Video

I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med video i Dynamic Media.

Snabbstart: Videor

Följande steg-för-steg-beskrivning av arbetsflödet hjälper dig att komma igång snabbt med anpassningsbara videouppsättningar i Dynamic Media. Efter varje steg finns korsreferenser till ämnesrubriker där du kan hitta mer information.

OBSERVERA

Innan du arbetar med video i Dynamic Media måste du kontrollera att Adobe Experience Manager-administratören redan har aktiverat och konfigurerat Dynamic Media-Cloud Services.

 1. Ladda upp dina Dynamic Media-filmer genom att göra följande:

 2. Hantera dina Dynamic Media-filmer genom att göra något av följande:

 3. Publicera dina Dynamic Media-filmer genom att göra något av följande:

Arbeta med video i Dynamic Media

Video i Dynamic Media är en totallösning som gör det enkelt att publicera högkvalitativ adaptiv video för direktuppspelning på flera skärmar, inklusive stationära datorer, surfplattor och mobila enheter. En adaptiv videouppsättning grupperar versioner av samma video som är kodade med olika bithastigheter och format som 400 kbit/s, 800 kbit/s och 1 000 kbit/s. Den stationära datorn eller mobila enheten känner av den tillgängliga bandbredden.

På en mobilenhet från iOS identifieras t.ex. en bandbredd som 3G, 4G eller Wi-Fi. Sedan väljs automatiskt rätt kodad video bland de olika videobithastigheterna i den adaptiva videouppsättningen. Videon strömmas till datorer, mobila enheter eller surfplattor.

Dessutom ändras videokvaliteten dynamiskt automatiskt om nätverksförhållandena ändras på datorn eller den mobila enheten. Om en kund går över till helskärmsläge på en stationär dator svarar den adaptiva videouppsättningen med en bättre upplösning, vilket förbättrar kundens tittarupplevelse. Med adaptiva videouppsättningar får du bästa möjliga uppspelning för kunder som spelar upp Dynamic Media-video på flera skärmar och enheter.

Den logik som en videospelare använder för att avgöra vilken kodad video som ska spelas upp eller väljas under uppspelningen baseras på följande algoritm:

 1. Videospelaren läser in det inledande videofragmentet baserat på den bithastighet som ligger närmast värdet som är inställt för"inledande bithastighet" i spelaren.

 2. Videospelaren växlar baserat på ändringar av bandbreddshastigheten med följande kriterier:

  1. Spelaren väljer den högsta bandbreddsströmmen under eller lika med den beräknade bandbredden.
  2. Spelaren hanterar bara 80 % av den tillgängliga bandbredden. Men om den byter upp sig är det mer försiktigt med bara 70 % för att undvika överskattning och omedelbart gå tillbaka.

Detaljerad teknisk information om algoritmen finns i https://android.googlesource.com/platform/frameworks/av/+/master/media/libstagefright/httplive/LiveSession.cpp

Följande stöds för hantering av enstaka video och adaptiva videouppsättningar:

 • Överföra video från ett antal videoformat och ljudformat som stöds och koda video till MP4 H.264-format för uppspelning på flera skärmar. Du kan använda fördefinierade adaptiva videoförinställningar, enskilda videokodningsförinställningar eller anpassa din egen kodning för att styra videons kvalitet och storlek.

  • När en adaptiv videouppsättning genereras innehåller den MP4-videor.
  • Anteckning: Primära videor/källvideor läggs inte till i en adaptiv videouppsättning.
 • Videobildtext i alla HTML5-videovisningsprogram.

 • Ordna, bläddra bland och sök videoklipp med fullt stöd för metadata för effektiv hantering av videomaterial.

 • Leverera adaptiva videouppsättningar till webben, datorer, surfplattor och mobila enheter.

Adaptiv videoströmning stöds på olika iOS-plattformar. Se Referenshandbok för Dynamic Media Viewer.

 • Spela upp videon med Dynamic Media Video Viewer Presets, inklusive följande:

  • Enstaka videovisningsprogram.
  • Visningsprogram för blandade media som kombinerar både video- och bildinnehåll.
 • Konfigurera videospelare för att tillgodose era varumärkesbehov.

 • Integrera video på webbplatsen, mobilsajten eller mobilapplikationen med en enkel URL eller inbäddningskod.

Se Dynamisk videouppspelning exempel.

Se även Tittare för Experience Manager Assets och Dynamic Media Classic och Endast visningsprogram för Experience Manager Assets i Referenshandbok för Dynamic Media Viewer.

Bästa praxis: Använda videovisningsprogrammet för HTML5

Förinställningarna för videovisningsprogrammet i Dynamic Media HTML 5 är robusta videospelare. Du kan använda dem för att undvika många vanliga problem som är kopplade till HTML5-videouppspelning och problem som är kopplade till mobila enheter. Exempel: brist på adaptiv strömning och begränsad webbläsarräckvidd.

På designsidan av spelaren kan du utforma videospelarens funktioner med standardverktyg för webbutveckling. Du kan till exempel utforma knapparna, kontrollerna och den anpassade bakgrunden för förhandsvisningsbilder med HTML5 och CSS så att du kan nå dina kunder med ett anpassat utseende.

På visningsprogrammets uppspelningssida identifieras webbläsarens videokapacitet automatiskt. Sedan visas videon med HLS (HTTP Live Streaming), som också kallas adaptiv videoströmning. Om leveransmetoderna inte finns används HTML5 progressiv i stället.

Du kan kombinera möjligheten att utforma uppspelningskomponenterna med HTML 5 och CSS till en enda spelare. Den kan ha inbäddad uppspelning och använda adaptiv och progressiv strömning beroende på webbläsarens kapacitet. Alla dessa funktioner innebär att du kan utöka räckvidden för ditt multimedieinnehåll till både dator- och mobilanvändare och få en smidig videoupplevelse.

Se även Endast visningsprogram för Experience Manager Assets i Referenshandbok för Dynamic Media Viewer.

Uppspelning av video på stationära datorer och mobila enheter med videovisningsprogrammet HTML5

För strömning av anpassningsbara video för datorer och mobilenheter baseras de videor som används för växling av bithastighet på alla MP4-videor i den adaptiva videouppsättningen.

Videouppspelning sker med HLS eller progressiv videohämtning. I tidigare versioner av Experience Manager, som 6.0, 6.1 och 6.2, strömmades videofilmer via HTTP.

I Experience Manager 6.3 och senare direktuppspelas videor nu via HTTPS (dvs. HLS) eftersom DM-gatewaytjänstens URL alltid använder HTTPS. Det här standardbeteendet påverkar inte kunderna. Det innebär att direktuppspelning av video alltid sker via HTTPS, såvida det inte stöds av webbläsaren. (se följande tabell). Därför returnerar

 • Om du har en HTTPS-webbplats med HTTPS-videoströmning går det bra att strömma.
 • Om du har en HTTP-webbplats med HTTPS-videoströmning går det bra att strömma och det finns inga blandade innehållsproblem i webbläsaren.

HLS är en Apple-standard för adaptiv videoströmning som automatiskt anpassar uppspelningen baserat på nätverkets bandbreddskapacitet. Man kan också "söka" till valfri punkt i videon utan att behöva vänta på att resten av videon ska laddas ned.

Progressiv video levereras genom att videon hämtas och lagras lokalt på en användares dator eller mobila enhet.

I följande tabell beskrivs enheten, webbläsaren och uppspelningsmetoden för videoklipp på stationära datorer och mobila enheter med hjälp av Dynamic Media HTML5 Video Viewer.

