Bädda in Dynamic Media Video-, Image Viewer- eller Dimensional-visningsprogram på en webbsida embedding-the-video-or-image-viewer-on-a-web-page

Använd funktionen Embed Code när du vill spela upp videon eller visa en resurs som är inbäddad på en webbsida. Du kopierar inbäddningskoden till Urklipp så att du kan klistra in den på webbsidorna. Det är inte tillåtet att redigera koden i dialogrutan Embed Code.

Du bäddar bara in URL:er om du är not med Adobe Experience Manager som WCM. Om du använder Experience Manager som WCM, du lägger till resurserna direkt på sidan.

Se Länka URL:er till ditt webbprogram.

Se Leverera optimerade bilder för en responsiv webbplats.

NOTE
Inbäddningskoden kan inte kopieras förrän du har publicerat den valda resursen. Dessutom måste du även publicera visningsförinställningen eller bildförinställningen.
Se Publicera resurser.
Se Publicera förinställningar för visningsprogram.
Se Publicera bildförinställningar.

Så här bäddar du in Dynamic Media Video eller Image Viewer på en webbsida:

 1. Navigera till publicerad video- eller bildresurs vars inbäddningskod du vill kopiera.

  Kom ihåg att inbäddningskoden endast går att kopiera efter att du har publicerat resurserna. Dessutom måste visningsförinställningen eller bildförinställningen också publiceras.

  Se Publicera resurser.

  Se Publicera förinställningar för visningsprogram.

  Se Publicera bildförinställningar.

 2. Markera listrutan i den vänstra listen och välj Viewers.

 3. Välj ett namn på visningsförinställningen i den vänstra listen. Visningsförinställningen används på resursen.

 4. Välj Embed.

 5. I Embed Code kopierar du hela koden till Urklipp och väljer Close.

 6. Klistra in inbäddningskoden på dina webbsidor.

Använd HTTP/2 för att leverera dina Dynamic Media-resurser using-http-to-deliver-your-dynamic-media-assets

HTTP/2 är det nya, uppdaterade webbprotokollet som förbättrar kommunikationen mellan webbläsare och servrar. Det ger snabbare överföring av information och minskar mängden processorkraft som behövs. Dynamic Media-material kan nu levereras via HTTP/2 vilket ger bättre respons och laddningstider.

Se HTTP2-leverans av innehåll om du vill ha fullständig information om hur du kommer igång med HTTP/2 med ditt Dynamic Media-konto.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab