(Files) Salesforce Marketing Cloud anslutning

Översikt

Salesforce Marketing Cloud är en digital marknadsföringssvit som tidigare kallades ExactTarget som gör att ni kan skapa och anpassa resor för besökare och kunder för att personalisera deras upplevelse.

Skicka segmentdata till Salesforce Marketing Cloudmåste du först ansluta till målet i Platform, och sedan konfigurera en dataimport från din lagringsplats till Salesforce Marketing Cloud.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile-based Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med önskade schemafält (till exempel: e-postadress, telefonnummer, efternamn), som du har valt på skärmen Välj profilattribut i arbetsflöde för målaktivering.
Exportfrekvens Batch Batchdestinationer exporterar filer till efterföljande plattformar i steg om tre, sex, åtta, tolv eller tjugofyra timmar. Läs mer om gruppfilsbaserade mål.

IP-adress tillåtelselista

När du konfigurerar e-postmarknadsföringsmål med SFTP-lagring rekommenderar Adobe att du lägger till vissa IP-intervall till tillåtelselista.

Se IP-adress tillåtelselista för molnlagringsmål om du behöver lägga till IP-adresser för Adobe i tillåtelselista.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations åtkomstkontrollbehörighet. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Detta mål stöder följande anslutningstyper:

 • SFTP with Password
 • SFTP with SSH Key

Anslutningsparametrar

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • För SFTP with Password anslutningar måste du ange:

  • Domain
  • Port
  • Username
  • Password
 • För SFTP with SSH Key anslutningar måste du ange:

  • Domain
  • Port
  • Username
  • SSH Key
 • Du kan även bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering med PGP/GPG till dina exporterade filer under Key -avsnitt. Din offentliga nyckel måste skrivas som en Base64 kodad sträng.

 • Name: Välj ett relevant namn för destinationen.

 • Description: Ange en beskrivning för destinationen.

 • Folder Path: Ange sökvägen till lagringsplatsen där Plattform ska placera dina exportdata som CSV-filer.

 • File Format: Välj CSV för att exportera CSV-filer till lagringsplatsen.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om status för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med hjälp av användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera segment till den här destinationen

VIKTIGT

Om du vill aktivera data måste du ha Manage Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Se Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål om du vill ha instruktioner om hur du aktiverar målgruppssegment till det här målet.

Målattribut

När du aktiverar segment till det här målet rekommenderar Adobe att du väljer en unik identifierare från din union. Välj den unika identifieraren och eventuella andra XDM-fält som du vill exportera till målet. Mer information finns i bästa praxis när ni aktiverar målgrupper för e-postmarknadsföring.

Exporterade data

För Salesforce Marketing Cloud mål, Platform skapar en .csv filen på lagringsplatsen som du angav. Mer information om filerna finns i verifiera aktivering av segment i segmentaktiveringssjälvstudiekursen.

Konfigurera dataimport i Salesforce Marketing Cloud

Efter anslutning Platform till SFTP måste du konfigurera dataimporten från lagringsplatsen till Salesforce Marketing Cloud. Om du vill lära dig hur du gör detta kan du läsa Importera prenumeranter till Marketing Cloud från en fil i Salesforce Help Center.

På denna sida