Visa sidanalysdata seeing-page-analytics-data

Använd data från sidanalys för att mäta hur effektivt sidinnehållet är.

Analyser som visas från konsolen analytics-visible-from-the-console

aa-10

Sidanalysdata visas i Listvy i webbplatskonsolen. När sidorna visas i listformat är följande kolumner tillgängliga som standard:

 • Sidvyer
 • Unika besökare
 • Tid på sidan

Varje kolumn visar ett värde för den aktuella rapporteringsperioden och anger också om värdet har ökat eller minskat sedan den föregående rapporteringsperioden. De data du ser uppdateras var tolfte timme.

NOTE
Om du vill ändra uppdateringsperioden konfigurera importintervallet.
 1. Öppna Webbplatser konsol, till exempel http://localhost:4502/sites.html/content

 2. Klicka på ikonen längst till höger i verktygsfältet (övre högra hörnet) för att markera den Listvy (ikonen som visas beror på aktuell vy).

 3. Klicka på ikonen längst till höger i verktygsfältet (övre högra hörnet) och välj sedan Visa inställningar. The Konfigurera kolumner öppnas. Gör de ändringar som behövs och bekräfta med Uppdatera.

  aa-04

Välja rapporteringsperiod selecting-the-reporting-period

Välj den rapporteringsperiod för vilken analysdata visas på webbplatskonsolen:

 • Data för de senaste 30 dagarna
 • Data för de senaste 90 dagarna
 • Årets data

Den aktuella rapportperioden visas i verktygsfältet i webbplatskonsolen (till höger i det övre verktygsfältet). Använd listrutan för att välja önskad rapporteringsperiod.
aa-05

Konfigurera tillgängliga datakolumner configuring-available-data-columns

Medlemmar i användargruppen analytics-administrators kan konfigurera konsolen Sites så att författare kan se extra analyskolumner.

NOTE
När ett sidträd innehåller underordnade sidor som är kopplade till olika Adobe Analytics molnkonfigurationer, kan du inte konfigurera tillgängliga datakolumner för sidorna.
 1. I listvyn använder du vyväljarna (höger i verktygsfältet) och väljer Visa inställningar och sedan Lägg till anpassade analysdata.

  aa-15

 2. Markera de mätvärden som du vill visa för författare i webbplatskonsolen och klicka sedan på Lägg till.

  De kolumner som visas hämtas från Adobe Analytics.

  aa-16

Öppna innehållsinsikter från webbplatser opening-content-insights-from-sites

Öppna Content Insight från Sites Console för att ytterligare undersöka hur sidan fungerar.

 1. I webbplatskonsolen väljer du den sida som du vill se innehållsinsikter för.

 2. Klicka på ikonen Analytics (Analyser) och Recommendations () i verktygsfältet.

  Analytics and Recommendations: ikon

Synliga analyser från sidredigeraren (Activity Map) analytics-visible-from-the-page-editor-activity-map

NOTE
Detta visas om Activity Map har konfigurerats för er webbplats.
NOTE
Data för Activity Map hämtas från Adobe Analytics.

När webbplatsen har konfigurerad för Adobe Analyticskan du använda läge Activity Map för att se relevanta data. Till exempel:

aa-07

Åtkomst till Activity Map accessing-the-activity-map

När du har valt Activity Map I uppmanas du att ange dina Adobe Analytics-uppgifter.

aa-03

The Analyser flytande verktygsfält visas. Här kan du:

 • ändra verktygsfältets format med hjälp av dubbelpilarna (>>)
 • Växla sidinformation (ögonikon)
 • Konfigurera inställningar för Activity Map (cog-ikon)
 • Välj den analys som ska visas (olika nedrullningsbara väljare)
 • Avsluta Activity Map och stäng verktygsfältet (x)

aa-09

Välja vilka analyser som ska visas selecting-the-analytics-to-show

Du kan välja vilka analysdata som ska visas och hur de ska visas med hjälp av de olika kriterierna:

 • Standard/Live

 • händelsetyp

 • användargrupp

 • Bubblor/Övertoning/Gainer & Losers/Av

 • period som ska visas

aa-13

Konfigurera Activity Map configuring-the-activity-map

Använd Visa inställningar -ikonen för att öppna Inställningar för Activity Map -dialogrutan.

aa-04-1

The Inställningar för Activity Map finns det en rad alternativ på tre flikar:

aa-06

 • Allmänt

  • Report Suite
  • Sidnamn
  • Språk
  • Etikettövertäckningar med
  • Teckenstorlek för etikett
  • Övertoningsfärg
  • Bubbelfärg
  • Färgövertoning baserad på
  • Genomskinlighet för övertoning
 • Standard

  • Visning (typ och antal länkar)
  • Dölj övertäckningar för länkar som inte fått några träffar
 • Live

  • Visa överkant (täljare eller förlorare)
  • Exkludera nederkant %
  • Automatisk uppdatering (data och period)
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2