Videoprofiler för Dynamic Media video-profiles

Dynamic Media har redan en fördefinierad adaptiv videokodningsprofil. Inställningarna i den här färdiga profilen är optimerade för att ge kunderna bästa möjliga visningsupplevelse. När du kodar dina primära källvideofilmer med den adaptiva videokodningsprofilen justeras videospelaren automatiskt i videoströmmens kvalitet vid uppspelning baserat på internetanslutningshastigheten hos dina kunder. Den här åtgärden kallas för strömning med adaptiv bithastighet.

Följande är andra faktorer som avgör kvaliteten på videoklipp:

 • Upplösning för den överförda primära källvideon

  Om MP4-videon spelades in med en lägre upplösning, till exempel 240p eller 360p, kan den inte direktuppspelas i HD.

 • Videospelarens storlek

  Som standard är "Bredd" i profilen Adaptiv videokodning inställd på "Auto". Under uppspelningen används återigen den bästa kvaliteten baserat på spelarens storlek.

Se Bästa tillvägagångssätt för videokodning.

Se även Bästa metoderna för att ordna dina digitala resurser så att du kan använda Bearbeta profiler.

NOTE
Om du vill generera videons metadata och tillhörande videobildminiatyrer måste själva videon gå igenom kodningsprocessen i Dynamic Media. I Adobe Experience Manager Dynamic Media Encode Video arbetsflödet kodar video om du har aktiverat Dynamic Media och konfigurerat videoCloud Services. Det här arbetsflödet innehåller information om arbetsflödets processhistorik och fel. Se Övervaka videokodning och YouTube publiceringsförlopp. Om du har aktiverat Dynamic Media och konfigurerat Cloud Services för video, Dynamic Media Encode Video arbetsflödet aktiveras automatiskt när du överför en video. (Om du inte använder Dynamic Media DAM Update Asset arbetsflödet börjar gälla.)
Metadata är användbara när du söker efter resurser. Miniatyrbilderna är statiska videobilder som genereras under kodningen. De krävs av Experience Manager-systemet och används i användargränssnittet för att hjälpa dig att visuellt identifiera videofilmer i kortvyn, sökresultatvyn och resurslista. Du kan se de genererade miniatyrbilderna när du väljer ikonen Återgivning (en målarpalett) för en kodad video.

När du är klar med att skapa videoprofilen använder du den på en eller flera mappar. Se Tillämpa en videoprofil på mappar.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera tillgångsbearbetning.

Se även Profiler för bearbetning av metadata, bilder och video.

Förinställningar för adaptiv videokodning adaptive-video-encoding-presets

I följande tabell visas de effektivaste strategierna för kodning av profiler för adaptiv videoströmning till mobiler, surfplattor och stationära datorer. Du kan använda de här förinställningarna för video med alla proportioner.

Videoformatkodek
Videostorlek - bredd (px)
Videostorlek - höjd (px)
Behåll proportioner?
Videobithastighet (kbit/s)
Bildrutefrekvens för video (fps)
Ljudkodek
Ljudbithastighet (kbit/s)
MP4 H.264 (mp4)
auto
360
Ja
730
30
Dolby HE-AAC
128
MP4 H.264 (mp4)
auto
540
Ja
2000
30
Dolby HE-AAC
128
MP4 H.264 (mp4)
auto
720
Ja
3000
30
Dolby HE-AAC
128

Använda smart beskärning i videoprofiler about-smart-crop-video

Smart beskärning för video är en valfri funktion i videoprofiler. Det är ett verktyg som använder Adobe Sensei för att automatiskt identifiera och beskära fokalpunkten i adaptiv video eller progressiv video som du har överfört, oavsett storlek.

De videoformat som stöds för smart beskärning är MP4, MKV, MOV, AVI, FLV och WMV.

Den största videofilstorleken som stöds för smart beskärning är följande kriterier:

 • Varaktighet på fem minuter.
 • 30 bildrutor per sekund (FPS).
 • Filstorleken är 300 MB.

