Nieuwe functies

De volgende functies zijn nieuw of onlangs gewijzigd.

Datum Functie Beschrijving Voor meer informatie
1 november 2022 Help In een nieuw document wordt uitgelegd hoe u doorklikken en doorzien van signalen kunt implementeren tussen Advertising DSP en Adobe Target, en hoe u een A/B-testactiviteit kunt instellen in Target voor uw DSP advertenties en hoe u Adobe Analytics Analysis Workspace instelt om de testgegevens weer te geven. Zie "A/B-tests configureren in Adobe Target voor advertenties DSP advertenties."
17 augustus 2022 Help In een nieuw hoofdstuk worden alle manieren beschreven waarop Adobe Advertising is geïntegreerd met Adobe Audience Manager. Zie het hoofdstuk over "Integratie met Adobe Audience Manager", inclusief een overzicht van "Adobe Advertising Integrations with Adobe Audience Manager."
27 april 2021 Analytics for Advertising Ontdek waarom en hoe u kunt toevoegen Analytics for Advertising macro's voor uw Google Campaign Manager 360 Voeg tags toe om klikgegevens naar Adobe Analytics te verzenden. Zie "Toevoegen Analytics for Advertising Macro's naar Google Campaign Manager 360 Labels toevoegen."
19 april 2021 Analytics for Advertising Leer waarom en hoe u macro's aan uw Flashtalking Voeg tags toe om klikgegevens naar Adobe Analytics te verzenden. Zie "Toevoegen Analytics for Advertising Macro's naar Flashtalking Labels toevoegen."
27 oktober 2021 Analytics for Advertising Als uw organisatie van het gebruiken van erfenis Adobe Analytics wil overschakelen visitorAPI.js aan de Adobe Experience Platform Web SDK bibliotheek (alloy.js) voor gegevensverzameling moet u enkele wijzigingen aanbrengen om id-stitching mogelijk te maken. Zie "Met de Last Event Service JavaScript-bibliotheek met Adobe Experience Platform Web SDK."
26 mei 2021 Help Het hoofdstuk "Analytics for Advertising" bevat nu een subhoofdstuk over "Werken in Analytics Marketing Channels." Zie: "Grondbeginselen van marketingkanalen," "Adobe-advertentie-id's gebruiken om te maken Analytics Marketing Channels Verwerkingsregels," "Gebruiken Analytics Marketing Channels met Adobe-advertentiegegevens," en "Waarom kanaalgegevens kunnen verschillen tussen Adobe-reclame en Analytics Marketing Channels."
26 mei 2021 Help Een koppeling naar alle videozelfstudies over Analytics for Advertising is toegevoegd. Videozelfstudies over de integratie van Adobe-advertenties

Op deze pagina