Video

I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med video i Dynamic Media.

Snabbstart: Videor

Följande steg-för-steg-beskrivning av arbetsflödet hjälper dig att komma igång snabbt med anpassningsbara videouppsättningar i Dynamic Media. Efter varje steg finns det korsreferenser till ämnesrubriker där du kan hitta mer information.

OBSERVERA

Innan du arbetar med video i Dynamic Media måste du kontrollera att Adobe Experience Manager-administratören redan har aktiverat och konfigurerat Dynamic Media-Cloud Services.

 1. Ladda upp dina Dynamic Media-filmer genom att göra följande:

 2. Hantera dina Dynamic Media-filmer genom att göra något av följande:

 3. Publicera dina Dynamic Media-filmer genom att göra något av följande:

Arbeta med video i Dynamic Media

Video i Dynamic Media är en totallösning som gör det enkelt att publicera högkvalitativ adaptiv video för direktuppspelning på flera skärmar, inklusive stationära datorer, surfplattor och mobila enheter. En adaptiv videouppsättning grupperar versioner av samma video som är kodade med olika bithastigheter och format som 400 kbit/s, 800 kbit/s och 1 000 kbit/s. Den stationära datorn eller mobila enheten känner av den tillgängliga bandbredden.

På en mobilenhet från iOS identifieras t.ex. en bandbredd som 3G, 4G eller Wi-Fi. Sedan väljs automatiskt rätt kodad video bland de olika videobithastigheterna i den adaptiva videouppsättningen. Videon strömmas till datorer, mobila enheter eller surfplattor.

Dessutom ändras videokvaliteten dynamiskt automatiskt om nätverksförhållandena ändras på datorn eller den mobila enheten. Om en kund går över till helskärmsläge på en stationär dator svarar den adaptiva videouppsättningen med en bättre upplösning, vilket förbättrar kundens tittarupplevelse. Med adaptiva videouppsättningar får du bästa möjliga uppspelning för kunder som spelar upp Dynamic Media-video på flera skärmar och enheter.

Den logik som en videospelare använder för att avgöra vilken kodad video som ska spelas upp eller väljas under uppspelningen baseras på följande algoritm:

 1. Videospelaren läser in det inledande videofragmentet baserat på den bithastighet som ligger närmast värdet som är inställt för"inledande bithastighet" i spelaren.

 2. Videospelaren växlar baserat på ändringar av bandbreddshastigheten med följande kriterier:

  1. Spelaren väljer den högsta bandbreddsströmmen under eller lika med den beräknade bandbredden.
  2. Spelaren hanterar bara 80 % av den tillgängliga bandbredden. Men om den byter upp sig är det mer försiktigt med bara 70 % för att undvika överskattning och omedelbart gå tillbaka.

Detaljerad teknisk information om algoritmen finns i https://android.googlesource.com/platform/frameworks/av/+/master/media/libstagefright/httplive/LiveSession.cpp

Följande stöds för hantering av enstaka video och adaptiva videouppsättningar:

 • Ladda upp video från ett antal videoformat och ljudformat som stöds och koda video till MP4 H.264-format för uppspelning på flera skärmar. Du kan använda fördefinierade adaptiva videoförinställningar, enskilda videokodningsförinställningar eller anpassa din egen kodning för att styra videons kvalitet och storlek.

  • När en adaptiv videouppsättning genereras innehåller den MP4-videor.
  • Anteckning: Primära videor/källvideor läggs inte till i en adaptiv videouppsättning.
 • Videobildtext i alla HTML5-videovisningsprogram.

 • Ordna, bläddra bland och sök videoklipp med fullt stöd för metadata för effektiv hantering av videomaterial.

 • Leverera adaptiva videouppsättningar till webben, datorer, surfplattor och mobila enheter.

Adaptiv videoströmning stöds på olika iOS-plattformar. Se Referenshandbok för Dynamic Media Viewer.

 • Spela upp videon med Dynamic Media Video Viewer Presets, inklusive följande:

  • Enstaka videovisningsprogram.
  • Visningsprogram för blandade media som kombinerar både video- och bildinnehåll.
 • Konfigurera videospelare för att tillgodose era varumärkesbehov.

 • Integrera video på webbplatsen, mobilsajten eller mobilapplikationen med en enkel URL eller inbäddningskod.

Se Dynamisk videouppspelning exempel.

Se även Tittare för Experience Manager Assets och Dynamic Media Classic och Endast visningsprogram för Experience Manager Assets i Referenshandbok för Dynamic Media Viewer.

Bästa praxis: Använda videovisningsprogrammet för HTML5

Förinställningarna för videovisningsprogrammet i Dynamic Media HTML 5 är robusta videospelare. Du kan använda dem för att undvika många vanliga problem som är kopplade till HTML5-videouppspelning och problem som är kopplade till mobila enheter. Exempel: brist på strömmande bithastighet och begränsad webbläsarräckvidd.

