Översikt över destinationer för personalisering

Översikt

Personaliseringsplattformar samlar in data och insikter från enskilda beteenden. Dessa plattformar kan hjälpa marknadsförare att navigera i anonyma data och leverera erbjudanden eller annonser till potentiella kunder baserat på tidigare aktivitet eller som en del av målgruppssegment med liknande vanor.

Destinationer för personalisering som stöds

För närvarande stöder Platform de personaliseringsmål som listas nedan. Information om hur du ansluter till dessa mål finns i de enskilda länkarna:

Anslutningar

Tillägg

På denna sida