Gebruiken summary visualisaties in Analysis Workspace projecten in Customer Journey Analytics

Leren gebruiken summary visualisaties in Analysis Workspace projecten in Customer Journey Analytics. Deze visualisaties zijn ideaal om te gebruiken wanneer u een groot aantal wilt benadrukken dat in een project belangrijk is.

NOTE
De Analysis Workspace gebruikersinterface en functies lijken op elkaar Adobe Analytics en Customer Journey Analytics.

Meer informatie over summary visualisaties, bezoek de documentatie.

recommendation-more-help
a05d7212-fdba-4b70-a337-d5897f329c68