På designsidan av spelaren kan du utforma videospelarens funktioner med standardverktyg för webbutveckling. Du kan till exempel utforma knapparna, kontrollerna och den anpassade bakgrunden för förhandsvisningsbilder med HTML5 och CSS så att du kan nå dina kunder med ett anpassat utseende.

På visningsprogrammets uppspelningssida identifieras webbläsarens videokapacitet automatiskt. Sedan visas videon med HLS eller DASH, som också kallas adaptiv videoströmning. Om leveransmetoderna inte finns används HTML5 progressiv i stället.

OBSERVERA

Om du vill använda DASH för dina videor måste det först aktiveras av Adobe tekniska support på ditt konto. Se Aktivera DASH på ditt konto.

Du kan kombinera möjligheten att utforma uppspelningskomponenterna med HTML 5 och CSS till en enda spelare. Den kan ha inbäddad uppspelning och använda adaptiv och progressiv strömning beroende på webbläsarens kapacitet. Alla dessa funktioner innebär att du kan utöka räckvidden för ditt multimedieinnehåll till både dator- och mobilanvändare och få en smidig videoupplevelse.

Se även Endast visningsprogram för Experience Manager Assets i Referenshandbok för Dynamic Media Viewer.

Uppspelning av video på stationära datorer och mobila enheter med videovisningsprogrammet HTML5

För strömning av anpassningsbara video för datorer och mobilenheter baseras de videor som används för växling av bithastighet på alla MP4-videor i den adaptiva videouppsättningen.

Videouppspelning sker med HLS eller DASH, eller progressiv videohämtning. I tidigare versioner av Experience Manager, som 6.0, 6.1 och 6.2, strömmades videofilmer via HTTP.

I Experience Manager 6.3 och senare direktuppspelas videor nu via HTTPS (dvs. HLS eller DASH) eftersom DM-gatewaytjänstens URL alltid använder HTTPS. Det här standardbeteendet påverkar inte kunderna. Det innebär att direktuppspelning av video alltid sker via HTTPS, såvida det inte stöds av webbläsaren. (se följande tabell).

Därför

 • Om du har en HTTPS-webbplats med HTTPS-videoströmning går det bra att strömma.
 • Om du har en HTTP-webbplats med HTTPS-videoströmning går det bra att strömma och det finns inga blandade innehållsproblem i webbläsaren.

DASH är den internationella standarden och HLS är en Apple-standard. Båda används för adaptiv videoströmning. Och båda teknikerna justerar automatiskt uppspelningen baserat på bandbreddskapaciteten i nätverket. Man kan också "söka" till valfri punkt i videon utan att behöva vänta på att resten av videon ska laddas ned.

Progressiv video levereras genom att videon hämtas och lagras lokalt på en användares dator eller mobila enhet.

I följande tabell beskrivs enheten, webbläsaren och uppspelningsmetoden för videoklipp på stationära datorer och mobila enheter med hjälp av Dynamic Media HTML5 Video Viewer.

Enhet Webbläsare Videouppspelningsläge
Skrivbord Internet Explorer 9 och 10 Progressiv nedladdning.
Skrivbord Internet Explorer 11+ I Windows® 8 och Windows® 10 - Tvinga användning av HTTPS när DASH eller HLS begärs. Känd begränsning: HTTP på DASH eller HLS fungerar inte i den här kombinationen av webbläsare/operativsystem

I Windows® 7 - progressiv nedladdning. Använder standardlogik för att välja HTTP- eller HTTPS-protokoll.
Skrivbord Firefox 23-44 Progressiv nedladdning.
Skrivbord Firefox 45 eller senare HLS- eller DASH*-strömning med adaptiv bithastighet
Skrivbord Krom HLS- eller DASH*-strömning med adaptiv bithastighet
Skrivbord Safari (Mac) HLS adaptiv bithastighetsströmning
Mobil Chrome (Android™ 6 eller tidigare) Progressiv nedladdning.
Mobil Chrome (Android™ 7 eller senare) HLS- eller DASH* adaptive bitrate streaming/td>
Mobil Android™ (standardwebbläsare) Progressiv nedladdning.
Mobil Safari (iOS) HLS adaptiv bithastighetsströmning
Mobil Chrome (iOS) HLS adaptiv bithastighetsströmning
VIKTIGT

*Om du vill använda DASH för dina videor måste det först aktiveras av Adobe tekniska support på ditt konto. Se Aktivera DASH på ditt konto.)

