms > Teman > Referensteman > Ultramarin-tillgänglig.

Ultramarintema

Konfigurationsalternativ configuration-options

Användare kan konfigurera olika alternativ för arbetsflödestjänster, som omfattar följande:

 1. Microsoft® Dynamics-post
 2. Adobe Sign
 3. AEM anpassad kommunikationshantering
 4. Adobe Analytics

För att kunna konfigurera dem så att de aktiveras i arbetsflödet måste användarna utföra följande uppgifter.

 1. Navigera till https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr.

 2. Leta reda på WebGov-konfigurationer.

 3. Öppna tjänstdefinitionen och aktivera de valda tjänsterna för att anropas i arbetsflödet.

  note note
  NOTE
  Bara för att en användare aktiverar tjänsten på Configuration Manager-sidan måste användaren ändå konfigurera en tjänstkonfiguration för att kunna kommunicera med de externa tjänster som efterfrågas.

  web gov-paket

 4. När du är klar klickar du på Spara för att spara inställningarna.

Nästa steg next-steps

Nu är du redo att utforska referenswebbplatsen We.Gov. Mer information om hur du använder referensarbetsflödet och steg för Web.Gov finns i Genomgång av vår Gov-referenswebbplats.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2