Dynamic Media bildprofiler image-profiles

När du överför bilder kan du beskära bilden automatiskt vid överföring genom att tillämpa en bildprofil på mappen.

IMPORTANT
Bildprofiler kan inte användas för PDF-, animerade GIF- eller INDD-filer (Adobe InDesign).

Oskarp mask, alternativ unsharp-mask

När du skapar en bildprofil använder du Unsharp mask om du vill finjustera en skärpefiltereffekt på den slutliga nedsamplade bilden. Du kan styra intensiteten för effekten, radien för effekten (mätt i pixlar) och ett tröskelvärde för kontrast som ignoreras. Den här effekten använder samma alternativ som Adobe Photoshop Oskarp mask-filter.

NOTE
Oskarp mask används endast för nedskalade återgivningar i PTIFF (pyramidformade gånger) som nedsamplas till mer än 50 %. Det innebär att de största återgivningarna i bilden inte påverkas av oskarp mask. Mindre renderingar, till exempel miniatyrbilder, ändras (och visar den oskarpa masken).

I Unsharp Mask har du följande filtreringsalternativ:

Alternativ
Beskrivning
Belopp
Styr mängden kontrast som används på kantpixlar. Standardvärdet är 1,75. För högupplösta bilder kan du öka den till upp till 5. Tänk på Mängd som ett mått på filterintensiteten. Intervallet är 0-5.
Radie
Anger antalet pixlar runt kantpixlarna som påverkar skärpan. För högupplösta bilder anger du 1 till 2. Med ett lågt värde ökas skärpan endast för kantpixlarna. Med ett högt värde ökas skärpan för ett bredare intervall av pixlar. Vilket värde som är korrekt beror på bildens storlek. Standardvärdet är 0,2. Intervallet är 0-250.
Tröskelvärde
Anger det kontrastintervall som ska ignoreras när det oskarpa maskfiltret används. Med andra ord, det här alternativet avgör hur olika de pixlar som ska göras skarpare måste vara från det omgivande området innan de betraktas som kantpixlar och blir skarpare. Experimentera med värden mellan 0 och 255 för att undvika brus.

Skärpa beskrivs i Skärpa bilder.

Beskärningsalternativ crop-options

När du implementerar smart beskärning på bilder rekommenderar Adobe följande bästa praxis och tillämpar följande gräns:

Resurs - begränsningstyp
Bästa praxis
Begränsning har införts
Bild - Antal smarta beskärningar per bild
5
100

Se även Dynamic Media begränsningar.

Smarta beskärningskoordinater är proportionella. Om proportionerna är desamma för de nya måtten i bildprofilen för inställningarna för smart beskärning i en bildprofil skickas samma proportioner till Dynamic Media. Adobe rekommenderar att du använder samma beskärningsområde. Om du gör det ser du till att de olika måtten som används i bildprofilen inte påverkas.

Varje smart beskärningsgenerering som du skapar kräver extra bearbetning. Om du till exempel lägger till mer än fem proportioner för smart beskärning kan det leda till en långsam intag av resurser. Det kan också ge ökad belastning på systemen. Eftersom du kan använda SmartCrop på mappnivå rekommenderar Adobe att du använder det på mappar endast där det behövs.

Riktlinjer för att definiera smart beskärning i en bildprofil
För att behålla kontrollen över användningen av Smart Crop och för att optimera bearbetningstiden och lagringen av beskärningar rekommenderar Adobe följande riktlinjer och tips:

 • Bildresurser som ska ha en smart beskärning måste vara minst 50 x 50 pixlar eller större.
 • Helst bör du ha 10-15 smarta beskärningar per bild som optimerar för skärmproportioner och bearbetningstid.
 • Namnge smarta beskärningar baserat på beskärningsdimensioner, inte på slutanvändning. På så sätt kan du optimera för dubbletter där en enda dimension används på flera sidor.
 • Skapa sidvisa/resurstypsvisa bildprofiler för specifika mappar och undermappar i stället för en gemensam smart beskärningsprofil som tillämpas på alla mappar eller alla resurser.
 • En bildprofil som du använder för undermappar åsidosätter en bildprofil som används för mappen.
 • En bildprofil som innehåller duplicerade smarta beskärningsdimensioner tillåts inte.
 • Det är inte tillåtet att duplicera namngivna bildprofiler med smarta beskärningsalternativ.