Arkitektur för Dynamic Media videolösning

Följande bild visar det övergripande arbetsflödet för redigering av videoklipp som har överförts och kodats med hjälp av DMGGateway (i Dynamic Media Hybrid-läge) och som har gjorts tillgängliga för offentlig användning.

chlimage_1-427

Hybrid publiceringsarkitektur för videor

chlimage_1-428

Bästa tillvägagångssätt för att koda videofilmer

The Dynamic Media Encode Video arbetsflödet kodar video om du har aktiverat Dynamic Media och konfigurerat videoCloud Services. Det här arbetsflödet innehåller information om arbetsflödets processhistorik och fel. Om du har aktiverat Dynamic Media och konfigurerat Cloud Services för video, Dynamic Media Encode Video arbetsflödet aktiveras automatiskt när du överför en video. (Om du inte använder Dynamic Media DAM Update Asset arbetsflödet börjar gälla.)

Nedan följer några tips om hur du kodar källvideofiler.

Källvideofiler

När du kodar en videofil ska du använda en källvideofil med högsta möjliga kvalitet. Undvik att använda tidigare kodade videofiler eftersom dessa filer redan är komprimerade, och ytterligare kodning skapar en video med delkvalitet.

 • Dynamic Media har främst stöd för videoklipp i kort form med en maxlängd på 30 minuter och en minimiupplösning på mer än 25 x 25.
 • Du kan överföra primära källvideofiler på upp till 15 GB vardera.

I följande tabell beskrivs rekommenderad storlek, proportioner och lägsta bithastighet som källvideofilerna måste ha innan du kodar dem:

Storlek Proportioner Minsta bithastighet
1024 x 768 4:3 4 500 kbit/s för de flesta videoklipp.
1280 x 720 16:9 3 000 - 6 000 kbit/s, beroende på mängden rörelse i videon.
1920 x 1080 16:9 6000 - 8 000 kbit/s, beroende på mängden rörelse i videon.

Hämta metadata för en fil

Du kan hämta metadata för en fil genom att visa dess metadata med ett redigeringsverktyg för videoklipp eller med ett program som utformats för att hämta metadata. Nedan följer instruktioner om hur du använder MediaInfo, ett tredjepartsprogram, för att hämta videofilens metadata:

 1. Gå till MediaInfo-hämtning.
 2. Välj och hämta installationsprogrammet för den grafiska användargränssnittsversionen och följ installationsanvisningarna.
 3. Efter installationen högerklickar du på videofilen (endast Windows®) och väljer MediaInfo, eller så öppnar du MediaInfo och drar videofilen till programmet. Alla metadata som är associerade med videofilen, inklusive bredd, höjd och fps, visas.

Proportioner

När du väljer eller skapar en förinställning för videokodning för den primära källvideofilen måste du se till att förinställningen har samma proportioner som den primära källvideofilen. Proportionerna är proportionerna mellan videons bredd och höjd.

Om du vill ta reda på videofilens proportioner hämtar du filens metadata och noterar filens bredd och höjd (se Hämta filens metadata ovan). Använd sedan den här formeln för att bestämma proportionerna:

width/height = aspect ratio

I följande tabell beskrivs hur formelresultaten översätts till vanliga alternativ för proportioner:

Formelresultat Proportioner
1.33 4:3
0.75 3:4
1.78 16:9
0.56 9:16

En video som till exempel är 1440 bredd x 1080 höjd har proportionerna 1440/1080 eller 1,33. I det här fallet väljer du en förinställning för videokodning med 4:3-proportioner för att koda videofilen.

Bithastighet

Bithastighet är den mängd data som kodas för att skapa en enda sekund av videouppspelning. Bithastigheten mäts i kilobit per sekund (kbit/s).

OBSERVERA

Eftersom förlustgivande komprimering används för alla kodekar är bithastigheten den viktigaste faktorn i videokvaliteten. Ju mer du komprimerar en videofil desto sämre blir kvaliteten. Därför är alla andra egenskaper lika (upplösning, bildrutehastighet och kodek), ju lägre bithastighet, desto lägre kvalitet får den komprimerade filen.

När du väljer en bithastighetskodning kan du välja mellan två typer:

 • Constant Bitrate Encoding (CBR) - Under CBR-kodning är bithastigheten eller antalet bitar per sekund densamma under hela kodningsprocessen. CBR-kodning bevarar den angivna datahastigheten enligt inställningen för hela videon. CBR-kodning optimerar inte heller mediefiler för kvalitet utan sparar på lagringsutrymmet.
  Använd CBR om videon innehåller en liknande rörelsenivå i hela videon. CBR används oftast för direktuppspelat videoinnehåll. Se även Använda egna parametrar för videokodning.

