Adobe Advertising-id's gebruikt door Analytics

Adverteerders met alleen Adobe Advertising-Adobe Analytics-integratie

Van toepassing op DSP enAdvertising Search, Social, & Commerce

Adobe Advertising gebruikt twee id's voor het on-site bijhouden van prestaties: de EF-id en de AMO-id.

Wanneer een advertentie-impositie optreedt, maakt Adobe Advertising de waarden voor AMO-id en EF-id en slaat deze op. Wanneer een bezoeker die een advertentie heeft gezien, de site betreedt zonder op een advertentie te klikken, Analytics roept deze waarden van Adobe Advertising door Analytics for Advertising JavaScript-code. Voor doorkijkverkeer, Analytics Hiermee wordt een aanvullende id gegenereerd (SDID), dat wordt gebruikt om de EF-id en de AMO-id in te voegen Analytics. Voor doorklikverkeer worden deze id's opgenomen in de URL van de bestemmingspagina met behulp van de ef_id en s_kwcid (voor de AMO ID) query string parameters.

Bij de Adobe Advertising wordt aan de hand van de volgende criteria onderscheid gemaakt tussen een doorklikitem of een doorkijkitem op de website:

 • Een view-through ingang wordt gevangen wanneer een gebruiker de plaats na het bekijken van een advertentie bezoekt maar niet het klikt. Analytics registreert een mening-door als twee voorwaarden worden voldaan:

  • De bezoeker heeft geen doorklikken voor een DSP of Search, Social, & Commerce advertentie tijdens de klik terugkijkvenster.

  • De bezoeker heeft minstens één DSP advertentie tijdens de terugkijkvenster van indruk. De laatste indruk wordt doorgegeven als de doorkijkhoek.

 • Een doorklikitem wordt vastgelegd wanneer een sitebezoeker op een advertentie klikt voordat hij de site betreedt. Analytics vangt een klik-door wanneer één van beiden van de volgende voorwaarden voorkomt:

  • De URL bevat een EF-id en een AMO-id die via Adobe Advertising aan de URL van de bestemmingspagina zijn toegevoegd.

  • De URL bevat geen volgcodes, maar de JavaScript-code van de Adobe Advertising detecteert een klik binnen de laatste twee minuten.

Op weergave gebaseerde Adobe Advertising Analytics integratie

Afbeelding 1: Op weergave gebaseerde Adobe Advertising Analytics integratie

Adobe Advertising klikken op URL Analytics integratie

Afbeelding 2: Adobe Advertising klikken op URL Analytics integratie

Adobe Advertising EF-id's

De EF-id is een unieke token die de Adobe Advertising gebruikt om activiteit te koppelen aan een online klik of advertentie. De EF-id wordt opgeslagen in een Analytics eVar of rVar (voorbehouden) eVar) (Adobe Advertising EF-id) en houdt elke muisklik of belichting op het niveau van de afzonderlijke browser of het apparaat bij. EF-id's fungeren voornamelijk als sleutels voor het verzenden Analytics gegevens aan Adobe Advertising voor rapportage en optimalisering van biedingen binnen de Adobe Advertising.

EF-id-indeling

NOTE
EF-id's zijn hoofdlettergevoelig. Als een Analytics de implementatie forceert URL-tracking naar kleine letters en de Adobe Advertising herkent de EF-id niet. Dit is van invloed op biedingen en verslaglegging door Adoben Advertising, maar heeft geen invloed op de rapportage van Adoben Advertising binnen Analytics.
{gclid}:G:s

waarbij:

 • gclid is de Google Click ID (GCLID).
 • s is het netwerktype ("s" voor onderzoek).

Microsoft Advertising zoekopdrachten

{msclkid}:G:s

waarbij:

 • msclkid is de Microsoft Click ID (MSCLKID).
 • s is het netwerktype ("s" voor onderzoek).