Du kan välja mellan två bildbeskärningsalternativ: Pixelbeskärning och Smart beskärning. Du kan också välja att automatisera skapandet av färg- och bildfärgrutor eller bevara beskärningsinnehållet i olika upplösningar.

IMPORTANT
Adobe rekommenderar att du granskar alla genererade beskärningar och färgrutor för att se till att de är lämpliga och relevanta för ert varumärke och era värden.
Alternativ
När ska du använda
Beskrivning
Pixel Crop
Beskär bilder i grupp endast baserat på dimensioner.
I listrutan Cropping Options väljer du Pixel Crop.
Om du vill beskära från sidorna av en bild anger du antalet pixlar som ska beskäras från valfri sida eller från varje sida av bilden. Hur mycket av bilden som beskärs beror på bildfilens ppi-inställning (pixlar per tum).
Pixelbeskärning i en bildprofil återges på följande sätt:
・ Värdena är Överkant, Underkant, Vänster och Höger.
・ Övre vänster beaktas 0,0 och pixelbeskärningen beräknas därifrån.
・ Beskärningens startpunkt: Vänster är X och Överkant är Y
・ Vågrät beräkning: vågrät pixelstorlek för originalbilden minus vänster och sedan minus höger.
・ Lodrät beräkning: lodrät pixelhöjd minus överkant och sedan minus underkant.
Anta till exempel att du har en bild på 4 000 x 3 000 pixlar. Använd värden: Top=250, Bottom=500, Left=300, Right=700.
Från övre vänstra (300,250) beskär med fyllningsutrymmet (4000-300-700, 3000-250-500 eller 3000,2250).
Smart Crop
Massbeskär bilder baserat på deras visuella fokalpunkt.
Smart Crop använder intelligensen i Adobe Sensei för att snabbt automatisera beskärningen av bilder i bulk. Smart Crop identifierar och beskär automatiskt bilder till fokuspunkten i alla bilder för att uppnå den avsedda intressepunkten, oavsett skärmstorlek.
Från Cropping Options nedrullningsbar lista, välja Smart Crop, sedan till höger om Responsive Image Crop, aktivera (aktivera) funktionen.
Standardbrytpunktsstorlekar (Large, Medium, Small) täcker hela det spektrum av storlekar som de flesta bilder används för på mobiler och surfplattor, datorer och banners. Om du vill kan du redigera standardnamnen för Stor, Medel och Liten.
Om du vill lägga till fler brytpunkter väljer du Add Crop Om du vill ta bort en beskärning väljer du ikonen Skräpburk.
Color and Image Swatch
Med Massor genereras en färgruta för varje bild.
Anteckning: Smarta färgrutor stöds inte i Dynamic Media Classic.
Hitta och generera högkvalitativa färgrutor automatiskt från produktbilder som visar färg eller textur.
Från Cropping Options nedrullningsbar lista, välja Smart Crop. Sedan till höger om Color and Image Swatch, aktivera (aktivera) funktionen. Ange ett pixelvärde i dialogrutan Width och Height textrutor.
Alla bildbeskärningar är tillgängliga från renderingslisten, men färgrutor används bara via Copy URL -funktion. Använd en egen visningskomponent för att återge färgrutan på webbplatsen. Undantaget till den här regeln är Carousel banners. Dynamic Media tillhandahåller visningskomponenten för den färgruta som används i karusellbanderoller.

Använda färgrutor för bilder
URL:en för färgrutor är enkel:
/is/image/company/<asset_name>:Swatch
Plats :Swatch läggs till i resursbegäran.