Enhet Webbläsare Videouppspelningsläge
Skrivbord Internet Explorer 9 och 10 Progressiv nedladdning.
Skrivbord Internet Explorer 11+ I Windows® 8 och Windows® 10 - Tvinga användning av HTTPS när HLS begärs. Känd begränsning: HTTP på HLS fungerar inte i den här kombinationen av webbläsare och operativsystem

I Windows® 7 - progressiv nedladdning. Använder standardlogik för att välja HTTP- eller HTTPS-protokoll.
Skrivbord Firefox 23-44 Progressiv nedladdning.
Skrivbord Firefox 45 eller senare HLS
Skrivbord Krom HLS
Skrivbord Safari (Mac) HLS
Mobil Chrome (Android™ 6 eller tidigare) Progressiv nedladdning.
Mobil Chrome (Android™ 7 eller senare) HLS
Mobil Android™ (standardwebbläsare) Progressiv nedladdning.
Mobil Safari (iOS) HLS
Mobil Chrome (iOS) HLS

Arkitektur för Dynamic Media videolösning

Följande bild visar det övergripande arbetsflödet för redigering av videoklipp som har överförts och kodats med hjälp av DMGGateway (i Dynamic Media Hybrid-läge) och som har gjorts tillgängliga för offentlig användning.

chlimage_1-427

Hybrid publiceringsarkitektur för videor

chlimage_1-428

Bästa tillvägagångssätt för att koda videofilmer

The Dynamic Media Encode Video arbetsflödet kodar video om du har aktiverat Dynamic Media och konfigurerat videoCloud Services. Det här arbetsflödet innehåller information om arbetsflödets processhistorik och fel. Se Övervaka videokodning och YouTube publiceringsförlopp. Om du har aktiverat Dynamic Media och konfigurerat Cloud Services för video, Dynamic Media Encode Video arbetsflödet aktiveras automatiskt när du överför en video. (Om du inte använder Dynamic Media DAM Update Asset arbetsflödet börjar gälla.)

Nedan följer några tips om hur du kodar källvideofiler.

Källvideofiler

När du kodar en videofil ska du använda en källvideofil med högsta möjliga kvalitet. Undvik att använda tidigare kodade videofiler eftersom dessa filer redan är komprimerade, och ytterligare kodning skapar en video med delkvalitet.

 • Dynamic Media har främst stöd för videoklipp i kort form med en maxlängd på 30 minuter och en minimiupplösning på mer än 25 x 25.
 • Du kan överföra primära källvideofiler på upp till 15 GB vardera.

I följande tabell beskrivs rekommenderad storlek, proportioner och lägsta bithastighet som källvideofilerna måste ha innan du kodar dem:

Storlek Proportioner Minsta bithastighet
1024 x 768 4:3 4 500 kbit/s för de flesta videoklipp.
1280 x 720 16:9 3 000 - 6 000 kbit/s, beroende på mängden rörelse i videon.
1920 x 1080 16:9 6000 - 8 000 kbit/s, beroende på mängden rörelse i videon.

Hämta metadata för en fil

Du kan hämta metadata för en fil genom att visa dess metadata med ett videoredigeringsverktyg eller med ett program som utformats för att hämta metadata. Nedan följer instruktioner om hur du använder MediaInfo, ett tredjepartsprogram, för att hämta videofilens metadata:

 1. Gå till MediaInfo-hämtning.
 2. Välj och hämta installationsprogrammet för den grafiska användargränssnittsversionen och följ installationsanvisningarna.
 3. Efter installationen högerklickar du på videofilen (endast Windows®) och väljer MediaInfo, eller så öppnar du MediaInfo och drar videofilen till programmet. Alla metadata som är associerade med videofilen, inklusive bredd, höjd och fps, visas.

Proportioner

När du väljer eller skapar en förinställning för videokodning för den primära källvideofilen måste du se till att förinställningen har samma proportioner som den primära källvideofilen. Proportionerna är proportionerna mellan videons bredd och höjd.

Om du vill ta reda på videofilens proportioner hämtar du filens metadata och noterar filens bredd och höjd (se Hämta filens metadata ovan). Använd sedan den här formeln för att bestämma proportionerna:

width/height = aspect ratio

I följande tabell beskrivs hur formelresultaten översätts till vanliga alternativ för proportioner:

Formelresultat Proportioner
1,33 4:3
0,75 3:4
1,78 16:9
0,56 9:16

En video som till exempel är 1440 bredd x 1080 höjd har proportionerna 1440/1080 eller 1,33. I det här fallet väljer du en förinställning för videokodning med 4:3-proportioner för att koda videofilen.

Bithastighet

Bithastighet är den mängd data som kodas för att skapa en enda sekund av videouppspelning. Bithastigheten mäts i kilobit per sekund (kbit/s).

OBSERVERA

Eftersom förlustgivande komprimering används för alla kodekar är bithastigheten den viktigaste faktorn i videokvaliteten. Ju mer du komprimerar en videofil desto sämre blir kvaliteten. Därför är alla andra egenskaper lika (upplösning, bildrutehastighet och kodek), ju lägre bithastighet, desto lägre kvalitet får den komprimerade filen.

När du väljer en bithastighetskodning kan du välja mellan två typer:

 • Constant Bitrate Encoding (CBR) - Under CBR-kodning är bithastigheten eller antalet bitar per sekund densamma under hela kodningsprocessen. CBR-kodning bevarar den angivna datahastigheten enligt inställningen för hela videon. CBR-kodning optimerar inte heller mediefiler för kvalitet utan sparar på lagringsutrymmet.
  Använd CBR om videon innehåller en liknande rörelsenivå i hela videon. CBR används oftast för direktuppspelat videoinnehåll. Se även Använda egna parametrar för videokodning.

 • Variable Bitrate Encoding (VBR) - VBR-kodning justerar datahastigheten nedåt och till den övre gräns som du anger, baserat på de data som krävs av kompressorn. Den här funktionen innebär att under en VBR-kodningsprocess ökar eller minskar bithastigheten för mediefilen dynamiskt beroende på mediafilens behov av bithastighet.
  VBR tar längre tid att koda men ger det mest fördelaktiga resultatet. mediefilens kvalitet är överlägsen. VBR används oftast för http-progressiv leverans av videoinnehåll.

När använder du VBR jämfört med CRB?
När du väljer VBR jämfört med CBR rekommenderar vi nästan alltid att du använder VBR för dina mediefiler. VBR ger filer av högre kvalitet med konkurrenskraftiga bithastigheter. När du använder VBR måste du vara säker på att du använder kodning i två omgångar och ställa in den maximala bithastigheten till 1,5 gånger målvideobithastigheten.

När du väljer en förinställning för videokodning måste du ta hänsyn till målanvändarens anslutningshastighet. Välj en förinställning med en datahastighet som är 80 % av den hastigheten. Om målanvändarens anslutningshastighet till exempel är 1 000 kbit/s är den bästa förinställningen en med en videodatahastighet på 800 kbit/s.

I den här tabellen beskrivs datahastigheten för typiska anslutningshastigheter.

Hastighet (kbit/s) Anslutningstyp
256 Uppringd anslutning.
800 Vanlig mobilanslutning. För den här anslutningen anger du en datahastighet mellan 400 och maximalt 800 för 3G-upplevelser som mål.
2000 Vanlig anslutning till stationär bredbandsuppkoppling. För den här anslutningen anger du en datahastighet i intervallet 800-2000 kbit/s med de flesta mål som är i genomsnitt 1200-1500 kbit/s.
5000 Vanlig bredbandsanslutning. Kodning i det här övre intervallet rekommenderas inte eftersom videoleverans i den här hastigheten inte är tillgänglig för de flesta konsumenter.