Advertenties en zoekadvertenties weergeven op andere zoekmachines

<Adobe Advertising visitor ID>:<timestamp>:<channel type>

waarbij:

 • <Adobe Advertising-bezoeker-id> is een unieke id per bezoeker (zoals EhKVaAABCkJ0mDt). Wordt ook de surfer-id.

 • <tijdstempel> is de tijd in de notatie YYYYMMDDHHMMSS (zoals 20190821192533 voor 2019, maand 08, dag 21, tijd 19):25:33).

 • <kanaaltype> is het kanaaltype dat verantwoordelijk is voor de klik of de blootstelling:

  • d voor een klik op een DSP (klik-door tonen)
  • i voor een indruk van een DSP (display view-through)
  • s voor een klik op een zoekadvertentie (doorzoekklik).

Voorbeeld EF ID: WcmibgAAAHJK1RyY:1551968087687:d

Het EF-id-Dimension in Analytics

In Analytics rapporten, kunt u EF-ID gegevens vinden door naar EF ID dimensie en het gebruik van de EF ID Instance metrisch.

Voor EF-id's geldt de limiet van 500 kB voor unieke identificatiekenmerken in Analysis Workspace. Zodra de waarde van 500 k is bereikt, worden alle nieuwe volgcodes gerapporteerd onder de titel van één regel-item "Low Traffic." Omdat het mogelijk is dat de rapportbetrouwbaarheid ontbreekt, worden de EF-id's niet geclassificeerd en mag u deze niet gebruiken voor segmenten of voor rapportage in Analytics.

AMO-id's Adoben Advertising amo-id

De AMO-id volgt elke unieke advertentiecombinatie op een minder granulair niveau en wordt gebruikt voor Analytics gegevensclassificatie en opname van advertentiemetriek (zoals indrukken, klikken en kosten) van Adobe Advertising. De AMO-id is opgeslagen in een Analytics eVar of de rVar-dimensie (AMO-id) en wordt uitsluitend gebruikt voor rapportage in Analytics.

De AMO-id wordt ook wel de s_kwcid, die soms wordt uitgesproken als "the squid."

Manieren om de AMO-id te implementeren amo-id-implement

De parameter wordt op een van de volgende manieren toegevoegd aan de URL's die worden gevolgd:

 • (Aanbevolen) Wanneer de invoegfunctie op de server is geïmplementeerd.

  • DSP klanten: De pixelserver voegt automatisch de parameter s_kwcid aan uw het landen paginaachtervoegsels toe wanneer een eind - gebruiker een vertoningsadvertentie met de Adobe Advertising pixel bekijkt.

  • Zoek-, sociale en Commerce-klanten:

   • Voor Google Ads en Microsoft Advertising rekeningen bij de Auto Upload Wanneer de pixelserver de voor de account of campagne ingeschakelde instelling instelt, voegt deze automatisch de parameter s_kwcid toe aan de achtervoegsels van de bestemmingspagina wanneer een eindgebruiker op een advertentie met de Adobe Advertising pixel klikt.

   • voor andere advertentienetwerken, of Google Ads en Microsoft Advertising rekeningen bij de Auto Upload het plaatsen onbruikbaar maakt, voeg manueel de parameter aan uw toe toevoegingsparameters op accountniveau, die deze toevoegen aan uw basis-URL's.

 • Wanneer de invoegfunctie op de server niet is geïmplementeerd:

Als u de invoegfunctie aan de serverzijde wilt implementeren of de beste optie voor uw bedrijf wilt bepalen, neemt u contact op met het accountteam van de Adobe.

AMO-id-indelingen amo-id-formats

AMO-id-indeling voor DSP

s_kwcid=AC!${TM_AD_ID}!${TM_PLACEMENT_ID}

waarbij:

 • AC Hiermee wordt het weergavekanaal aangegeven.

