Adobe Campaign är Adobe Experience Cloud lösning för kanalövergripande kampanjhantering. Lär dig hur ni använder omfattande kunddata för att skapa, samordna och leverera dynamiska kampanjer - via e-post, mobiler, offlinekanaler med mera.

Här finns självhjälp och utbildningsresurser för att implementera och använda Adobe Campaign Standard.

Stödlinjer

Användarhandböcker

Resurser för utvecklare och administratörer

  • Utvecklarhandbok
    Förbättra Campaign Standardens datamodell med anpassade fält och resurser och utöka REST API:er för att visa utökade fält.
  • Kampanj-API:er
    Skapa integreringar och skapa ett eget ekosystem genom att interagera Campaign med en panel med teknologier.
  • Administratörshandbok
    Upptäck användar- och behörighetshantering, riktlinjer för övervakning, kanalspecifika konfigurationer och riktlinjer för programinställningar.

Självstudiekurser

Komma igång

I den här videon får du en introduktion till Adobe Campaign Standard på avancerad nivå.

Skapa profiler och målgrupper

Lär dig navigera till befintliga profiler och hur du skapar profiler och målgrupper.

Skapa ett e-postmeddelande

Lär dig hur du skapar en e-postleverans från hemsidan.

Komma igång med push-meddelanden med Android-appen

Den här självstudiekursen visar steg för steg hur du skickar push-meddelanden från Adobe Campaign och tar emot dessa meddelanden i Android™-appen.

Skapa en dynamisk rapport

Lär dig hur du skapar en rapport.

Kontrollpanelen

Läs om hur du övervakar nyckelresurser för dina Adobe Campaign-instanser och utför administrativa uppgifter på Kontrollpanelen.

Användarhandbok om god praxis för levererbarhet

Lär dig viktiga termer, koncept och metoder för levererbarhet för att säkerställa att ert marknadsföringsprogram blir framgångsrikt.

Blå: Batch Messaging och Adobe Experience Platform

Kör schemalagda meddelandekampanjer och batchkampanjer med Adobe Experience Platform som ett centralt nav för kundprofiler och segmentering.

Blå: Journey Optimizer

Kör triggade meddelanden och upplevelser med Adobe Experience Platform som ett centralt nav för strömmande data, kundprofiler och segmentering.

Se alla Tutorials

Designa kundupplevelser över flera kanaler och skapa en miljö för visuell kampanjorkestrering, interaktionshantering i realtid och marknadsföring över flera kanaler.

På denna sida