Använda färgrutor
Om du vill använda färgrutor skapar du en req=userdata begäran med följande:
/is/image/<company_name>/<swatch_asset_name>:Swatch?req=userdata

Följande är till exempel en färgruteresurs i Dynamic Media Classic:
https://my.company.com:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch
Och här motsvarar färgruteresursen req=userdata URL:
https://my.company.com:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch?req=userdata
The req=userdata Svaret är följande:
SmartCropDef=Swatch
SmartCropHeight=200.0
SmartCropRect=0.421671,0.389815,0.0848564,0.0592593,200,200
SmartCropType=Swatch
SmartCropWidth=200.0
SmartSwatchColor=0xA56DB2
Du kan också begära en req=userdata svar i antingen XML- eller JSON-format, som i följande URL-exempel:
https://my.company.com</code>:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch?req=userdata,json
https://my.company.com:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch?req=userdata,xml

Anteckning: Du måste skapa en egen WCM-komponent för att kunna begära en färgruta och tolka SmartSwatchColor -attribut, som representeras av ett 24-bitars RGB hexadecimalt värde.
Se även userdata i referenshandboken för visningsprogrammen.
Preserve crop content across target resolutions
Bevara beskärningsinnehåll i samma proportioner
Använd när du skapar en smart beskärningsprofil.
Avmarkera det här alternativet om du vill generera nytt beskärningsinnehåll, men behålla fokalpunkten, för en given proportion i olika upplösningar
Om du vill avmarkera den här rutan kontrollerar du att den ursprungliga bildupplösningen är högre än de upplösningar som du anger för profilen för smart beskärning.

Anta att du har angett proportionerna 600 x 600 (stor), 400 x 400 (medel) och 300 x 300 (liten).
När Preserve crop content across target resolutions option is checked ser du samma beskärning i alla tre upplösningarna, som i följande exempelutdata av bilder (endast i illustrationssyfte):
Alternativet är markerat

När Preserve crop content across target resolutions option is avmarkerad, är beskärningsinnehållet nytt för alla tre upplösningar, som i följande exempelutdata av bilder (endast i illustrationssyfte):
Alternativet är avmarkerat

Bildfilformat som stöds för Smart Beskärning och Färgrutor

Den maximala upplösningen för indatafilens storlek som stöds är 16 kB.

NOTE
Upplösningen 16K är en skärmupplösning med ungefär 16 000 pixlar vågrätt. Den vanligaste 16K-upplösningen är 1 5360 × 8 640, vilket fördubblar pixelantalet för 8K UHD i varje dimension, vilket ger totalt fyra gånger så många pixlar. Upplösningen har 132,7 megapixlar, 16 gånger så många pixlar som upplösningen 4K och 64 gånger så många pixlar som upplösningen 1080p.
Bildformat
Skiftlägesokänsligt filtillägg
MIME-typ
Färgrymd för indata som stöds
Största storlek på indatafil som stöds
Bildformat som stöds?
BMP
.bmp
image/bmp
sRGB
4 GB
Ja
CMYK
Ja
EPS
Nej
GIF
.gif
image/gif
sRGB
15 GB
Ja. Den första bildrutan i det animerade GIF används för återgivningen. Du kan inte konfigurera eller ändra den första bildrutan.
JPEG
.jpg och .jpeg
image/jpeg
sRGB
15 GB
Ja
PNG
.png
bild/png
sRGB
15 GB
Ja
PSD
.psd
image/vnd.adobe.photoshop
sRGB
CMYK
2 GB
Ja
SVG
Nej
TIFF
.tif och .tiff
bild/tiff
sRGB
CMYK
4 GB
Ja
WebP/Animerad WebP
Nej

Skapa Dynamic Media-bildprofiler creating-image-profiles

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurerar resursbearbetning.

Se Om Dynamic Media bildprofiler och videoprofiler.

Se även Bästa metoderna för att ordna dina digitala resurser så att du kan använda Bearbeta profiler.