 • Variable Bitrate Encoding (VBR) - VBR-kodning justerar datahastigheten nedåt och till den övre gräns som du anger, baserat på de data som krävs av kompressorn. Den här funktionen innebär att under en VBR-kodningsprocess ökar eller minskar bithastigheten för mediefilen dynamiskt beroende på mediafilens behov av bithastighet.
  VBR tar längre tid att koda men ger det mest fördelaktiga resultatet. mediefilens kvalitet är överlägsen. VBR används oftast för http-progressiv leverans av videoinnehåll.

När använder du VBR jämfört med CRB?
När du väljer VBR jämfört med CBR rekommenderar vi nästan alltid att du använder VBR för dina mediefiler. VBR ger filer av högre kvalitet med konkurrenskraftiga bithastigheter. När du använder VBR måste du vara säker på att du använder kodning i två omgångar och ställa in den maximala bithastigheten till 1,5 gånger målvideobithastigheten.

När du väljer en förinställning för videokodning måste du ta hänsyn till målanvändarens anslutningshastighet. Välj en förinställning med en datahastighet som är 80 % av den hastigheten. Om målanvändarens anslutningshastighet till exempel är 1000 kbit/s är den bästa förinställningen en med en videodatahastighet på 800 kbit/s.

I den här tabellen beskrivs datahastigheten för typiska anslutningshastigheter.

Hastighet (kbit/s) Anslutningstyp
256 Uppringd anslutning.
800 Vanlig mobilanslutning. För den här anslutningen anger du en datahastighet mellan 400 och maximalt 800 för 3G-upplevelser som mål.
2000 Vanlig anslutning till stationär bredbandsuppkoppling. För den här anslutningen anger du en datahastighet i intervallet 800-2000 kbit/s med de flesta mål som är i genomsnitt 1200-1500 kbit/s.
5000 Vanlig bredbandsanslutning. Kodning i det här övre intervallet rekommenderas inte eftersom videoleverans i den här hastigheten inte är tillgänglig för de flesta konsumenter.

Upplösning

Upplösning beskriver en videofils höjd och bredd i pixlar. Den mesta källvideon lagras med hög upplösning (till exempel 1 920 x 1 080). Vid direktuppspelning komprimeras källvideo till en lägre upplösning (640 x 480 eller lägre).

Upplösning och datahastighet är två sammankopplade faktorer som avgör videokvaliteten. Om du vill behålla samma videokvalitet måste datahastigheten vara högre ju fler pixlar en videofil har (ju högre upplösning). Ta till exempel antalet pixlar per bildruta i en 320 x 240-upplösning och en 640 x 480-upplösningsvideofil:

Upplösning Pixlar per bildruta
320 x 240 76,800
640 x 480 307,200

Filen på 640 x 480 har fyra gånger fler pixlar per bildruta. För att uppnå samma datahastighet för dessa två exempelupplösningar tillämpar du fyra gånger komprimeringen på 640 x 480-filen, vilket kan minska videons kvalitet. En videodatahastighet på 250 kbit/s ger därför en högkvalitativ bild med upplösningen 320 x 240, men inte med upplösningen 640 x 480.

I allmänhet gäller att ju högre datahastighet du använder, desto bättre visas videon och ju högre upplösning du använder, desto högre datahastighet måste du behålla visningskvaliteten (jämfört med lägre upplösningar).

Eftersom upplösning och datahastighet är länkade finns det två alternativ när du kodar video:

 • Välj en datahastighet och koda sedan med den högsta upplösningen som ser bra ut med den datahastighet du väljer.
 • Välj en upplösning och koda sedan med den datahastighet som krävs för att få en video med hög kvalitet med den upplösning du väljer.

När du väljer (eller skapar) en förinställning för videokodning för den primära källvideofilen använder du den här tabellen för att ange rätt upplösning:

Upplösning Höjd (pixlar) Skärmstorlek
240p 240 Liten skärm
300p 300 Liten skärm för mobila enheter
360p 360 Liten skärm
480p 480 Medelstor skärm
720p 720 Stor skärm
1080p 1080 Stor HD-skärm

Fps (bildrutor per sekund)

I USA och Japan spelas de flesta videoklipp in med 29,97 bildrutor per sekund (fps). i Europa spelas de flesta videoklipp in med 25 bildrutor per sekund. Film filmas med 24 fps.

Välj en förinställning för videokodning som matchar fps-hastigheten för den primära källvideofilen. Om den primära källvideon till exempel är 25 fps väljer du en kodningsförinställning med 25 fps. Som standard används den primära källvideofilens fps för all anpassad kodning. Därför behöver du inte uttryckligen ange fps-inställningen när du skapar en förinställning för videokodning.

Videokodningsdimensioner

För bästa resultat väljer du kodningsdimensioner så att källvideon är en hel multipel av alla dina kodade videor.

