(Files) Oracle Eloqua anslutning

Oracle Eloqua är en SaaS-plattform (Software as a service) för automatiserad marknadsföring som erbjuds av Oracle som hjälper B2B-marknadsförare och organisationer att hantera marknadsföringskampanjer och generera säljleads.

Skicka målgruppsdata till Oracle Eloquamåste du först ansluta till målet i Adobe Experience Platform, och konfigurera en dataimport från din lagringsplats till Oracle Eloqua.

Målgrupper

I det här avsnittet beskrivs vilken typ av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung Stöds Beskrivning
Segmentation Service Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile-based Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med de önskade schemafälten (t.ex. e-postadress, telefonnummer, efternamn), som du har valt på skärmen Välj profilattribut i arbetsflöde för målaktivering.
Exportfrekvens Batch Batchdestinationer exporterar filer till efterföljande plattformar i steg om tre, sex, åtta, tolv eller tjugofyra timmar. Läs mer om gruppfilsbaserade mål.

IP-adress tillåtelselista

När du konfigurerar e-postmarknadsföringsmål med SFTP-lagring rekommenderar Adobe att du lägger till vissa IP-intervall till tillåtelselista.

Se IP-adress tillåtelselista för SFTP-mål om du behöver lägga till IP-adresser för Adobe i tillåtelselista.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations behörighet för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Detta mål stöder följande anslutningstyper:

 • SFTP with Password
 • SFTP with SSH Key

Anslutningsparametrar

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • För SFTP with Password anslutningar måste du ange:

  • Domain
  • Port
  • Username
  • Password
 • För SFTP with SSH Key anslutningar måste du ange:

  • Domain
  • Port
  • Username
  • SSH Key
 • Du kan även bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering med PGP/GPG till dina exporterade filer under Key -avsnitt. Din offentliga nyckel måste skrivas som en Base64 kodad sträng.

 • Name: Välj ett relevant namn för destinationen.

 • Description: Ange en beskrivning för destinationen.

 • Folder Path: Ange sökvägen till lagringsplatsen där Plattform ska lagra dina exportdata som CSV-filer.

 • File Format: Välj CSV för att exportera CSV-filer till lagringsplatsen.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet

VIKTIGT

Se Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Målattribut

När du aktiverar målgrupper till det här målet rekommenderar Adobe att du väljer en unik identifierare från din union. Välj den unika identifieraren och eventuella andra XDM-fält som du vill exportera till målet. Mer information finns i bästa praxis när målgrupper aktiveras för e-postmarknadsföringsmål.

Exporterade data

För Oracle Eloqua mål, Platform skapar en .csv filen på lagringsplatsen som du angav. Mer information om filerna finns i verifiera målgruppsaktivering i självstudiekursen om målgruppsaktivering.

Ställ in dataimport i Oracle Eloqua

Efter anslutning Platform till SFTP måste du konfigurera dataimporten från lagringsplatsen till Oracle Eloqua. Om du vill lära dig hur du gör detta kan du läsa Importera kontakter eller konton i Oracle Eloqua Help Center.

På denna sida