 • {TM_AD_ID} is de door de Adobe Advertising gegenereerde alfanumerieke advertentietoets. De id wordt gebruikt als een unieke id voor een advertentie en fungeert als sleutel voor het omzetten van metagegevens van een Adobe Advertising-entiteit in leesbaar Analytics afmetingen.

 • {TM_PLACEMENT_ID} is de door de Adobe Advertising gegenereerde alfanumerieke plaatsingssleutel. Het gebruikt een unieke herkenningsteken voor een plaatsing en dient als sleutel voor het omzetten van de meta-gegevens van de Adobe Advertising entiteit in leesbaar Analytics afmetingen.

Voorbeeld-AMO-id: AC!iIMvXqlOa6Nia2lDvtgw!GrVv6o2oV2qQLjQiXLC7

De parameters variëren per advertentienetwerk, maar de volgende parameters zijn gemeenschappelijk voor allen:

 • AL Hiermee wordt het zoekkanaal aangegeven.

 • {userid} is een unieke gebruikersnaam die aan de adverteerder is toegewezen.

 • {sid} wordt vervangen door de numerieke id van de advertentienetwerkaccount van de adverteerder: 3 for Google Ads, 10 for Microsoft Advertising, 45 for Meta, 86 for Yahoo! Display Network, 87 for Naver, 88 for Baidu, 90 for Yandex, 94 for Yahoo! Japan Ads, 105 for Yahoo Native (afgekeurd), of 106 for Pinterest (vervangen).

Baidu

s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{creative}!{placement}!{keywordid}

waarbij:

 • {creative} Dit is de unieke numerieke id van het advertentienetwerk voor creatieve gebruikers.
 • {placement} is de website waarop op de advertentie is geklikt.
 • {keywordid} Dit is de unieke numerieke id van het advertentienetwerk voor het trefwoord dat de advertentie activeerde.

Hieronder vallen ook boodschappencampagnes die Google Merchant Center.

 • Accounts die gebruikmaken van de nieuwste AMO ID-indeling, die rapportage op campagne- en groepsniveau voor maximale prestaties ondersteunt voor campagnes en concepten en experimentatiecampagnes:

  s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{creative}!{matchtype}!{placement}!{network}!{product_partition_id}!{keyword}!{campaignid}!{adgroupid}

 • Alle overige rekeningen:

  s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{creative}!{matchtype}!{placement}!{network}!{product_partition_id}!{keyword}

waarbij:

 • {creative} is de Google Ads unieke numerieke id voor creatieve doeleinden.
 • {matchtype} is het matchype van het sleutelwoord dat de advertentie teweegbracht: e voor exact, p voor woordgroep, of b voor het algemeen.
 • {placement} Dit is de domeinnaam van de website waarop op de advertentie is geklikt. Er is een waarde beschikbaar voor advertenties in op plaatsing gerichte campagnes en voor advertenties in op trefwoorden gerichte campagnes die op inhoudssites worden weergegeven.
 • {network} Hiermee wordt het netwerk aangegeven vanwaar de klik heeft plaatsgevonden: g for Google zoeken (alleen voor advertenties die op trefwoorden zijn gericht), s voor een zoekpartner (alleen voor advertenties die op trefwoorden zijn gericht), of d voor het weergavenetwerk (voor ofwel doeltrefwoorden ofwel plaatsingsadvertenties).
 • {product_partition_id} Dit is de unieke numerieke id van het advertentienetwerk voor de productgroep die wordt gebruikt met productadvertenties.
 • {keyword} is of het specifieke sleutelwoord dat uw advertentie (op onderzoeksplaatsen) of het best-passende sleutelwoord (op inhoudsplaatsen) teweegbracht.
 • {campaignid} Dit is de unieke numerieke id van het advertentienetwerk voor de campagne.
 • {adgroupid} Dit is de unieke numerieke id van het advertentienetwerk voor de advertentiegroep.
NOTE
 • Voor dynamische zoekopdrachten {keyword} wordt gevuld met het automatische doel.
 • Wanneer u tekstspatiëring genereert voor Google winkeladvertenties, een product-id-parameter, {adwords_producttargetid}, wordt ingevoegd vóór de trefwoordparameter. De parameter product-id wordt niet weergegeven in het dialoogvenster Google Ads parameters voor het bijhouden op accountniveau en op campagnereniveau.
 • Als u de nieuwste trackingcode voor de AMO-id wilt gebruiken, raadpleegt u "De trackingcode van de AMO-id bijwerken voor een Google Ads account."
Microsoft Advertising
 • Zoekcampagnes:

  s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{AdId}!{OrderItemId}

 • Winkelcampagnes (gebruiken Microsoft Merchant Center):

  s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{AdId}!{CriterionId}

 • Campagnes van het netwerk van het publiek:

  s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{AdId}

waarbij:

 • {AdId} Dit is de unieke numerieke id van het advertentienetwerk voor creatieve gebruikers.
 • {OrderItemId} is de numerieke id van het advertentienetwerk voor het trefwoord.
 • {CriterionId} is de numerieke id van het advertentienetwerk voor de productgroep die wordt gebruikt met productadvertenties.
Yahoo! Japan Ads

s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{creative}!{matchtype}!{network}!{keyword}

waarbij:

 • {creative} Dit is de unieke numerieke id van het advertentienetwerk voor creatieve gebruikers.
 • {matchtype} is het matchype van het sleutelwoord dat de advertentie teweegbracht: be voor exact, bp voor woordgroep, of bb voor het algemeen.
 • {network} Hiermee wordt het netwerk aangegeven vanwaar de klik heeft plaatsgevonden: n voor native of s voor zoekopdracht.
 • {keyword} Dit is het trefwoord dat de advertentie heeft geactiveerd.
Yandex

s_kwcid=AL!{userid}!{sid}!{ad_id}!{source_type}!!!{phrase_id}

waarbij:

 • {ad_id} Dit is de unieke numerieke id van het advertentienetwerk voor creatieve gebruikers.
 • {source_type} is het type site waarop de advertentie is weergegeven: b voor zoekopdrachten, c voor context (inhoud), of ct voor categorie.
 • {phrase_id} is de numerieke id van het advertentienetwerk voor het trefwoord.

AMO ID-Dimension in Analytics

In analyserapporten kunt u zoeken naar AMO ID-gegevens AMO ID dimensie en het gebruik van de AMO ID Instances metrisch. De AMO ID dimensie bevat alle vastgelegde AMO-id-waarden, terwijl de AMO ID Instances De metrische waarde geeft aan hoe vaak een AMO-id-waarde door de site is vastgelegd. Als bijvoorbeeld vier keer op dezelfde zoekopdracht is geklikt, maar Analytics zeven sitems heeft bijgehouden, AMO ID Instances zou zeven (7) zijn en Clicks zou vier (4) zijn.

Voor elke rapportage of controle binnen AnalyticsDe beste manier is om de AMO-id samen met het bijbehorende exemplaar te gebruiken. Zie voor meer informatie "Doorklikgegevens valideren voor Analytics for Advertising" in "Verwachte gegevensvariaties tussen Analytics en Adobe Advertising."

Informatie over analytische classificaties

In Analytics, classificatie is een stuk van meta-gegevens voor een bepaalde het volgen code, zoals Rekening, Campagne, of Advertentie. De Adobe Advertising categoriseert ruwe gegevens van de Adobe Advertising gebruikend classificaties zodat u de gegevens op verschillende manieren (zoals door het Type van Advertentie of Campagne) kunt tonen wanneer u rapporten produceert. Classificaties vormen de basis voor de rapportage van Adoben Advertising in Analytics en kan worden gebruikt met de AMO-metriek, zoals Adobe Advertising Cost, Adobe Advertising Impressions, en AMO Clicksen met aangepaste en standaard onsite gebeurtenissen zoals Visits, Leads, Orders, en Revenue.

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3