Så här skapar du Dynamic Media-bildprofiler:

 1. Välj Adobe Experience Manager logotyp och navigera till Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Om du vill lägga till en bildprofil väljer du Create.

 3. Ange ett profilnamn och värden för oskarp mask, beskärning eller färgruta, eller båda.

  Tips! Använd ett profilnamn som är specifikt för dess avsedda syfte. Anta till exempel att du vill skapa en profil som bara genererar färgrutor. Smart beskärning är alltså inaktiverat (inaktiverat) och Färg och Bildruta är aktiverat (aktiverat). I så fall kan du använda profilnamnet"Smarta färgrutor".

  Se även Alternativ för smart beskärning och smarta färgrutor och Oskarp mask.

  beskära

 4. Välj Save. Den skapade profilen visas i listan med tillgängliga profiler.

Redigera eller ta bort Dynamic Media bildprofiler editing-or-deleting-image-profiles

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Markera den bildprofil som du vill redigera eller ta bort. Om du vill redigera den väljer du Edit Image Processing Profile. Om du vill ta bort den väljer du Delete Image Processing Profile.

  chlimage_1-254

 3. Spara ändringarna om du redigerar dem. Bekräfta att du vill ta bort profilen om du tar bort den.

Använd en Dynamic Media-bildprofil på mappar applying-an-image-profile-to-folders

När du tilldelar en bildprofil till en mapp ärver alla undermappar automatiskt profilen från den överordnade mappen. Därför kan du bara tilldela en bildprofil till en mapp. Fundera därför noga över mappstrukturen för var du överför, lagrar, använder och arkiverar resurser.

Om du tilldelade en annan bildprofil till en mapp åsidosätter den nya profilen den tidigare profilen. De tidigare befintliga mappresurserna ändras inte. Den nya profilen används för resurser som läggs till i mappen senare.

Mappar som har tilldelats en profil visas i användargränssnittet med namnet på profilen som visas på kortet.

Du kan tillämpa bildprofiler på specifika mappar eller globalt på alla resurser.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig bildprofil som du senare ändrade. Se Bearbeta resurser i en mapp igen när du har redigerat dess bearbetningsprofil.

Använd Dynamic Media-bildprofiler på specifika mappar applying-image-profiles-to-specific-folders

Du kan tillämpa en bildprofil på en mapp inifrån Tools eller om du är i mappen, från Properties.

För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig videoprofil som du senare ändrade. Se Bearbeta resurser i en mapp igen när du har redigerat dess bearbetningsprofil.

Använd Dynamic Media-bildprofiler på mappar från användargränssnittet för profiler applying-image-profiles-to-folders-from-profiles-user-interface

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Välj den bildprofil som du vill använda för en eller flera mappar.

  chlimage_1-255

 3. Välj Apply Processing Profile to Folders och markera den eller de mappar som du vill använda för att ta emot de nyligen överförda resurserna och markera Apply. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Använd Dynamic Media-bildprofiler på mappar från Egenskaper applying-image-profiles-to-folders-from-properties

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Assets.

 2. Navigera till en mapp (inte en resurs) som du vill använda en bildprofil på.

 3. Beroende på vilken vy du befinner dig i gör du något av följande:

  • Håll pekaren över mappen i kortvyn och markera den sedan.
  • Markera kryssrutan till vänster om mappnamnet i kolumnvyn eller listvyn.
 4. I verktygsfältet väljer du Properties.

 5. Välj Dynamic Media Processing -fliken.

 6. Under Image Profile, från Profile Name väljer du den profil som ska användas.

 7. I sidans övre högra hörn väljer du Save & Close. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

  chlimage_1-256

Använd en Dynamic Media-bildprofil globalt applying-an-image-profile-globally

Förutom att tillämpa en profil på en mapp kan du även tillämpa en profil globalt. Den valda profilen används för allt innehåll som överförs till Experience Manager Assets i alla mappar.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig videoprofil som du senare ändrade. Se Bearbeta resurser i en mapp igen när du har redigerat dess bearbetningsprofil.