Upplösning

Upplösning beskriver en videofils höjd och bredd i pixlar. Den mesta källvideon lagras med hög upplösning (till exempel 1 920 x 1 080). Vid direktuppspelning komprimeras källvideo till en lägre upplösning (640 x 480 eller lägre).

Upplösning och datahastighet är två sammankopplade faktorer som avgör videokvaliteten. Om du vill behålla samma videokvalitet måste datahastigheten vara högre ju fler pixlar en videofil har (ju högre upplösning). Ta till exempel antalet pixlar per bildruta i en 320 x 240-upplösning och en 640 x 480-upplösningsvideofil:

Upplösning Pixlar per bildruta
320 x 240 76 800
640 x 480 307 200

Filen på 640 x 480 har fyra gånger fler pixlar per bildruta. För att uppnå samma datahastighet för dessa två exempelupplösningar tillämpar du fyra gånger komprimeringen på 640 x 480-filen, vilket kan minska videons kvalitet. En videodatahastighet på 250 kbit/s ger därför en högkvalitativ bild med upplösningen 320 x 240, men inte med upplösningen 640 x 480.

I allmänhet gäller att ju högre datahastighet du använder, desto bättre visas videon och ju högre upplösning du använder, desto högre datahastighet måste du behålla visningskvaliteten (jämfört med lägre upplösningar).

Eftersom upplösning och datahastighet är länkade finns det två alternativ när du kodar video:

 • Välj en datahastighet och koda sedan med den högsta upplösningen som ser bra ut med den datahastighet du väljer.
 • Välj en upplösning och koda sedan med den datahastighet som krävs för att få en video med hög kvalitet med den upplösning du väljer.

När du väljer (eller skapar) en förinställning för videokodning för den primära källvideofilen använder du den här tabellen för att ange rätt upplösning:

Upplösning Höjd (pixlar) Skärmstorlek
240p 240 Liten skärm
300p 300 Liten skärm för mobila enheter
360p 360 Liten skärm
480p 480 Medelstor skärm
720p 720 Stor skärm
1080p 1080 Stor HD-skärm

Fps (bildrutor per sekund)

I USA och Japan spelas de flesta videoklipp in med 29,97 bildrutor per sekund (fps). i Europa spelas de flesta videoklipp in med 25 bildrutor per sekund. Film filmas med 24 fps.

Välj en förinställning för videokodning som matchar fps-hastigheten för den primära källvideofilen. Om den primära källvideon till exempel är 25 fps väljer du en kodningsförinställning med 25 fps. Som standard används den primära källvideofilens fps för all anpassad kodning. Därför behöver du inte uttryckligen ange fps-inställningen när du skapar en förinställning för videokodning.

Videokodningsdimensioner

För bästa resultat väljer du kodningsdimensioner så att källvideon är en hel multipel av alla dina kodade videor.

Om du vill beräkna förhållandet dividerar du källbredden med den kodade bredden för att få breddförhållandet. Sedan dividerar du källhöjden med kodad höjd för att få höjdförhållandet.

Om förhållandet är ett heltal betyder det att videon är optimalt skalad. Om den resulterande kvoten inte är ett heltal påverkas videokvaliteten genom att kvarvarande pixelartefakter lämnas kvar på skärmen. Effekten märks mest när videon innehåller text.

Anta till exempel att källvideon är 1 920 x 1 080. I följande tabell ger de tre kodade videoklippen de optimala kodningsinställningarna som kan användas.

Videotyp Bredd x höjd Breddförhållande Höjdförhållande
Källa 1920 x 1080 1 1
Kodad 960 x 540 2 2
Kodad 640 x 360 3 3
Kodad 480 x 270 4 4

Kodat videofilformat

Dynamic Media rekommenderar att du använder MP4 H.264-videokodningsförinställningar. Eftersom MP4-filer använder H.264-videokodeken ger den video med hög kvalitet men i en komprimerad filstorlek.

Publicera videor på YouTube

Du kan publicera videoresurser som hanteras i Experience Manager Assets direkt till en YouTube-kanal som du tidigare har skapat.

Om du vill publicera videoresurser på YouTube taggar du videoresurser i Experience Manager Assets med taggar. Du kopplar dessa taggar till en YouTube-kanal. Om videoresursens tagg matchar taggen för en YouTube-kanal publiceras videon till YouTube. Publicera till YouTube sker tillsammans med en normal publicering av videon så länge en associerad tagg används.

YouTube gör sin egen kodning. Det innebär att den ursprungliga videofilen som överfördes till Experience Manager publiceras till YouTube i stället för någon videoåtergivning som Dynamic Media kodning har skapat. Även om det inte krävs för att bearbeta videofilmer med Dynamic Media förväntas de göra det om en visningsförinställning behövs för uppspelning.

När du åsidosätter videobearbetningsprofilen och publicerar direkt till YouTube innebär det helt enkelt att videomaterialet i Experience Manager Asset inte får någon miniatyrbild som kan visas. Det innebär också att videoklipp som inte är kodade inte fungerar med någon av Dynamic Media resurstyper.

När du publicerar videomaterial till YouTube-servrar utför du följande uppgifter för att säkerställa säker server-till-server-verifiering med YouTube:

 1. Konfigurera inställningar för Google Cloud
 2. Skapa en YouTube-kanal
 3. Lägga till taggar för publicering
 4. Konfigurera YouTube i Experience Manager
 5. (Valfritt) Automatisera inställningen av YouTube standardegenskaper för överförda videofilmer
 6. Publicera videor i din YouTube-kanal
 7. (Valfritt) Verifiera den publicerade videon på YouTube
 8. Länka YouTube URL:er till ditt webbprogram

Du kan också avpublicera videoklipp för att ta bort dem från YouTube.

Konfigurera inställningar för Google Cloud

Du behöver ett Google-konto för att kunna publicera till YouTube. Om du har ett GMAIL-konto har du redan ett Google-konto; Om du inte har något Google-konto kan du enkelt skapa ett. Du behöver kontot eftersom du behöver inloggningsuppgifter för att publicera videoresurser på YouTube.

Kontot som används med Google Cloud och Google-kontot som används för YouTube behöver inte vara samma.

Google ändrar regelbundet användargränssnittet. Stegen för att publicera videofilmer till YouTube kan därför variera något från vad som beskrivs nedan. Denna caveat gäller även YouTube när du försöker kontrollera om videoklipp har överförts till det.

OBSERVERA

Följande steg var korrekta vid skrivandet. Google uppdaterar dock regelbundet sina webbsidor i molnet utan föregående meddelande. Därför kan vissa konfigurationsalternativ namnges något annorlunda i Google användargränssnitt jämfört med det namn som används i stegen.

Så här konfigurerar du inställningarna för Google Cloud:

 1. Skapa ett Google-konto.
  https://accounts.google.com/signup/v2?service=mail&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp

  Om du redan har ett Google-konto kan du gå vidare till nästa steg.

 2. Gå till https://cloud.google.com/.

 3. Google Cloud sida, nära det övre högra hörnet, markera Console.

  Vid behov Sign in med inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto för att se Console alternativ.

 4. Dashboard sida, till höger om Google Cloud Platform väljer du Project nedrullningsbar lista för att öppna Select a project -dialogrutan.

