Tillgänglighet i Dynamic Media accessibility-in-dm

Dynamic Media har stöd för tangentbordskontroll och hjälpmedelstekniker, som JAWS och NVDA-skärmläsare, i hela användargränssnittet.

Stöd för tangentbordstillgänglighet i Dynamic Media keyboard-support-in-dm

Eftersom Dynamic Media är ett plugin-program till Experience Manager Assets, är det mesta av tangentbordskontrollen densamma som i Experience Manager Assets. Till exempel Cancel i Dynamic Media har samma fokus som i Experience Manager Assets. Den reagerar också på Spacebar tangent as in Experience Manager Assets. Se kortkommandon i Resurser.

Tangenttryckningar som stöds av enskilda element i användargränssnittet i Dynamic Media är i de flesta fall enkla att hitta. Keyboard control in Dynamic Media is about the following:

 • Möjlighet att använda Tab och Shift+Tab tangenttryckningar för att navigera mellan interaktiva element på sidan.
  Använda Tab flyttar indatafokus till nästa element i användargränssnittet i tabbordningen, med Shift+Tab återför indatafokus till det föregående elementet i användargränssnittet.
  Fokusförflyttningen följer det naturliga elementet i användargränssnittet på skärmen och flyttas från vänster till höger och sedan uppifrån och ned. Om ett fält innehåller ett fel kan du dessutom trycka på Tab för att flytta fokus till den.

 • Möjlighet att använda Spacebar och Enter om du vill aktivera standardelement i användargränssnittet, till exempel knappar och nedrullningsbara listor.

 • Möjlighet att se fokus på tangentbordet på det aktiva elementet. Det element i användargränssnittet som har indatafokus fick en visuell fokusindikation som en kantlinje som renderades runt elementet i användargränssnittet.

 • I Hotspot-redigeraren kan du använda vissa anpassade tangenttryckningar, till exempel piltangenter, för att interagera med komplexa element i användargränssnittet för att flytta hotspot-områden.

 • I den interaktiva videoredigeraren kan du använda Spacebar om du vill markera en bild och lägga till den i ett segment. Dessutom kan du använda Backspace om du vill ta bort det markerade objektet från Content -fliken. Tryck även på Tab används för att navigera mellan interaktiva element på sidan.

 • I redigeraren för bildbeskärning/smart beskärning kan du göra följande:

  • Använd piltangenterna för att beskära bildrutestorleken, flytta bilden eller båda.
  • Den första Tab högdagrar hela bildramen. Du kan sedan använda piltangenterna på tangentbordet för att flytta ramen.
  • De kommande fyra Tab stopp är ramens fyra hörn. När fokus placeras på ett ramhörn markeras hörnet. Återigen kan du använda piltangenterna på tangentbordet för att flytta det fokuserade hörnet.
   Se Redigera den smarta beskärningen eller smarta färgrutan för en enskild bild

Teknikstöd i Dynamic Media assistive-technology=support-for-dm

Dynamic Media gränssnittselement fungerar med hjälpmedelstekniker som skärmläsare. Den känner till exempel igen landmärken på en sida när du navigerar mellan landmärken med kortkommandon D eller områden som använder kortkommando R. Rubriken visas också med en berättarröst när du navigerar med rubrikens kortkommando H.

Stöd för tangentbordstillgänglighet i Dynamic Media-visningsprogram keyboard-accessibility-for-dm-viewers

Alla färdiga Dynamic Media-visningsprogram har stöd för tangentbordstillgänglighet för dina kunder.

Se Tangentbordstillgänglighet och -navigering i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.

Stöd för hjälpfunktioner i visningsprogram för Dynamic Media assistive-technology=support-for-dm-viewers

Alla Dynamic Media-visningsprogramkomponenter har stöd för ARIA-roller (Accessible Rich Internet Applications) och -attribut för att förbättra integrationen med hjälpmedelstekniker som skärmläsare.
Se Stöd för hjälpmedel Hjälpavsnitt om hur du anpassar visningsprogramavsnitt i referenshandboken för Dynamic Media Viewer. Se till exempel Stöd för hjälpmedel för Video Viewer, eller Stöd för hjälpmedel för interaktiv bildvisning.

Stöd för undertexter i Dynamic Media closed-caption-support

Dynamic Media stöder leverans av videor och adaptiva videouppsättningar med undertexter. Bildtexterna måste visas ovanpå videoinnehållet.

Se Video i Dynamic Media - Lägg in undertexter i videon.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab