Journey Optimizer hjälper företag att leverera sammankopplade, kontextuella och personaliserade upplevelser till sina kunder. Här finns självhjälp och utbildningsresurser för att implementera och använda Journey Optimizer.

Stödlinjer

Använd Journey Optimizer för att leverera sammankopplade, kontextuella och personaliserade upplevelser till kunder

Journey Optimizer snabbstart

Lär dig hur du skapar meddelanden i Journey Optimizer

Självstudiekurser

Introduktion

Förstå vad Adobe Journey Optimizer är, vilka affärsutmaningar programmet löser och vilka de viktigaste användningsområdena är.

Åtkomsthantering

Förstå Adobe Journey Optimizer åtkomstkontrollssystem och de åtta anpassade profilerna. Lär dig hur du hanterar produktprofiler och behörigheter och hur du lägger till och hanterar användare.

Skapa e-postinnehåll

Lär dig hur du skapar e-postmeddelanden från grunden. Lär dig hur du använder resurser från AEM Assets Essentials-biblioteket, redigerar responsiv e-postdesign och skapar e-postmeddelanden från mallar.

Se alla Tutorials

Här är Journey Optimizer Learn Tutorials.

Versionsinformation

På denna sida