 5. I Select a project väljer New Project.

 6. I New Project i Project name anger du namnet på det nya projektet.

  Ditt projekt-ID baseras på ditt projektnamn. Välj projektnamnet noggrant. den kan inte ändras efter att den har skapats. Du måste även ange samma projekt-ID igen när du konfigurerar YouTube i Experience Manager senare. Skriv därför ned den.

 7. Välj Create.

 8. Gör något av följande:

  • På Dashboard-panelen i ditt projekt finns Getting Started kort, välj Explore and enable APIs.
  • På Dashboard-panelen i ditt projekt finns APIs kort, välj Go to APIs overview.
 9. Nära överkanten i mitten av APIs & Services sida, markera ENABLE APIS AND SERVICES.

 10. API Library sida, till vänster, under Category, markera YouTube. Till höger på sidan väljer du YouTube.

 11. YouTube sida, markera YouTube Data API v3.

 12. YouTube Data API v3 sida, markera MANAGE.

  6_5_googleaccount-apis-manage

 13. Om du vill använda API:t måste du ha autentiseringsuppgifter. Vid behov, till vänster på sidan av APIs & Services sida, markera Credentials.

 14. Credentials sida, intill överkanten, markera CREATE CREDENTIALS väljer OAuth client ID.

 15. Create OAuth client ID sida, på Application type nedrullningsbar lista, välja Web application.

  6_5_googleaccount-apis-applicationtype

 16. Gör något av följande:

  • I Name anger du ett unikt namn för OAuth 2.0-klienten.
  • Använd det standardnamn som Google redan angett i Name fält.
 17. Under Authorized JavaScript origins rubrik, markera ADD URI.

  6_5_googleaccount-apis-namepermissions

 18. I URIs textfält, ange följande sökväg och ersätt din egen domän och portnummer i sökvägen och tryck sedan på Enter så här lägger du till sökvägen i listan:

  https://<servername.domain>:<port_number>

  Till exempel, https://1a2b3c.mycompany.com:4321

  OBSERVERA

  URI-sökvägsexemplet ovan är hypotetiskt och endast i förklaringssyfte.

 19. Under Authorized redirect URIs välj ADD URI.

 20. I URIs textfält, ange följande sökväg och ersätt din egen domän och portnummer i sökvägen och tryck sedan på Enter så här lägger du till sökvägen i listan:

  https://<servername.domain>:<port_number>/etc/cloudservices/youtube.youtubecredentialcallback.json

  Till exempel, https://1a2b3c.mycompany.com:4321/etc/cloudservices/youtube.youtubecredentialcallback.json

  OBSERVERA

  URI-sökvägsexemplet ovan är hypotetiskt och endast i förklaringssyfte.

 21. Nära nederdelen av Create OAuth client ID sida, markera Create.

 22. OAuth client created gör du följande:

  • (Valfritt) Kopiera värdena i Your Client ID och Your Client Secret fält och spara.
  • Välj DOWNLOAD JSON sparar du sedan JSON-filen.

  Du behöver den här hämtade JSON-filen när du konfigurerar YouTube i Adobe Experience Manager senare.

  6_5_googleaccount-apis-authclientcreated

 23. OAuth client created väljer OK.

 24. Logga ut från ditt Google-konto. Skapa nu en YouTube-kanal.

Skapa en YouTube-kanal

Du måste ha en eller flera kanaler för att kunna publicera videofilmer på YouTube. Om du redan har skapat en YouTube-kanal kan du hoppa över den här uppgiften och gå till Lägga till taggar för publicering.

FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att du redan har konfigurerat en eller flera kanaler i YouTube före du lägger till kanaler under YouTube-inställningar i Experience Manager (se Konfigurera YouTube i Experience Manager nedan). Om du inte gör kanalinställningarna får du ingen varning om att det inte finns några befintliga kanaler. Google-verifiering sker dock fortfarande när du lägger till en kanal, men det finns inget alternativ för att välja vilken kanal videon ska skickas till.

Så här skapar du en YouTube-kanal:

 1. Gå till https://www.youtube.com och logga in med dina Google-kontouppgifter.

 2. I det övre högra hörnet på YouTube-sidan väljer du din profilbild (den kan också visas som en bokstav i en enfärgad cirkel) och väljer sedan YouTube settings (rund kugghjulsikon).

 3. På sidan Översikt, under rubriken Ytterligare funktioner, väljer du See all my channels or create a channel.

 4. På sidan Kanaler väljer du Create a new channel.

 5. På sidan Varumärkeskonto anger du ett företagsnamn eller ett annat kanalnamn som du väljer var du vill publicera videoresurserna. Välj sedan Create.

  Kom ihåg namnet som du anger här; Du måste ange det igen när du måste konfigurera YouTube i Experience Manager.

 6. (Valfritt) Lägg till fler kanaler om det behövs.

  Nu lägger du till taggar för publicering.

Lägga till taggar för publicering

Om du vill publicera till dina videofilmer på YouTube associerar Experience Manager taggar till en eller flera YouTube-kanaler. Information om hur du lägger till taggar för publicering finns i Administrera taggar.

Om du tänker använda standardtaggarna i Experience Manager kan du hoppa över den här uppgiften och gå till Konfigurera YouTube i Experience Manager.

OBSERVERA

När Cloud Servicen har konfigurerats krävs ingen annan konfiguration för att aktivera YouTube Publish-replikeringsagenten. Orsaken är att den aktiverades när Cloud Servicens konfiguration sparades.

Konfigurera YouTube i Experience Manager

Från och med Experience Manager 6.4 introducerades en ny pekgränssnittsmetod för att konfigurera YouTube-publicering i Experience Manager. Baserat på den installerade instansen av Experience Manager som du använder gör du något av följande:

Konfigurera YouTube i Experience Manager 6.4 och senare

 1. Se till att du loggar in på din instans av Dynamic Media som administratör.

 2. I det övre vänstra hörnet av Experience Manager väljer du logotypen Experience Manager och navigerar sedan till Tools(hammarikon) > Cloud Services > YouTube Publishing Configuration.

 3. Välj global (markera det inte).

 4. I det övre högra hörnet av den globala sidan väljer du Create.

 5. På sidan Skapa YouTube-konfiguration anger du Googles projekt-ID under Inställningar för Google Cloud-plattform i fältet Application Name.

  Du angav projekt-ID:t när du konfigurerade Google Cloud-inställningarna tidigare.
  Lämna sidan Skapa YouTube-konfiguration öppen; du återgår till det om en stund.

  6_5_youtubepublish-createUtubeConfiguration

 6. Öppna JSON-filen som du hämtade och sparade tidigare i uppgiften med en vanlig textredigerare Konfigurera inställningar för Google Cloud.

 7. Markera och kopiera hela JSON-texten.

 8. Återgå till dialogrutan YouTube-kontoinställningar Klistra in JSON-texten i fältet JSON Config.

 9. I sidans övre högra hörn väljer du Save.

  Konfigurera nu YouTube-kanaler i Experience Manager.

 10. Välj Add Channel.

 11. I fältet Kanalnamn anger du namnet på kanalen som du skapade i uppgiften Adding one or more channels to YouTube tidigare.

  Om du vill kan du lägga till en beskrivning.

 12. Välj Add.

 13. YouTube/Google-verifiering visas. Om du inte redan är inloggad på Google Cloud-kontot hoppar du över det här steget.

  • Ange det användarnamn och lösenord för Google som är kopplat till Google projekt-ID och JSON-texten ovan.
  • Beroende på hur många kanaler ditt konto har visas två eller flera objekt. Välj en kanal. Ange inte e-postadressen. det är inte en kanal.
  • På nästa sida väljer du Accept för att ge åtkomst till den här kanalen.
 14. Välj Allow.