Om du vill beräkna förhållandet dividerar du källbredden med den kodade bredden för att få breddförhållandet. Sedan dividerar du källhöjden med kodad höjd för att få höjdförhållandet.

Om förhållandet är ett heltal betyder det att videon är optimalt skalad. Om den resulterande kvoten inte är ett heltal påverkas videokvaliteten genom att kvarvarande pixelartefakter lämnas kvar på skärmen. Effekten märks mest när videon innehåller text.

Anta till exempel att källvideon är 1 920 x 1 080. I följande tabell ger de tre kodade videoklippen de optimala kodningsinställningarna som kan användas.

Videotyp Bredd x höjd Breddförhållande Höjdförhållande
Källa 1920 x 1080 1 1
Kodad 960 x 540 2 2
Kodad 640 x 360 3 3
Kodad 480 x 270 4 4

Kodat videofilformat

Dynamic Media rekommenderar att du använder MP4 H.264-videokodningsförinställningar. Eftersom MP4-filer använder H.264-videokodeken ger den video med hög kvalitet men i en komprimerad filstorlek.

Aktivera DASH på ditt konto

DASH (Digital Adaptive Streaming over HTTP) är den internationella standarden för direktuppspelad video och används i stor utsträckning av olika videovisningsprogram. När DASH är aktiverat för ditt konto kan du välja mellan DASH eller HLS för adaptiv videoströmning. Eller så kan du välja båda med automatisk växling mellan spelare när auto är valt som uppspelningstyp i visningsförinställningen.

Några viktiga fördelar med att aktivera DASH på ditt konto är följande:

 • Paketera DASH-strömvideo för strömning med adaptiv bithastighet. Den här metoden leder till ökad effektivitet vid leverans. Adaptiv strömning ger bästa möjliga tittarupplevelse för dina kunder.
 • Webbläsaroptimerad direktuppspelning med Dynamic Media-spelare växlar mellan HLS- och DASH-strömning för att säkerställa bästa möjliga servicekvalitet. Videospelaren växlar automatiskt till HLS när en Safari-webbläsare används.
 • Du kan konfigurera den direktuppspelningsmetod (HLS eller DASH) som du föredrar genom att redigera visningsförinställningen för videon.
 • Optimerad videokodning säkerställer att ingen ytterligare lagring används samtidigt som DASH-funktionen aktiveras. En enda uppsättning videokodningar skapas för både HLS och DASH för att optimera lagringskostnaderna för video.
 • Gör videomaterialet mer tillgängligt för kunderna.
 • Hämta URL:en för direktuppspelning via API:er också.

Du startar en begäran om att använda DASH; det aktiveras inte automatiskt på ditt konto.

Om du vill aktivera DASH på ditt konto skapar du ett kundsupportärende enligt beskrivningen nedan. I ditt supportärende anger du att du vill aktivera DASH på ditt Dynamic Media-konto och på Experience Manager.

Så här aktiverar du DASH på ditt konto:

 1. Använd Admin Console för att börja skapa ett nytt supportärende.

 2. Om du vill skapa ett supportärende följer du instruktionerna och ser till att du anger följande information:

  • Primärt kontaktnamn, e-postadress, telefon.
  • Namn på ditt Dynamic Media-konto.
  • Ange att du vill att DASH ska aktiveras på ditt Dynamic Media-konto och på Experience Manager.
 3. Adobe kundsupport lägger till dig i DASH-kundens väntelista baserat på i vilken ordning begäranden skickas.

 4. När Adobe är redo att hantera din begäran kontaktar kundsupporten dig för att koordinera och ange ett måldatum för aktivering av DASH.

 5. Du meddelas när du är klar av kundsupporten.

 6. Skapa videovisningsförinställning som vanligt.

Visa videorapporter

OBSERVERA

Videorapporter är bara tillgängliga när du kör Dynamic Media - hybrid-läge.

Videorapporter visar flera sammanställda värden under en angiven period, så att du kan övervaka att publicerad individuella och aggregerade videor fungerar som förväntat. Följande viktigaste mätdata samlas in för alla publicerade videor på hela webbplatsen:

 • Video börjar
 • Slutförandefrekvens
 • Genomsnittlig tid för video
 • Total tid för video
 • Videor per besök

En tabell med alla publicerad videofilmer visas också i en lista så att du kan spåra de mest visade videofilmerna på webbplatsen baserat på hur många videostarter som har gjorts.

När du väljer ett videonamn i listan visas videons rapport om målgruppsinnehållande (bortfall) i form av ett linjediagram. Diagrammet visar antalet vyer för en given tidpunkt under videouppspelning. När du spelar upp videon synkroniseras det lodräta strecket med tidsindikatorn i spelaren. Släppningar i linjediagramdata indikerar var publiken slutar intressera sig.

