Adobe Campaign är en Adobe Experience Cloud-lösning för kanalövergripande kampanjhantering. Lär dig hur du använder omfattande kunddata för att skapa, samordna och leverera dynamiska kampanjer – via e-post, mobil, offlinekanaler med mera.

Här finns självhjälp och utbildningsresurser för att implementera och använda Adobe Campaign Classic.

Användarhandböcker

Användarhandböcker

 • Kom igång
  Upptäck nyckelfunktioner, användargränssnitt och globala riktlinjer
 • Skicka meddelanden
  Skapa leveranser för att skicka personanpassade meddelanden i olika kanaler
 • Campaign-automatisering
  Definiera, optimera, genomföra och analysera marknadsföringskampanjer
 • Rapporter
  Analysera framgångarna med dina kampanjer i inbyggda eller anpassade rapporter
 • Arbetsflöden
  Automatisera processerna med arbetsflöden, hantera data och målgrupper, skicka meddelanden med mera
 • Integrering
  Använd andra Adobe-lösningar och kombinera deras olika funktioner med Campaign
 • Se alla användarhandböcker

Resurser för utvecklare och administratörer

Självstudiekurser

Introduktion

Förstå hur Adobe Campaign Classic passar in i portföljen Adobe Digital Experience och få en översikt över dess primära funktioner.

Skapa och hantera profiler

Förstå begreppet profiler. Lär dig hur du får åtkomst till profildata, sorterar och filtrerar profiler och skapar och hanterar profiler manuellt. Lär dig mer om GDPR och CCPA.

Skapa ett e-postmeddelande från en kampanj

Lär dig hur du skapar e-postleveranser direkt från en kampanj.

Skapa kampanjer över flera kanaler

Lär dig hur du skapar en flerkanalskampanj med e-post, SMS och direktreklam baserat på mottagarens önskade kanal.

Generera en beskrivande analysrapport

Lär dig hur du skapar en beskrivande analysrapport från ett arbetsflöde i Adobe Campaign Classic.

Kontrollpanelen

På Kontrollpanelen kan Campaign-administratörer övervaka viktiga resurser och utföra administrativa uppgifter som att hantera SFTP-lagring, GPG-nycklar eller underdomäner och certifikat.

Användarhandbok om bästa praxis för levererbarhet

Lär dig viktiga termer, koncept och metoder för levererbarhet för att säkerställa att ert marknadsföringsprogram blir framgångsrikt.

Utkast: Campaign med Real-Time CDP

Visar hur Adobe Experience Platform och dess kundprofil i realtid och centraliserade segmenteringsverktyg kan användas med Adobe Campaign för att leverera personanpassade konversationer.

Utkast: Journey Optimizer

Utför utlösta meddelanden och upplevelser med Adobe Experience Platform som ett centralt nav för strömmande data, kundprofiler och segmentering.

Se alla självstudiekurser

Adobe Campaign Classic låter marknadsförare designa kundupplevelser över flera kanaler och levererar en miljö för visuell kampanjorkestrering, interaktionshantering i realtid och körning över flera kanaler.

På denna sida