  Konfigurera taggar för publicering.

 15. Setting up tags for publishing - På sidan Cloud Services > YouTube väljer du pennikonen för att redigera listan med taggar som du vill använda.

 16. Om du vill visa en lista med tillgängliga taggar i Experience Manager väljer du listruteikonen (cirkumflex upp och ned).

 17. Om du vill lägga till dem markerar du en eller flera taggar.

  Om du vill ta bort en tagg som du har lagt till markerar du den och väljer X.

 18. När du är klar med att lägga till de taggar du vill ha väljer du Save.

  Nu kan du publicera videor i din YouTube-kanal.

Konfigurera YouTube i Experience Manager före 6.4

 1. Se till att du loggar in på din instans av Dynamic Media som administratör.

 2. I det övre vänstra hörnet av Experience Manager väljer du logotypen Experience Manager och navigerar sedan till Tools (hammarikon) > Deployment > Cloud Services.

 3. Under rubriken Tredjepartstjänster, under YouTube, väljer du Configure now.

 4. I dialogrutan Skapa konfiguration anger du en rubrik (obligatoriskt) och ett namn (valfritt) i respektive fält.

 5. Välj Create.

 6. I dialogrutan YouTube-kontoinställningar anger du Googles projekt-ID i fältet Application Name.

  Du angav projekt-ID:t när du först angav konfigurerade inställningar för Google Cloud tidigare.
  Lämna dialogrutan YouTube Kontoinställning öppen; du återgår till det om en stund.

 7. Använd en vanlig textredigerare för att öppna JSON-filen som du hämtade och sparade tidigare i uppgiften Konfigurera inställningar för Google Cloud.

 8. Markera och kopiera hela JSON-texten.

 9. Återgå till dialogrutan YouTube-kontoinställningar Klistra in JSON-texten i fältet JSON Config.

 10. Välj OK.

  Konfigurera nu YouTube-kanaler i Experience Manager.

 11. Till höger om Available Channels, markera + (plusteckenikon).

 12. I dialogrutan YouTube-kanalinställningar, i fältet Titel, anger du namnet på kanalen som du skapade i uppgiften Adding one or more channels to YouTube tidigare.

  Om du vill kan du lägga till en beskrivning.

 13. Välj OK.

 14. YouTube/Google-verifiering visas. Om du inte redan är inloggad på Google Cloud-kontot hoppar du över det här steget.

  • Ange det användarnamn och lösenord för Google som är kopplat till Google projekt-ID och JSON-texten ovan.
  • Beroende på hur många kanaler ditt konto har visas två eller flera objekt. Välj en kanal. Ange inte e-postadressen. det är inte en kanal.
  • På nästa sida väljer du Accept för att ge åtkomst till den här kanalen.
 15. Välj Allow.

  Konfigurera taggar för publicering.

 16. Setting up tags for publishing - På sidan Cloud Services > YouTube väljer du pennikonen för att redigera listan med taggar som du vill använda.

 17. Om du vill visa en lista med tillgängliga taggar i Experience Manager väljer du listruteikonen (cirkumflex upp och ned).

 18. Om du vill lägga till dem markerar du en eller flera taggar.

  Om du vill ta bort en tagg som du har lagt till markerar du den och väljer X.

 19. När du är klar med att lägga till de taggar du vill ha väljer du OK.

  Nu kan du publicera videor i din YouTube-kanal.

(Valfritt) Automatisera inställningen av YouTube standardegenskaper för överförda videofilmer

Du kan även automatisera inställningen av YouTube-egenskaper när du överför videoklipp. Skapa en metadatabearbetningsprofil i Experience Manager.

Om du vill skapa en profil för metadatabearbetning kopierar du först värden från fälten Field Label, Map to property och Choices, som alla finns i metadatascheman för video. Sedan skapar du en YouTube-metadatabearbetningsprofil för video genom att lägga till dessa värden.

Så här automatiserar du inställningen av YouTube standardegenskaper för överförda videofilmer:

 1. I det övre vänstra hörnet av Experience Manager väljer du logotypen Experience Manager och navigerar sedan till Tools (hammarikon) > Assets > Metadata Schemas.

 2. Välj default. (Lägg inte till en bockmarkering i markeringsrutan till vänster om "standard".)

 3. default markerar du kryssrutan till vänster om video väljer Edit.

 4. På sidan för redigering av metadataschema väljer du Advanced -fliken.

 5. Under rubriken YouTube Publishing väljer du YouTube Category.

 6. Till höger på sidan, under Settings gör du så här:

  • I Map to property markerar och kopierar värdet i textfältet.
   Klistra in det kopierade värdet i den öppna textredigeraren. Du kommer att behöva det här värdet senare när du skapar din metadatabearbetningsprofil. Låt textredigeraren vara öppen.

  • Under Choices, markerar och kopierar det standardvärde som du vill använda (till exempel Folk & bloggar eller Vetenskap och teknik).
   Klistra in det kopierade värdet i den öppna textredigeraren. Du kommer att behöva det här värdet senare när du skapar din metadatabearbetningsprofil. Låt textredigeraren vara öppen.

 7. Under rubriken YouTube Publishing väljer du YouTube Privacy.

 8. Till höger på sidan, under Settings gör du så här:

  • I Map to property markerar och kopierar värdet i textfältet.
   Klistra in det kopierade värdet i den öppna textredigeraren. Du kommer att behöva det här värdet senare när du skapar din metadatabearbetningsprofil. Låt textredigeraren vara öppen.

  • Under Choices​markerar och kopierar standardvärdet som du vill använda. Observera att alternativen grupperas i par om två. Det undre fältet i paret är standardvärdet som du vill kopiera, till exempel public, unlisted eller private.
   Klistra in det kopierade värdet i den öppna textredigeraren. Du kommer att behöva det här värdet senare när du skapar din metadatabearbetningsprofil. Låt textredigeraren vara öppen.

 9. I det övre högra hörnet av sidan för redigeringsprogram för metadataschning väljer du Cancel.

 10. I det övre vänstra hörnet av Experience Manager väljer du logotypen Experience Manager och sedan i den vänstra listen väljer du Tools (hammarikon) > Assets > Metadata Profiles.

 11. På sidan Metadataprofiler, i det övre högra hörnet av sidan, väljer du Create.

 12. I dialogrutan Lägg till metadataprofil finns följande i dialogrutan Profile title textfält, ange namnet YouTube Video välj Create.

 13. På sidan Metadataprofilredigeraren väljer du Advance -fliken.

 14. Lägg till de kopierade YouTube Publishing-värdena i profilen genom att göra följande:

  • Till höger på sidan väljer du Build Form -fliken.

  • (Valfritt) Dra komponenten med etiketten Section Header till vänster och släpp det i formulärområdet.

  • (Valfritt) Välj Field Label för att markera komponenten.

  • (Valfritt) Till höger på sidan, under fliken Inställningar, i textfältet Fältetikett, anger du YouTube Publishing.

  • Välj Build Form och sedan dra komponenten med etiketten Multi Value Text och släpp det nedanför YouTube Publishing rubrik som du har skapat.

  • Markera komponenten genom att markera Field Label.

  • Till höger på sidan, under fliken Inställningar, klistrar du in de YouTube Publishing-värden (Field Label-värde och Map to property-värde) som du kopierade tidigare i deras respektive fält i formuläret. Klistra in alternativvärdet i fältet Standardvärde.

 15. Lägg till de kopierade sekretessvärdena för YouTube till profilen genom att göra följande:

  • Till höger på sidan väljer du Build Form -fliken.