Om videon kodades utanför Adobe Experience Manager Dynamic Media är inte data för målgruppsinnehållande (bortfall) och uppspelningsprocent tillgängliga i tabellen.

OBSERVERA

Spårnings- och rapportdata baseras uteslutande på användningen av Dynamic Medias egen videospelare och tillhörande videospelarförinställning. Därför kan du inte spåra och rapportera om videofilmer som spelas upp med andra videospelare.

Första gången du anger Videorapporter visas som standard videodata från och med den första i den aktuella månaden och till och med den aktuella månadens datum. Du kan dock åsidosätta standarddatumintervallet genom att ange ett eget datumintervall. Nästa gång du anger Videorapporter används det datumintervall du har angett.

För att videorapporter ska fungera på rätt sätt skapas ett Report Suite-ID automatiskt när Dynamic Media-Cloud Services konfigureras. Samtidigt skickas Report Suite-ID:t till publiceringsservern så att det är tillgängligt för funktionen Kopiera URL när du förhandsgranskar resurser. Den här funktionen kräver dock att publiceringsservern redan har konfigurerats. Om publiceringsservern inte är konfigurerad kan du fortfarande publicera för att se videorapporten. Du måste dock gå tillbaka till Dynamic Media Cloud-konfigurationen och välja OK.

Så här visar du videorapporter:

 1. I det övre vänstra hörnet av Experience Manager väljer du logotypen Experience Manager och navigerar sedan till Tools (hammarikon) > Assets > Video Reports.

 2. Gör något av följande på sidan Videorapporter:

  • I närheten av det övre högra hörnet väljer du Refresh Video Report ikon.
   Använd bara Uppdatera om rapportens slutdatum är den aktuella dagen. Med den här funktionen ser du till att du ser videospårningen som har utförts sedan du senast körde rapporten.

  • I närheten av det övre högra hörnet väljer du Date Picker ikon.
   Ange start- och slutdatumintervallet som du vill ha videodata för och välj sedan Run Report.

  Grupprutan Övre mått identifierar olika aggregerade mått för alla publicerad videor på hela webbplatsen.

 3. I tabellen som listar de publicerade videoklippen väljer du ett videonamn för att spela upp videon och ser även videons rapport om hur många tittare som stannar kvar (lämnar videon).

Lägga till undertexter till video

Du kan utöka räckvidden för dina videor till globala marknader genom att lägga till undertexter till enskilda videor eller till adaptiva videouppsättningar. Genom att lägga till undertextning slipper du att duplicera ljudet eller att du behöver använda inbyggda högtalare för att spela in ljudet igen för varje språk. Videon spelas upp på det språk den spelades in på. Undertexter på främmande språk visas så att personer på olika språk fortfarande kan förstå ljuddelen.

Undertexter ger också bättre tillgänglighet för personer som är döva eller hörselskadade.

OBSERVERA

Den videospelare som du använder måste ha stöd för visning av undertexter.

Se även Tillgänglighet i Dynamic Media.

Dynamic Media kan konvertera bildtextfiler till JSON-format (JavaScript Object Notation). Den här konverteringen innebär att du kan bädda in JSON-texten på en webbsida som en dold men fullständig utskrift av videon. Sökmotorer kan sedan crawla/indexera innehållet för att göra videoklippen lättare att hitta och ge kunderna mer information om videoinnehållet.

Se Hantera statiskt innehåll (inte bildinnehåll) om du vill ha mer information om hur du använder JSON-funktionen i en URL.

Så här lägger du till bildtexter eller undertexter till video:

 1. Använd ett program eller en tjänst från tredje part för att skapa en undertextningsfil för video.

  Kontrollera att filen du skapar följer standarden WebVTT (Web Video Text Tracks). Bildtextens filnamnstillägg är .VTT. Du kan läsa mer om bildtextstandarden WebVTT.

  Se WebVTT: Textspår för webbvideo.

  Det finns både kostnadsfria och premiumverktyg och tjänster som du kan använda för att skapa bildtexter/undertexter utanför Dynamic Media. Om du till exempel vill skapa en enkel videobeskrivningsfil utan formatering kan du använda följande kostnadsfria redigerings- och redigeringsverktyg för bildtexter online:

  WebVTT Caption Maker

  Du får bäst resultat om du använder verktyget i Internet Explorer 9 eller senare, Google Chrome eller Safari.

  I verktyget Enter URL of video file -fält, klistra in den kopierade URL-adressen för videofilen och markera sedan Load. Se Hämta en URL för en resurs för att hämta URL:en till själva videofilen som du sedan kan klistra in i Enter URL of video file field. Internet Explorer, Chrome och Safari kan sedan spela upp videon direkt.