Adobe Sensei är begränsat till 9 000 bildrutor. Fem minuter vid 30 bildrutor/s. Om videon har en högre bildrutefrekvens minskar den maximala längden för videon. Exempelvis måste en 60 bildrutevideo vara två och en halv minut lång för att kunna hanteras av Adobe Sensei och smart beskärning.

Smart Crop for Video

IMPORTANT
För att smart beskärning av video ska fungera måste du inkludera en eller flera förinställningar för videokodning med din videoprofil.

Om du vill använda smart beskärning för video skapar du en adaptiv eller progressiv videokodningsprofil. Som en del av din profil använder du Smart Crop Ratio för att markera fördefinierade proportioner. När du har definierat dina förinställningar för videokodning kan du till exempel lägga till en"Mobile Landscape"-definition med proportionerna 16x9 och en"Mobile Portrait"-definition med proportionerna 9x16. Andra proportioner eller beskärningsproportioner från vilka du kan välja att inkludera 1x1, 4x3 och 4x5.

Redigera en videokodningsprofil med smart beskärning

Du kan aktivera eller inaktivera videomarkering för smart beskärning i videoprofilen med reglaget längst till höger om Smart Crop Ratio i användargränssnittet.

När du har skapat och sparat din videoprofil kan du använda den på de mappar du vill använda.

Se Använd videoprofiler på specifika mappar eller Använd en videoprofil globalt.

Se även Smart beskärning för bilder.

Skapa en videoprofil för strömning med adaptiv bithastighet creating-a-video-encoding-profile-for-adaptive-streaming

Dynamic Media har redan en fördefinierad Adaptive Video Encoding-profil - en grupp inställningar för videoöverföring för MP4 H.264 - som är optimerade för bästa möjliga visningsupplevelse. Du kan använda den här profilen när du överför videoklipp.

Om den här fördefinierade profilen inte uppfyller dina behov kan du välja att skapa en egen adaptiv videokodningsprofil. Det bästa är om du använder inställningen Encode for adaptive streaming, valideras alla kodningsförinställningar som du lägger till i profilen. Den här funktionen ser till att alla videoklipp har samma proportioner. Dessutom hanteras de kodade videoklippen som en uppsättning med flera bithastigheter för direktuppspelning.

När du skapar videokodningsprofilen ser du att de flesta kodningsalternativen är förifyllda med rekommenderade standardinställningar. Om du väljer ett annat värde än det rekommenderade kan det emellertid ge sämre videokvalitet vid uppspelning och andra prestandaproblem.

För alla MP4 H.264-videokodningsförinställningar i profilen valideras följande värden för att säkerställa att de är desamma i alla enskilda kodningsförinställningar i profilen, vilket gör det möjligt att strömma med adaptiv bithastighet:

 • Videoformatkodek - MP4 H.264 (.mp4)
 • Ljudkodek
 • Bithastighet för ljud
 • Behåll proportioner
 • Kodning i två omgångar
 • Konstant bithastighet
 • H264-profil
 • Samplingsfrekvens för ljud

Om värdena inte är desamma kan du fortsätta skapa profilen som den är. Däremot går det inte att strömma med adaptiv bithastighet. I stället får användarna direktuppspelning med en bithastighet. Vi rekommenderar att du redigerar kodningsinställningarna så att samma värden används för de enskilda kodningsförinställningarna i profilen. (Videoprofils-/förinställningsredigeraren tillämpar paritet för de adaptiva videokodningsinställningarna om "Koda för adaptiv strömning" är aktiverat.)

Se även Skapa en videokodningsprofil för progressiv direktuppspelning.

Se även Bästa tillvägagångssätt för videokodning.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera tillgångsbearbetning.

Skapa en videoprofil för strömning med adaptiv bithastighet,

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Välj Create.