  • (Valfritt) Dra komponenten med etiketten Section Header till vänster och släpp det i formulärområdet.

  • (Valfritt) Välj Field Label för att markera komponenten.

  • (Valfritt) Till höger på sidan, under fliken Inställningar, i textfältet Fältetikett, anger du YouTube Privacy.

  • Välj Build Form och sedan dra komponenten med etiketten Multi Value Text och släpp det nedanför YouTube Privacy rubrik som du skapade.

  • Markera komponenten genom att markera Field Label.

  • Till höger på sidan, under fliken Inställningar, klistrar du in de YouTube Publishing-värden (Field Label-värde och Map to property-värde) som du kopierade tidigare i deras respektive fält i formuläret. Klistra in alternativvärdet i fältet Standardvärde.

 16. I sidans övre högra hörn väljer du Save.

 17. Använd metadataprofilen för YouTube Publishing på de mappar där du ska överföra videoklipp. Du måste ha angett både Metadataprofil och Videoprofil.

  Se Metadataprofiler och Videoprofiler.

Publicera videor i din YouTube-kanal

Nu kopplar du taggarna som du lade till tidigare till videoresurser. På så sätt kan Experience Manager veta vilka mediefiler som ska publiceras i din YouTube-kanal.

OBSERVERA

Publicera direkt publicerar inte automatiskt till YouTube. När Dynamic Media har konfigurerats finns det två publiceringsalternativ att välja mellan, Immediately och Upon Activation.

Publish Immediately betyder att den överförda resursen - efter att den har synkroniserats med IPS - automatiskt publiceras till leveranssystemet. Det gäller Dynamic Media, men inte YouTube. Om du vill publicera till YouTube måste du publicera via Experience Manager Author.

OBSERVERA

För att publicera innehåll från YouTube använder Experience Manager Publish to YouTube arbetsflöde där du kan övervaka förloppet och visa felinformation.
Se Övervaka videokodning och YouTube publiceringsförlopp.
Mer detaljerad förloppsinformation finns i YouTube-loggen som replikeras. Tänk dock på att sådan övervakning kräver administratörsåtkomst.

Så här publicerar du videor i din YouTube-kanal:

 1. I Experience Manager navigerar du till en videoresurs som du vill publicera i din YouTube-kanal.

 2. Välj videoresurs (den adaptiva videouppsättningen).

 3. I verktygsfältet väljer du Properties.

 4. På fliken Grundläggande, under rubriken Metadata, väljer du Open Selection Dialog till höger om fältet Taggar.

 5. På sidan Välj taggar navigerar du till de taggar du vill använda och markerar sedan en eller flera taggar.

  Kom ihåg att taggarna måste kopplas till YouTube-kanalen.

 6. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Select.

 7. I det övre högra hörnet på egenskapssidan för videon väljer du Save and Close.

 8. I verktygsfältet väljer du Quick Publish.

  Se även Använd Publication Management med Experience Manager Sites.

  Du kan även verifiera den publicerade videon på din YouTube-kanal.

(Valfritt) Verifiera den publicerade videon på YouTube

Du kan också övervaka förloppet för din YouTube-publicering (eller avpublicering).

Se Övervaka videokodning och YouTube publiceringsförlopp.

Publiceringstiderna kan variera avsevärt beroende på olika faktorer, bland annat formatet för den primära källvideon, filstorleken och överföringstrafiken. Publiceringsprocessen kan ta från några minuter till flera timmar. Högre upplösningsformat återges dessutom mycket långsammare. 720p och 1080p tar till exempel längre tid att visa än 480p.

Efter åtta timmar, om du fortfarande ser ett statusmeddelande som säger Uploaded (processing, please wait) kan du försöka ta bort videon från webbplatsen och överföra den igen.

Länka YouTube URL:er till ditt webbprogram

Du kan hämta en YouTube URL-sträng som genereras av Dynamic Media när du har publicerat videon. När du kopierar YouTube-URL:en markeras den i Urklipp så att du kan klistra in den på sidor på webbplatsen eller i programmet.

OBSERVERA

YouTube-URL:en kan inte kopieras förrän du har publicerat videoresursen till YouTube.

Så här länkar du YouTube URL:er till ditt webbprogram:

 1. Navigera till YouTube videoresurs vars URL du vill kopiera och markera den.

  Kom ihåg att YouTube URL:er endast är tillgängliga för kopiering efter du har först publicerad videomaterialet till YouTube.

 2. I verktygsfältet väljer du Properties.

 3. Välj Advanced -fliken.

 4. Under rubriken YouTube Publishing (Publicering), i YouTube URL List, markerar och kopierar du URL-texten till webbläsaren för att förhandsgranska resursen eller lägga till den på webbinnehållssidan.

Avpublicera videoklipp så att du kan ta bort dem från YouTube

När du avpublicerar en videoresurs i Experience Manager tas videon bort från YouTube.

FÖRSIKTIGHET

Om du tar bort en video direkt från YouTube är Experience Manager inte medveten om det och fortsätter att bete sig som om videon fortfarande publiceras till YouTube. Avpublicera alltid en videoresurs från YouTube via Experience Manager.

OBSERVERA

För att ta bort innehåll från YouTube använder Experience Manager Unpublish from YouTube arbetsflöde där du kan övervaka förloppet och visa felinformation.
Se Övervaka videokodning och YouTube publiceringsförlopp.

Så här avpublicerar du videoklipp för att ta bort dem från YouTube:

 1. Navigera till de videoresurser som du vill avpublicera från din YouTube-kanal.
 2. Välj en eller flera publicerade videoresurser i ett resursurvalsläge.
 3. I verktygsfältet väljer du Manage Publication. Välj vid behov ikonen med tre punkter (. . .) i verktygsfältet för att se Manage Publication.
 4. På sidan Hantera publikation väljer du Unpublish.
 5. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Next.
 6. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Unpublish.

Övervaka videokodning och YouTube publiceringsförlopp

När du överför en ny video till en mapp där videokodning används eller publicerar videon till YouTube, ska du övervaka hur videokodningen/YouTube-publiceringen fortskrider (eller misslyckas). Publiceringsförloppet för YouTube är endast tillgängligt via loggarna. Oavsett om det misslyckas eller lyckas visas det på andra sätt som beskrivs i följande procedur. Dessutom får du e-postmeddelanden när en YouTube-publiceringsarbetsgång eller videokodning har slutförts eller avbrutits.

Övervaka förlopp

Du kan övervaka förloppet, inklusive misslyckad kodning/YouTube-publicering.

 1. Visa kodningsförloppet för video i resursmappen:

  • I kortvyn visas videokodningsförloppet för resursen i procent. Om ett fel uppstår visas även den här informationen på resursen.

  chlimage_1-429

  • I listvyn visas förloppet för videokodning i Processing Status kolumn. Om ett fel uppstår visas det här meddelandet i samma kolumn.

  chlimage_1-430

  Den här kolumnen visas inte som standard. Om du vill aktivera kolumnen väljer du View Settings från listrutan Vyer och lägg till Processing Status kolumn och markera Update.

  chlimage_1-431

 2. Visa förloppet i tillgångsinformationen. När du väljer en resurs öppnar du den nedrullningsbara menyn och väljer Timeline. Om du vill begränsa det till arbetsflödesaktiviteter som kodning eller YouTube-publicering väljer du Workflows.

  chlimage_1-432

  All arbetsflödesinformation, till exempel kodning, visas på tidslinjen. För YouTube-publicering innehåller tidslinjen för arbetsflödet även namnet på YouTube-kanalen och YouTube video-URL:en. Dessutom visas felmeddelanden på tidslinjen i arbetsflödet när publiceringen är klar.