  Följ nu instruktionerna på skärmen för att skapa och spara WebVTT-filen. När du är klar kopierar du bildtextfilens innehåll och klistrar in det i en vanlig textredigerare och sparar det med filnamnstillägget VTT.

  OBSERVERA

  För globalt stöd för videoundertexter på flera språk kräver WebVTT-standarden att du skapar separata VTT-filer och anropar varje språk som du vill ha stöd för.

  Vanligtvis vill du ge bildtexten VTT ett namn som är detsamma som videofilen och bifoga den med språkinställningen -EN, -FR eller -DE. Genom att göra det kan det hjälpa dig att automatisera genereringen av video-URL:er med ditt befintliga system för hantering av webbinnehåll.

 2. I Experience Manager överför du WebVTT-bildtextfilen till DAM.

 3. Navigera till publicerad videoresurs som du vill associera med bildtextfilen som du överförde.

  Kom ihåg att URL:er endast går att kopiera efter att du har publicerat resurserna.

  Se Publicera resurser.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill visa en popup-video väljer du URL. I dialogrutan URL-adress markerar och kopierar du URL-adressen till Urklipp och sedan förbi URL-adressen till en enkel textredigerare. Lägg till den kopierade URL:en för videon med följande syntax:

   &caption=<server_path>/is/content/<path_to_caption.vtt_file,1>

   Anteckna ,1 i slutet av bildtextbanan. Omedelbart efter filnamnstillägget VTT i sökvägen kan du aktivera (aktivera) eller inaktivera (inaktivera) den stängda bildtextsknappen i videospelarfältet genom att ställa in på ,1 eller ,0, respektive.

  • Om du vill visa en inbäddad video väljer du Embed Code. I dialogrutan Bädda in kod markerar och kopierar du den inbäddade koden till Urklipp och klistrar sedan in koden i en enkel textredigerare. Lägg till den kopierade inbäddningskoden med följande syntax:

   videoViewer.setParam("caption","<path_to_caption.vtt_file,1>");

   Anteckna ,1 i slutet av bildtextbanan. Omedelbart efter filnamnstillägget VTT i sökvägen kan du aktivera (aktivera) eller inaktivera (inaktivera) den stängda bildtextsknappen i videospelarfältet genom att ställa in på ,1 eller ,0, respektive.

Lägga till kapitelmarkörer i video

Du kan göra det enklare att titta på och navigera i videoklipp med långa formulär genom att lägga till kapitelmarkörer i enstaka videor eller i adaptiva videouppsättningar. När en användare spelar upp videon kan han/hon välja kapitelmarkörer på tidslinjen (kallas även videobandskrubber). De kan enkelt navigera till sin intressepunkt eller direkt gå över till nytt innehåll, ny utbildning och nya demonstrationer.

OBSERVERA

Den videospelare som används måste ha stöd för kapitelmarkörer. Dynamic Media videospelare har stöd för kapitelmarkörer, men det är inte säkert att tredjepartsvideospelare används.

Du skapar en kapitellista för videon på ungefär samma sätt som du skapar bildtexter. Det innebär att du skapar en WebVTT-fil. Observera dock att den här filen måste vara separat från alla WebVTT-beskrivningsfiler. Du kan inte kombinera bildtexter och kapitel i en WebVTT-fil.

Du kan använda följande exempel som exempel på det format du använder för att skapa en WebVTT-fil med kapitelnavigering:

WebVTT-fil med videokapitelnavigering

WEBVTT
Chapter 1
00:00.000 --> 01:04.364
The bicycle store behind it all.
Chapter 2
01:04.364 --> 02:00.944
Creative Cloud.
Chapter 3
02:00.944 --> 03:02.937
Ease of management for a working solution.
Chapter 4
03:02.937 --> 03:35.000
Cost-efficient access to rapidly evolving technology.

I exemplet ovan Chapter 1 är referensidentifieraren och är valfri. Referenstiden för 00:00:000 --> 01:04:364 anger kapitlets starttid och sluttid, i 00:00:000 format. De tre sista siffrorna är millisekunder och kan lämnas som 000, om så önskas. Kapiteltiteln för The bicycle store behind it all är den faktiska beskrivningen av kapitlets innehåll. Referensidentifieraren, startreferenstiden och kapiteltiteln visas alla i ett popup-fönster i videospelaren när en användare håller muspekaren över en visuell referenspunkt i tidslinjen.

Eftersom du använder ett HTML5-videovisningsprogram bör du kontrollera att den kapitelfil du skapar följer standarden WebVTT (Web Video Text Tracks). Kapitelfilnamnstillägget är .VTT. Du kan läsa mer om bildtextstandarden WebVTT.

Se WebVTT: Textspår för webbvideo.