 3. Ange ett namn och en beskrivning för profilen.

 4. På sidan Skapa/redigera förinställningar för videokodning väljer du Add Video Encoding Preset.

 5. Basic anger du alternativen för video och ljud.
  Välj informationsikonen bredvid varje alternativ om du vill ha fler beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserat på den valda videoformatkodeken.

 6. Under rubriken Videostorlek ser du till att Keep aspect ratio är markerad.

 7. Ställ in videobildrutans upplösning i pixlar. Använd Auto värdet skalas automatiskt så att det matchar källproportionerna (bredd-/höjdförhållandet). Exempel: Auto x 480 eller 640 x Auto.

 8. Gör något av följande:

  • I Width fält, ange auto. I Height anger du ett värde i pixlar.

  • Om du vill få hjälp med att visualisera videons storlek väljer du informationsikonen (i) till höger om Height för att öppna sidan för storlekskalkylatorn. Använd Size Calculator för att ange de videodimensioner (som representeras av den blå rutan) som du vill använda. Välj X i det övre högra hörnet när du är klar.

 9. (Valfritt) Välj Advanced och se till att Use Default Values är markerad (rekommenderas). Du kan också ändra avancerade video- och ljudinställningar.

 10. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Save för att spara förinställningen.

 11. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 4-10 för att skapa fler kodningsförinställningar. (Adaptiv videoströmning kräver mer än en videoförinställning.)
  • Fortsätt till nästa steg.
 12. (Valfritt) Gör så här om du vill lägga till videomaterial i videoklipp som den här profilen tillämpas på:

  • På sidan Redigera videoprofil, till höger om rubriken Smarta beskärningsproportioner, väljer du Add New.
  • I fältet Namn anger du ett namn på beskärningsförhållandet som gör det lättare att identifiera det.
  • Från Crop Ratio väljer du den proportion som du vill använda.
 13. Gör något av följande:

  • Fortsätt lägga till nya beskärningsproportioner efter behov.
  • Fortsätt till nästa steg.
 14. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Save igen för att spara profilen.

Nu kan du använda profilen för mappar som innehåller videoklipp. Se Tillämpa en videoprofil på mappar eller Använda en videoprofil globalt.

Skapa en videoprofil för progressiv direktuppspelning creating-a-video-encoding-profile-for-progressive-streaming

Om du väljer att inte använda alternativet Encode for adaptive streaming, behandlas alla kodningsförinställningar som du lägger till i profilen som enskilda videoåtergivningar för direktuppspelning med en bithastighet eller progressiv videoleverans. Dessutom går det inte att kontrollera att alla videoåtergivningar har samma proportioner.

Videoformatets kodekar som stöds är H.264 (.mp4) och WebM.

Se även Skapa en videokodningsprofil för strömning med adaptiv bithastighet.

Se även Bästa tillvägagångssätt för videokodning.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurerar resursbearbetning.

Så här skapar du en videoprofil för progressiv direktuppspelning:

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Välj Create.

 3. Ange ett namn och en beskrivning för profilen.

 4. På sidan Skapa/redigera förinställningar för videokodning väljer du Add Video Encoding Preset.

 5. Basic anger du alternativen för video och ljud.
  Välj informationsikonen bredvid varje alternativ om du vill ha fler beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserat på den valda videoformatkodeken.

 6. (Valfritt) Avmarkera under rubriken Videostorlek Keep aspect ratio.

 7. Gör följande:

  • I Width fält, ange auto.
  • I Height anger du ett värde i pixlar.
   Om du vill få hjälp med att visualisera storleken på videon väljer du informationsikonen för höjden för att öppna Size Calculator sida. Använd Size Calculator för att ytterligare ange videostorleken (den blå rutan). När du är klar väljer du X.
 8. (Valfritt) Gör något av följande:

  • Välj Advanced och se till att Use Default Values är markerad (rekommenderas).

  • Rensa Use Default Values och ange önskade videoinställningar och ljudinställningar.
   Välj informationsikonen bredvid varje alternativ om du vill ha fler beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserat på den valda videoformatkodeken.