  OBSERVERA

  Det kan ta lång tid innan felmeddelanden/felmeddelanden slutligen registreras på grund av flera arbetsflödeskonfigurationer på retries, retry delay och timeout från https://localhost:4502/system/console/configMgr, till exempel:

  • Konfiguration av Apache Sling-jobbkö
  • Adobe Granite Workflow External Process Job Handler
  • Timeoutkö för Granite-arbetsflöde

  Du kan justera retries, retry delay och timeout i dessa konfigurationer.

 3. Information om pågående arbetsflöden finns i Arbetsflödesinstanser som är tillgängliga i Tools > Workflow > Instances.

  OBSERVERA

  Du behöver administratörsbehörighet för att få åtkomst till Tools -menyn.

  chlimage_1-433

  Markera instansen och markera Open History.

  chlimage_1-434

  I området Arbetsflödesinstanser kan du även göra uppehåll i, avsluta eller byta namn på arbetsflöden. Se Administrera arbetsflöden för mer information.

 4. Information om misslyckade jobb finns i Arbetsflödesfel i Tools > Workflow > Failures. I listan Workflow Failure visas alla misslyckade arbetsflödesaktiviteter.

  OBSERVERA

  Du behöver administratörsbehörighet för att få åtkomst till Tools -menyn.

  chlimage_1-435

  OBSERVERA

  Det kan ta lång tid innan felmeddelandet slutligen spelas in på grund av flera arbetsflödeskonfigurationer på retries, retry delay och timeout från https://localhost:4502/system/console/configMgr, till exempel:

  • Konfiguration av Apache Sling-jobbkö
  • Adobe Granite Workflow External Process Job Handler
  • Timeoutkö för Granite-arbetsflöde

  Du kan justera retries, retry delay och timeout i dessa konfigurationer.

 5. Information om slutförda arbetsflöden finns i Arbetsflödesarkiv som är tillgängligt från Tools > Workflow > Archive. Workflow Archive visar alla slutförda arbetsflödesaktiviteter.

  OBSERVERA

  Du behöver administratörsbehörighet för att få åtkomst till Tools -menyn.

  chlimage_1-436

 6. Du får e-postmeddelanden om avbrutna eller misslyckade arbetsflödesjobb. Dessa e-postmeddelanden kan konfigureras av en administratör. Se Konfigurera e-postmeddelanden.

Visa videorapporter

OBSERVERA

Videorapporter är bara tillgängliga när du kör Dynamic Media - hybrid-läge.

Videorapporter visar flera sammanställda värden under en angiven period, så att du kan övervaka att publicerad individuella och aggregerade videor fungerar som förväntat. Följande viktigaste mätdata samlas in för alla publicerade videor på hela webbplatsen:

 • Video börjar
 • Slutförandefrekvens
 • Genomsnittlig tid för video
 • Total tid för video
 • Videor per besök

En tabell med alla publicerad videofilmer visas också i en lista så att du kan spåra de mest visade videofilmerna på webbplatsen baserat på hur många videostarter som har gjorts.

När du väljer ett videonamn i listan visas videons rapport om målgruppsinnehållande (bortfall) i form av ett linjediagram. Diagrammet visar antalet vyer för en given tidpunkt under videouppspelning. När du spelar upp videon synkroniseras det lodräta strecket med tidsindikatorn i spelaren. Släppningar i linjediagramdata indikerar var publiken slutar intressera sig.

Om videon kodades utanför Adobe Experience Manager Dynamic Media är inte data för målgruppsinnehållande (bortfall) och uppspelningsprocent tillgängliga i tabellen.

OBSERVERA

Spårnings- och rapportdata baseras uteslutande på Dynamic Media egen videospelare och tillhörande videospelarförinställning. Därför kan du inte spåra och rapportera om videofilmer som spelas upp med andra videospelare.

Första gången du anger Videorapporter visas som standard videodata från och med den första i den aktuella månaden och till och med den aktuella månadens datum. Du kan dock åsidosätta standarddatumintervallet genom att ange ett eget datumintervall. Nästa gång du anger Videorapporter används det datumintervall du har angett.

För att videorapporter ska fungera på rätt sätt skapas ett Report Suite-ID automatiskt när Dynamic Media-Cloud Services konfigureras. Samtidigt skickas Report Suite-ID:t till publiceringsservern så att det är tillgängligt för funktionen Kopiera URL när du förhandsgranskar resurser. Den här funktionen kräver dock att publiceringsservern redan har konfigurerats. Om publiceringsservern inte är konfigurerad kan du fortfarande publicera för att se videorapporten. Du måste dock gå tillbaka till Dynamic Media Cloud-konfigurationen och välja OK.

Så här visar du videorapporter:

 1. I det övre vänstra hörnet av Experience Manager väljer du logotypen Experience Manager och navigerar sedan till Tools (hammarikon) > Assets > Video Reports.

 2. Gör något av följande på sidan Videorapporter:

  • I närheten av det övre högra hörnet väljer du Refresh Video Report ikon.
   Använd bara Uppdatera om rapportens slutdatum är den aktuella dagen. Med den här funktionen ser du till att du ser videospårningen som har utförts sedan du senast körde rapporten.

  • I närheten av det övre högra hörnet väljer du Date Picker ikon.
   Ange start- och slutdatumintervallet som du vill ha videodata för och välj sedan Run Report.

  Grupprutan Övre mått identifierar olika aggregerade mått för alla publicerad videor på hela webbplatsen.

 3. I tabellen som listar de publicerade videoklippen väljer du ett videonamn för att spela upp videon och ser även videons återgivningsrapport.

Lägga till undertexter till video

Du kan utöka räckvidden för dina videor till globala marknader genom att lägga till undertexter till enskilda videor eller till adaptiva videouppsättningar. Genom att lägga till undertextning slipper du att duplicera ljudet, och du behöver använda inbyggda högtalare för att spela in ljudet igen för varje språk. Videon spelas upp på det språk den spelades in på. Undertexter på främmande språk visas så att personer på olika språk fortfarande kan förstå ljuddelen.

Undertexter ger också bättre tillgänglighet för personer som är döva eller hörselskadade.

OBSERVERA

Den videospelare som du använder måste ha stöd för visning av undertexter.

Se även Tillgänglighet i Dynamic Media.

Dynamic Media kan konvertera bildtextfiler till JSON-format (JavaScript Object Notation). Den här konverteringen innebär att du kan bädda in JSON-texten på en webbsida som en dold men fullständig utskrift av videon. Sökmotorer kan sedan crawla/indexera innehållet för att göra videoklippen lättare att hitta och ge kunderna mer information om videoinnehållet.

Se Hantera statiskt innehåll (inte bildinnehåll) om du vill ha mer information om hur du använder JSON-funktionen i en URL.

Så här lägger du till bildtexter eller undertexter till video:

 1. Använd ett program eller en tjänst från tredje part för att skapa en undertextningsfil för video.

  Kontrollera att filen du skapar följer standarden WebVTT (Web Video Text Tracks). Bildtextens filnamnstillägg är .VTT. Du kan läsa mer om bildtextstandarden WebVTT.

  Se WebVTT: Textspår för webbvideo.

