Översikt över destinationskatalogen

Målkatalogen innehåller en lista över tillgängliga målplattformar som kan ta emot data. Bland målplattformarna finns Adobe-lösningar, annonsplattformar, enkätplattformar, e-postmarknadsföringsplattformar, Experience Platform-tillägg med mera.

Bläddra i katalogen för att fastställa vilka målplattformar som är bäst för era användningsfall för annonsering och personalisering, och konfigurera sedan flöden för att aktivera era segment till destinationer.

Målkategorier

Du kan aktivera dina data till olika målkategorier i Adobe Experience Platform. Länkarna nedan ger mer information om varje målkategori:

På denna sida