 9. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Save för att spara förinställningen.

 10. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 4-9 för att skapa fler kodningsförinställningar.
  • Fortsätt till nästa steg.
 11. (Valfritt) Gör så här om du vill lägga till videomaterial i videoklipp som den här profilen tillämpas på:

  • På sidan Redigera videoprofil, till höger om rubriken Smarta beskärningsproportioner, väljer du Add New.
  • I fältet Namn skriver du ett namn på beskärningsförhållandet som gör det lättare att identifiera det.
  • Från Crop Ratio väljer du den proportion som du vill använda.
 12. Gör något av följande:

  • Fortsätt lägga till nya beskärningsproportioner efter behov.
  • Fortsätt till nästa steg.
 13. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Save för att spara profilen.

Nu kan du använda profilen för mappar som innehåller videoklipp. Se Tillämpa en videoprofil på mappar eller Använd en videoprofil globalt.

Använda egna parametrar för videokodning using-custom-added-video-encoding-parameters

Du kan redigera en befintlig kodningsprofil för video för att dra nytta av avancerade videokodningsparametrar som inte finns i användargränssnittet när du skapar eller redigerar en videoprofil i Experience Manager. Du kan lägga till en eller flera avancerade parametrar, till exempel minBitrate och maxBitrate, i den befintliga profilen.

Så här använder du anpassade kodningsparametrar för video:

 1. Markera Experience Manager-logotypen och navigera sedan till Tools > General > CRXDE Lite.

 2. Gå till följande på Utforskarpanelen till vänster på CRXDE Lite-sidan:

  /conf/global/settings/dam/dm/presets/video/*name_of_video_encoding_profile_to_edit

 3. På panelen längst ned till höger på sidan, på fliken Egenskaper, anger du Name, Type och Value för den parameter som du vill använda.

  Följande avancerade parametrar är tillgängliga:

Namn
Beskrivning
Typ
Värde
h264Level
H.264-nivå som ska användas för kodning. Normalt bestäms den här nivån automatiskt utifrån de kodningsinställningar som du använder.
String

10 * h264 nivå

3.0 = 30, 1.3 = 13)

Inget standardvärde.

keyframe
Målantalet bildrutor mellan nyckelbildrutor. Beräkna det här värdet så att du kan generera en nyckelbildruta var 2:10:e sekund. Exempel: vid 30 bildrutor per sekund är nyckelbildruteintervallet 60-300.

Lägre intervall för nyckelrutor förbättrar strömsöknings- och strömbrytningsbeteendet för adaptiv videokodning och kan även förbättra kvaliteten för videoklipp som har mycket rörelse. Men eftersom nyckelrutor ökar filstorleken resulterar ett lägre nyckelruteintervall vanligtvis i en lägre total videokvalitet med en viss bithastighet.
String

Positivt nummer.

Standardvärdet är 300.

Rekommenderat värde för HLS eller DASH (adaptiv bithastighetsströmning) är 60-90. (Om du vill använda DASH för dina videor måste det först aktiveras av Adobe tekniska support på ditt konto. Se Aktivera DASH på ditt konto.)

minBitrate

Minsta bithastighet som tillåter variabel bithastighetskodning, i kbit/s (kilobit per sekund).

Den här parametern gäller bara när Använd konstant bithastighet är avmarkerat på fliken Avancerat när du skapar eller redigerar en videokodningsprofil.

Se även Bithastighet.

String

Positivt tal i kbit/s.

Inget standardvärde.

maxBitrate

Maximal bithastighet som tillåter variabel bithastighetskodning, i kbit/s.

Den här parametern gäller bara när Använd konstant bithastighet är avmarkerat på fliken Avancerat när du skapar eller redigerar en videokodningsprofil.

Se även Bithastighet.

String

Positivt tal i kbit/s.