  Det finns både kostnadsfria och premiumverktyg och tjänster som du kan använda för att skapa bildtexter/undertexter utanför Dynamic Media. Om du till exempel vill skapa en enkel videobeskrivningsfil utan formatering kan du använda följande kostnadsfria redigerings- och redigeringsverktyg för bildtexter online:

  WebVTT Caption Maker

  Du får bäst resultat om du använder verktyget i Internet Explorer 9 eller senare, Google Chrome eller Safari.

  I verktyget Enter URL of video file -fält, klistra in den kopierade URL-adressen för videofilen och markera sedan Load. Se Hämta en URL för en resurs för att hämta URL:en till själva videofilen som du sedan kan klistra in i Enter URL of video file field. Internet Explorer, Chrome och Safari kan sedan spela upp videon direkt.

  Följ nu instruktionerna på skärmen för att skapa och spara WebVTT-filen. När du är klar kopierar du bildtextfilens innehåll och klistrar in det i en vanlig textredigerare och sparar det med filnamnstillägget VTT.

  OBSERVERA

  För globalt stöd för videoundertexter på flera språk kräver WebVTT-standarden att du skapar separata VTT-filer och anropar varje språk som du vill ha stöd för.

  Vanligtvis vill du ge bildtexten VTT ett namn som är detsamma som videofilen och bifoga den med språkinställningen -EN, -FR eller -DE. Genom att göra det kan det hjälpa dig att automatisera genereringen av video-URL:er med ditt befintliga system för hantering av webbinnehåll.

 2. I Experience Manager överför du WebVTT-bildtextfilen till DAM.

 3. Navigera till publicerad videoresurs som du vill associera med bildtextfilen som du överförde.

  Kom ihåg att URL:er endast går att kopiera efter att du har publicerat resurserna.

  Se Publicera resurser.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill visa en popup-video väljer du URL. I dialogrutan URL-adress markerar och kopierar du URL-adressen till Urklipp och sedan förbi URL-adressen till en enkel textredigerare. Lägg till den kopierade URL:en för videon med följande syntax:

   &caption=<server_path>/is/content/<path_to_caption.vtt_file,1>

   Anteckna ,1 i slutet av bildtextbanan. Omedelbart efter filnamnstillägget VTT i sökvägen kan du aktivera (aktivera) eller inaktivera (inaktivera) den stängda bildtextsknappen i videospelarfältet genom att ställa in på ,1 eller ,0, respektive.

  • Om du vill visa en inbäddad video väljer du Embed Code. I dialogrutan Bädda in kod markerar och kopierar du den inbäddade koden till Urklipp och klistrar sedan in koden i en enkel textredigerare. Lägg till den kopierade inbäddningskoden med följande syntax:

   videoViewer.setParam("caption","<path_to_caption.vtt_file,1>");

   Anteckna ,1 i slutet av bildtextbanan. Omedelbart efter filnamnstillägget VTT i sökvägen kan du aktivera (aktivera) eller inaktivera (inaktivera) den stängda bildtextsknappen i videospelarfältet genom att ställa in på ,1 eller ,0, respektive.

Lägga till kapitelmarkörer i video

Du kan göra det enklare att titta på och navigera i videoklipp med långa formulär genom att lägga till kapitelmarkörer i enstaka videor eller i adaptiva videouppsättningar. När en användare spelar upp videon kan han/hon välja kapitelmarkörer på tidslinjen (kallas även videobandskrubber). De kan enkelt navigera till sin intressepunkt eller direkt gå över till nytt innehåll, ny utbildning och nya demonstrationer.

OBSERVERA

Den videospelare som används måste ha stöd för kapitelmarkörer. Dynamic Media videospelare har stöd för kapitelmarkörer, men det är inte säkert att tredjepartsvideospelare används.

Du skapar en kapitellista för videon på ungefär samma sätt som du skapar bildtexter. Det innebär att du skapar en WebVTT-fil. Observera dock att den här filen måste vara separat från alla WebVTT-beskrivningsfiler. Du kan inte kombinera bildtexter och kapitel i en WebVTT-fil.

Du kan använda följande exempel som exempel på det format du använder för att skapa en WebVTT-fil med kapitelnavigering:

WebVTT-fil med videokapitelnavigering

WEBVTT
Chapter 1
00:00.000 --> 01:04.364
The bicycle store behind it all.
Chapter 2
01:04.364 --> 02:00.944
Creative Cloud.
Chapter 3
02:00.944 --> 03:02.937
Ease of management for a working solution.
Chapter 4
03:02.937 --> 03:35.000
Cost-efficient access to rapidly evolving technology.

I exemplet ovan Chapter 1 är referensidentifieraren och är valfri. Referenstiden för 00:00:000 --> 01:04:364 anger kapitlets starttid och sluttid, i 00:00:000 format. De tre sista siffrorna är millisekunder och kan lämnas som 000, om så önskas. Kapiteltiteln för The bicycle store behind it all är den faktiska beskrivningen av kapitlets innehåll. Referensidentifieraren, startreferenstiden och kapiteltiteln visas alla i ett popup-fönster i videospelaren när en användare håller muspekaren över en visuell referenspunkt i tidslinjen.

Eftersom du använder ett HTML5-videovisningsprogram bör du kontrollera att den kapitelfil du skapar följer standarden WebVTT (Web Video Text Tracks). Kapitelfilnamnstillägget är .VTT. Du kan läsa mer om bildtextstandarden WebVTT.

Se WebVTT: Textspår för webbvideo.

Så här lägger du till kapitelmarkörer i video:

 1. Spara VTT-filen i UTF8-kodning så att du slipper problem med teckenåtergivning i kapiteltiteltexten.

  Vanligtvis vill du ge kapitlet VTT-filen samma namn som videofilen och bifoga den med kapitel. Genom att göra det kan det hjälpa dig att automatisera genereringen av video-URL:er med ditt befintliga system för hantering av webbinnehåll.

 2. Ladda upp din WebVTT-kapitelfil i Experience Manager.

  Se Överför resurser.

 3. Gör något av följande:

  För en popup-video
  1. Navigera till publicerad videoresurs som du vill associera med den kapitelfil som du har överfört. Kom ihåg att URL:er endast går att kopiera efter att du har publicerat resurserna. Se Publicera resurser.
  2. I listrutan väljer du Tittare.
  3. Markera namnet på visningsförinställningen för videon i den vänstra listen. En förhandsgranskning av videon öppnas på en separat sida.
  4. I den vänstra listen längst ned väljer du URL.
  5. I dialogrutan URL-adress markerar och kopierar du URL-adressen till Urklipp och sedan förbi URL-adressen till en enkel textredigerare.
  6. Lägg till den kopierade URL:en för videon med följande syntax så att du kan koppla den till den kopierade URL:en till din kapitelfil:

   &navigation=<full_copied_URL_path_to_chapter_file.vtt>
  För en inbäddad videoupplevelse
  1. Navigera till publicerad videoresurs som du vill associera med den kapitelfil som du har överfört. Kom ihåg att URL:er endast går att kopiera efter att du har publicerat resurserna. Se Publicera resurser.
  2. I listrutan väljer du Tittare.
  3. Markera namnet på visningsförinställningen för videon i den vänstra listen. En förhandsgranskning av videon öppnas på en separat sida.
  4. I den vänstra listen längst ned väljer du Bädda in.
  5. I dialogrutan Bädda in kod markerar och kopierar du hela koden till Urklipp och klistrar sedan in den i en enkel textredigerare.
  6. Lägg till videofilens inbäddningskod med följande syntax så att du kan koppla den till den kopierade URL:en till din kapitelfil:

   videoViewer.setParam("navigation","<full_copied_URL_path_to_chapter_file.vtt>"

På denna sida