Så här lägger du till kapitelmarkörer i video:

 1. Spara VTT-filen i UTF8-kodning så att du slipper problem med teckenåtergivning i kapiteltiteltexten.

  Vanligtvis vill du ge kapitlet VTT-filen samma namn som videofilen och bifoga den med kapitel. Genom att göra det kan det hjälpa dig att automatisera genereringen av video-URL:er med ditt befintliga system för hantering av webbinnehåll.

 2. Ladda upp din WebVTT-kapitelfil i Experience Manager.

  Se Överför resurser.

 3. Gör något av följande:

  För en popup-video
  1. Navigera till publicerad videoresurs som du vill associera med den kapitelfil som du har överfört. Kom ihåg att URL:er endast går att kopiera efter att du har publicerat resurserna. Se Publicera resurser.
  2. I listrutan väljer du Tittare.
  3. Markera namnet på visningsförinställningen för videon i den vänstra listen. En förhandsgranskning av videon öppnas på en separat sida.
  4. I den vänstra listen längst ned väljer du URL.
  5. I dialogrutan URL-adress markerar och kopierar du URL-adressen till Urklipp och sedan förbi URL-adressen till en enkel textredigerare.
  6. Lägg till den kopierade URL:en för videon med följande syntax så att du kan koppla den till den kopierade URL:en till din kapitelfil:

   &navigation=<full_copied_URL_path_to_chapter_file.vtt>
  För en inbäddad videoupplevelse
  1. Navigera till publicerad videoresurs som du vill associera med den kapitelfil som du har överfört. Kom ihåg att URL:er endast går att kopiera efter att du har publicerat resurserna. Se Publicera resurser.
  2. I listrutan väljer du Tittare.
  3. Markera namnet på visningsförinställningen för videon i den vänstra listen. En förhandsgranskning av videon öppnas på en separat sida.
  4. I den vänstra listen längst ned väljer du Bädda in.
  5. I dialogrutan Bädda in kod markerar och kopierar du hela koden till Urklipp och klistrar sedan in den i en enkel textredigerare.
  6. Lägg till videofilens inbäddningskod med följande syntax så att du kan koppla den till den kopierade URL:en till din kapitelfil:

   videoViewer.setParam("navigation","<full_copied_URL_path_to_chapter_file.vtt>"

Ändra Dynamic Media URL för Dynamic Media-resurser

Videor som bearbetas i Dynamic Media kan användas i färdiga visningsprogram och även genom direktåtkomst till manifest-URL:er och uppspelning av dem via egna visningsprogram. Nedan följer API:t för hämtning av manifest-URL:er för en video.

Om API:t getVideoManifestURI

The getVideoManifestURIAPI exponeras via cq-scene7-api:com.day.cq.dam.scene7.api och kan användas för att generera följande manifest-URL:er:

/**
* Returns the manifest url for videos
* @param resource video resource
* @param manifestType type of video streaming manifest being requested
* @param onlyIfPublished return a manifest only if the video is published
* @return the manifest url for videos
*
* @throws Exception
*/
@Nullable
String getVideoManifestURI(Resource resource, ManifestType manifestType, boolean onlyIfPublished) throws Exception;

getVideoManifestURI API-parametrar

Detta API har följande tre parametrar:

Parameter Beskrivning
resource Resursen som motsvarar videon som Dynamic Media har inhämtat.
manifestType Kan vara antingen ManifestType.DASH eller ManifestType.HLS
onlyIfPublished Ange som true om manifest-URI bara genereras om den är publicerad och tillgänglig på leveransnivån.

Om du vill hämta manifest-URL:er för videofilmer med metoden ovan lägger du till en videokodningsprofil till mappen"upload videos". Dynamic Media bearbetar dessa videofilmer baserat på kodningarna i den videokodningsfil som tilldelats mappen. Nu kan du anropa ovanstående API för att hämta manifest-URL:er för de överförda videoklippen.

Felscenarier

API:t returnerar null om det finns fel. Undantag loggas i felloggarna i Experience Manager. Alla sådana loggade fel börjar med Could not generate Video Manifest URI. Följande scenarier kan orsaka sådana fel:

 • An IllegalArgumentException loggas för något av följande:

  • The resource parametern som skickades är null.
  • The resource Den skickade parametern är inte en video.
  • The manifestType parametern som skickades är null.
  • The onlyIfPublished -parametern skickas som true, men videon publiceras inte.
  • Videon har inte importerats med en adaptiv videouppsättning från Dynamic Media.
 • IOException loggas när det uppstår ett problem med att ansluta till Dynamic Media.

 • UnsupportedOperationException loggas när en manifestType parametern som skickas är ManifestType.DASH, medan videon inte har bearbetats i DASH-format.

På denna sida