Så här använder du en Dynamic Media-bildprofil globalt:

 1. Gör något av följande:

  • Navigera till https://&lt;AEM server&gt;/mnt/overlay/dam/gui/content/assets/foldersharewizard.html/content/dam och använda rätt profil och välja Save.

   chlimage_1-257

  • Navigera till CRXDE Lite till följande nod: /content/dam/jcr:content.

   Lägg till egenskapen imageProfile:/conf/global/settings/dam/adminui-extension/imageprofile/<name of image profile> och markera Save All.

   configure_image_profiles

Redigera smart beskärning eller smarta färgrutor för en enskild bild editing-the-smart-crop-or-smart-swatch-of-a-single-image

IMPORTANT
Adobe rekommenderar att du granskar alla genererade smarta beskärningar och smarta färgrutor för att se till att de är lämpliga och relevanta för ert varumärke och era värden.

Du kan justera eller ändra storlek på bildens smarta beskärningsfönster manuellt för att ytterligare förfina fokalpunkten.

När du har redigerat en smart beskärning och sparat sprids ändringen överallt där du använder beskärningen för de specifika bilderna.

IMPORTANT
När du manuellt justerar eller ändrar storlek på det smarta beskärningsfönstret för en resurs bevaras och bevaras redigeringen, även om du senare bestämmer dig för att bearbeta resursen. Om du däremot redigerar bredden, höjden eller både och i Responsive Image Crop i bildprofilen. Resursen bearbetas.
Se Bearbeta Dynamic Media-resurser igen i en mapp.

Du kan vid behov köra smart beskärning igen för att generera ytterligare beskärningar.

Se även Redigera smart beskärning eller smart färgruta för flera bilder.

Så här redigerar du den smarta beskärningen eller smarta färgrutan för en enskild bild:

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Assets till den mapp där en smart beskärningsbildprofil eller en smart färgrutebildprofil används.

 2. Markera mappen om du vill öppna dess innehåll.

 3. Markera den bild vars smarta beskärning eller smarta färgruta du vill justera.

 4. Välj Smart Crop.

 5. Gör något av följande:

  • I närheten av det övre högra hörnet av sidan drar du skjutreglaget åt vänster eller höger för att öka respektive minska visningen av bilden.
  • Dra i ett hörnhandtag på bilden för att justera storleken på det visningsbara området för beskärningen eller färgrutan.
  • Dra rutan/färgrutan till en ny plats på bilden. Du kan bara redigera färgrutor. Färgrutor är statiska.
  • Markera ovanför bilden Revert om du vill ångra alla redigeringar och återställa den ursprungliga beskärningen eller färgrutan.
  • Använd piltangenterna på tangentbordet för att beskära bildrutestorleken, flytta bilden eller båda.
 6. I sidans övre högra hörn väljer du Save väljer Close för att återgå till resursmappen.

Redigera smart beskärning eller smart färgruta för flera bilder editing-the-smart-crop-or-smart-swatch-of-multiple-images

IMPORTANT
Adobe rekommenderar att du granskar alla genererade smarta beskärningar och smarta färgrutor för att se till att de är lämpliga och relevanta för ert varumärke och era värden.

När du har tillämpat en bildprofil - som innehåller smart beskärning - på en mapp tillämpas en beskärning på alla bilder i den mappen. Om du vill kan du manuellt justera om eller ändra storlek på det smarta beskärningsfönstret i flera bilder för att ytterligare förfina fokalpunkten.

När du har redigerat en smart beskärning och sparat sprids ändringen överallt där du använder beskärningen för de specifika bilderna.

IMPORTANT
När du manuellt justerar om eller ändrar storlek på det smarta beskärningsfönstret för flera resurser bevaras och bevaras redigeringarna, även om du senare bestämmer dig för att bearbeta om dessa resurser. Om du däremot redigerar bredden, höjden eller både och i Responsive Image Crop i bildprofilen, bearbetas dessa resurser.
Se Bearbeta Dynamic Media-resurser igen i en mapp.