Inget standardvärde. Det rekommenderade värdet är dock upp till två gånger högre än kodningsbithastigheten.

audioBitrateCustom
Ange värde till true för att tvinga fram en konstant bithastighet för ljudströmmen, om detta stöds av ljudkodeken.
String

true/false

Standard är false.

Rekommenderat värde för HLS eller DASH är false. (Om du vill använda DASH för dina videor måste det först aktiveras av Adobe tekniska support på ditt konto. Se Aktivera DASH på ditt konto.)

chlimage_1-516

 1. I det nedre högra hörnet av sidan väljer du Add.

 2. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 3 och 4 för att lägga till ytterligare en parameter i videokodningsprofilen.
  • I närheten av sidans övre vänstra hörn väljer du Save All.
 3. I det övre vänstra hörnet på CRXDE Lite-sidan väljer du Back Home -ikon för att återgå till Experience Manager.

Redigera en videoprofil editing-a-video-encoding-profile

Du kan redigera alla videoprofiler som du har skapat för att lägga till, redigera eller ta bort förinställningar för video i den profilen.

Som standard kan du inte redigera de fördefinierade, färdiga Adaptive Video Encoding profil som medföljde Dynamic Media. I stället kan du enkelt kopiera profilen och spara den med ett nytt namn. Du kan sedan redigera de önskade förinställningarna i den kopierade profilen.

Se även Bästa tillvägagångssätt för videokodning.

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurera tillgångsbearbetning.

Så här redigerar du en videoprofil:

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Markera ett namn på videoprofilen på sidan Videoprofiler.

 3. I verktygsfältet väljer du Edit.

 4. Redigera namn och beskrivning på sidan Video Encoding Profile.

 5. Det är en god idé att se till att kryssrutan Encode for adaptive streaming är markerad.
  Välj informationsikonen för en beskrivning av strömning med adaptiv bithastighet. (Om du redigerar en progressiv videoprofil ska du inte markera den här kryssrutan.)

 6. Under rubriken Förinställningar för videokodning lägger du till, redigerar eller tar bort förinställningar för videokodning som utgör profilen.

  Välj informationsikonen bredvid varje alternativ på Basic och Advanced om du vill ha mer beskrivningar eller rekommenderade inställningar baserat på den valda videoformatskoden.

 7. I sidans övre högra hörn väljer du Save.

Kopiera en videoprofil copying-a-video-encoding-profile

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Markera ett namn på videoprofilen på sidan Videoprofiler.

 3. I verktygsfältet väljer du Copy.

 4. Ange ett nytt namn för profilen på sidan Video Encoding Profile.

 5. Det är en god idé att se till att kryssrutan Encode for adaptive streaming är markerad. Välj informationsikonen för en beskrivning av strömning med adaptiv bithastighet. (Om du kopierar en progressiv videoprofil ska du inte markera kryssrutan.)

  I Dynamic Media - hybrid-läge, om en WebM-videoförinställning är en del av videoprofilen, Encode for adaptive streaming är inte möjligt eftersom alla förinställningar måste vara MP4.

 6. Under rubriken Förinställningar för videokodning lägger du till, redigerar eller tar bort förinställningar för videokodning som utgör profilen.

  Välj informationsikonen bredvid varje alternativ på flikarna Grundläggande och Avancerat för rekommenderade inställningar och beskrivningar.

 7. I sidans övre högra hörn väljer du Save.

Ta bort en videoprofil deleting-a-video-encoding-profile

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.
 2. Markera ett eller flera videoprofilnamn på sidan Videoprofiler.
 3. I verktygsfältet väljer du Delete.
 4. Välj OK.

Tillämpa en videoprofil på mappar applying-a-video-profile-to-folders

När du tilldelar en videoprofil till en mapp ärver alla undermappar automatiskt profilen från den överordnade mappen. Därför kan du bara tilldela en videoprofil till en mapp. Fundera därför noga över mappstrukturen för var du överför, lagrar, använder och arkiverar resurser.

