Toevoegen line visualisaties voor Analysis Workspace projecten in Customer Journey Analytics

Leer toevoegen en configureren line visualisaties in Analysis Workspace projecten in Customer Journey Analytics. Deze visualisatie vertegenwoordigt metriek gebruikend een lijn om te tonen hoe de waarden in tijd veranderen.

NOTE
De Analysis Workspace gebruikersinterface en functies lijken op elkaar Adobe Analytics en Customer Journey Analytics.

Meer informatie over line visualisaties, bezoek de documentatie.

recommendation-more-help
a05d7212-fdba-4b70-a337-d5897f329c68