Du kan vid behov köra smart beskärning igen för att generera ytterligare beskärningar.

Så här redigerar du den smarta beskärningen eller smarta färgrutan för flera bilder:

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Assets till en mapp där en bildprofil för en smart beskärning eller en smart färgruta används.

 2. I mappen väljer du More Actions (…), ikon och välj Smart Crop.

 3. Edit Smart Crops gör du något av följande:

  • Justera visningsstorleken för bilder på sidan.

   Dra skjutreglaget åt vänster eller höger till höger om listrutan för brytpunktsnamn om du vill ändra storleken på den visningsbara bilden.

   edit_smart_crop-sliderbar

  • Filtrera listan med visningsbara bilder baserat på brytpunktsnamn. I exemplet nedan filtreras bilderna efter brytpunktsnamnet"Medium".

   I den nedrullningsbara listan i det övre högra hörnet av sidan väljer du ett brytpunktsnamn som du vill filtrera efter vilka bilder du ser. (Se bilden ovan.)

   edit_smart_crop-dropdownlist

  • Ändra storlek på den smarta beskärningsrutan. Gör något av följande:

   • Om bilden har en smart beskärning eller endast en smart färgruta drar du i beskärningsrutans hörnhandtag på bilden. Justera storleken på den visningsbara ytan för beskärningen.
   • Om bilden har både en smart beskärning och en smart färgruta drar du i beskärningsrutans hörnhandtag på bilden. Justera storleken på den visningsbara ytan för beskärningen. Du kan också markera den smarta färgrutan under bilden (färgrutorna är statiska) och sedan dra i beskärningsrutans hörnhandtag. Justera storleken på den visningsbara ytan för färgrutan.

   Ändra storlek på smart beskärning i en bild .

  • Flytta den smarta beskärningsrutan. Gör något av följande:

   • Om bilden har en smart beskärning eller endast en smart färgruta drar du beskärningsrutan till en ny plats på bilden.
   • Om bilden har både en smart beskärning och en smart färgruta drar du den smarta beskärningsrutan till en ny plats på bilden. Du kan också markera den smarta färgrutan under bilden (färgrutorna är statiska) och sedan dra den smarta färgrutans beskärningsruta till en ny plats.

   edit_smart_crop-move

  • Ångra alla redigeringar och återställ den ursprungliga smarta beskärningen eller den smarta färgrutan (gäller endast den aktuella redigeringssessionen).

   Välj Revert ovanför bilden.

   edit_smart_crop-revert

 4. I sidans övre högra hörn väljer du Save väljer Close för att återgå till resursmappen.

Ta bort en bildprofil från mappar removing-an-image-profile-from-folders

När du tar bort en bildprofil från en mapp ärver alla undermappar automatiskt borttagningen av profilen från den överordnade mappen. All bearbetning av filer som har inträffat i mapparna förblir dock oförändrad.

Du kan ta bort en bildprofil från en mapp i Tools eller om du är i mappen, från Properties.

Ta bort Dynamic Media Image Profiles från mappar via användargränssnittet Profiles removing-image-profiles-from-folders-via-profiles-user-interface

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Markera den bildprofil som du vill ta bort från en eller flera mappar.

 3. Välj Remove Processing Profile from Folders och markera den eller de mappar som du vill använda för att ta bort profilen från och markera Remove.

  Du kan bekräfta att bildprofilen inte längre används för en mapp eftersom namnet inte längre visas under mappnamnet.

Ta bort Dynamic Media-bildprofiler från mappar via Egenskaper removing-image-profiles-from-folders-via-properties

 1. Markera Experience Manager-logotypen och navigera Assets och sedan till mappen som du vill ta bort en bildprofil från.

 2. Markera den markerade mappen genom att markera den och markera sedan Properties.

 3. Välj Image Profiles -fliken.

 4. Från Profile Name nedrullningsbar lista, välja None väljer Save & Close.

  För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab