Attribution Instellingen in Data Views

Elke dimensie moet een toewijzingsinstelling hebben (om te bepalen welke waarde krediet voor conversie krijgt) en een vervalinstelling (hoe lang de waarde blijft bestaan), zodat het systeem weet hoe waarde aan de waarden van de dimensie moet worden toegewezen. Op dezelfde manier, en het samenwerken, zouden de metriek een attributiemodel en terugkijkvenster ook moeten hebben dat wordt geplaatst. Deze video bespreekt u door het plaatsen van deze alle-belangrijke montages.

recommendation-more-help
a05d7212-fdba-4b70-a337-d5897f329c68