Om du har tilldelat en annan videoprofil till en mapp åsidosätter den nya profilen den tidigare profilen. De tidigare befintliga mappresurserna ändras inte. Den nya profilen används för resurser som läggs till i mappen senare.

Mappar som har tilldelats en profil visas i användargränssnittet med namnet på profilen som visas i kortnamnet.

chlimage_1-517

Du kan tillämpa videoprofiler på specifika mappar eller globalt på alla resurser.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig videoprofil som du senare ändrade. Se Bearbeta resurser i en mapp.

Tillämpa en videoprofil på specifika mappar applying-video-profiles-to-specific-folders

Du kan tillämpa en videoprofil på en mapp inifrån Tools eller om du är i mappen, från Properties. I det här avsnittet beskrivs hur du använder videoprofiler på mappar på båda sätten.

För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Se även Bearbeta resurser i en mapp igen när du har redigerat dess bearbetningsprofil.

Använda en videoprofil på mappar med hjälp av användargränssnittet Profiler applying-video-profiles-to-folders-by-way-of-the-profiles-user-interface

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.
 2. Markera den videoprofil som du vill använda för en eller flera mappar.
 3. Välj Apply Profile to Folders och markera den eller de mappar som du vill använda för att ta emot de nyligen överförda resurserna och markera Apply. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet i Card View.
  Du kan övervaka förloppet för ett videoprofilbearbetningsjobb.

Använd en videoprofil på mappar från Egenskaper applying-video-profiles-to-folders-from-properties

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Assets och sedan till mappen som du vill använda en videoprofil på.

 2. Markera kryssrutan i mappen och markera den sedan Properties.

 3. Välj Video Profiles och väljer profilen i listrutan och väljer Save & Close. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

  chlimage_1-518
  Du kan övervaka förloppet för ett videoprofilbearbetningsjobb.

Använd en videoprofil globalt applying-a-video-profile-globally

Förutom att tillämpa en profil på en mapp kan du även tillämpa en profil globalt så att allt innehåll som överförs till Experience Manager-resurser i en mapp har den valda profilen.

Se även Bearbeta resurser igen i en mapp.

Så här använder du en videoprofil globalt:

Övervaka förloppet för ett videoprofilbearbetningsjobb monitoring-the-progress-of-an-encoding-job

En bearbetningsindikator (eller förloppsindikator) visas så att du visuellt kan övervaka förloppet för ett videoprofilbearbetningsjobb.

Du kan även visa error.log för att övervaka förloppet för ett kodningsjobb, för att se om kodningen är klar eller för att se eventuella jobbfel. The error.log finns i logs mapp där din instans av Experience Manager är installerad.

Ta bort en videoprofil från mappar removing-a-video-profile-from-folders

När du tar bort en videoprofil från en mapp ärver alla undermappar automatiskt borttagningen av profilen från den överordnade mappen. All bearbetning av filer som har inträffat i mapparna förblir dock oförändrad.

Du kan ta bort en videoprofil från en mapp i Tools eller om du är i mappen, från Folder Settings. I det här avsnittet beskrivs hur du tar bort videoprofiler från mappar på båda sätten.

Ta bort en videoprofil från mappar via profilens användargränssnitt removing-video-profiles-from-folders-by-way-of-the-profiles-user-interface

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Video Profiles.

 2. Markera den videoprofil som du vill ta bort från en eller flera mappar.

 3. Välj Remove Profile from Folders och markera den eller de mappar som du vill använda för att ta bort profilen från och markera Remove.

  Du kan bekräfta att videoprofilen inte längre används för en mapp eftersom namnet inte längre visas under mappnamnet.

Ta bort en videoprofil från mappar med hjälp av Egenskaper removing-video-profiles-from-folders-by-way-of-properties

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Assets och sedan till mappen som du vill ta bort en videoprofil från.
 2. Markera kryssrutan i mappen och markera den sedan Properties.
 3. Välj Video Profiles och markera None i listrutan och väljer Save & Close. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab