Verwachte gegevensvariaties tussen Analytics en Adobe Advertising

Adverteerders met alleen Adobe Advertising-Adobe Analytics-integratie

Adverteerders met de Analytics for Advertising betaalde reclame via Adobe Advertising en Adobe Analytics. Wanneer u media, campagnes en kanalen bijhoudt via meerdere systemen, komen dezelfde gegevenssets van verschillende systemen zelden volledig overeen. In dit document wordt uitgelegd hoe u gegevens voor media die via Adobe Advertising worden verhandeld, moet vergelijken met gegevens in de verschillende systemen waarin de media worden bijgehouden Analytics.

NOTE
Dit document is gericht op Adobe Advertising en Analytics, maar veel van de belangrijkste punten zijn ook overdraagbaar aan andere het volgen oplossingen.

Attribuutverschillen in vergelijkbare rapporten

Potentieel Verschillende LookbackVensters en Modellen van de Attributie

De Analytics for Advertising integratie gebruikt twee variabelen (eVars of rVars [gereserveerd eVars]) om de EF-id en AMO-id. Deze variabelen worden gevormd met één enkel raadplegingsvenster (de tijd waarbinnen klik-productie en mening-productie worden toegeschreven) en een attributiemodel. Tenzij anders gespecificeerd, worden de variabelen gevormd om het gebrek aan te passen, klikt de adverteerder-vlakke raadplegingsvenster en attributiemodel in Adobe Advertising.

Nochtans, zijn de raadplegingsvensters en attribuutmodellen configureerbaar in beide Analytics (via eVars) en in Adobe Advertising. Verder is het attributiemodel in Adobe Advertising niet alleen op adverteerderniveau (voor optimalisatie van biedingen), maar ook in afzonderlijke gegevensweergaven en -rapporten (alleen voor rapportagedoeleinden) configureerbaar. Een organisatie kan bijvoorbeeld de voorkeur geven aan het toewijzingsmodel voor gelijkmatige distributie voor optimalisatie, maar de laatste aanraakkenmerk gebruiken voor rapporten in DSP of Advertising Search, Social, & Commerce. Als u toewijzingsmodellen wijzigt, wordt het aantal toegewezen conversies gewijzigd.

Als een terugkijkvenster of attributenmodel van het rapport in één product en niet in andere wordt gewijzigd, dan tonen de zelfde rapporten van elk systeem verschillende gegevens:

 • Voorbeeld van verschillen die worden veroorzaakt door verschillende terugkijkvensters:

  Stel dat de Adobe Advertising een terugkijkvenster van 60 dagen heeft klikken en Analytics heeft een terugkijkvenster van 30 dagen. En stel dat een gebruiker naar de site komt via een advertentie, bladeren en vervolgens terugkeren op dag 45 en converteert. De Adobe Advertising kenmerkt de omzetting aan het aanvankelijke bezoek omdat de omzetting binnen het 60 dagraadplegingsvenster voorkwam. Analytics, nochtans, kan niet de omzetting aan het aanvankelijke bezoek toeschrijven omdat de omzetting voorkwam nadat het terugkijkvenster van 30 dagen was verlopen. In dit voorbeeld rapporteert Adobe Advertising een hoger aantal conversies dan Analytics wel.

  Voorbeeld van een conversie die wel in Adobe Advertising maar niet Analytics

 • Voorbeeld van discrepanties veroorzaakt door verschillende attributiemodellen:

  Veronderstel een gebruiker met drie verschillende Adobe Advertising advertenties alvorens om te zetten, met opbrengst als omzettingstype in wisselwerking staat. Als een rapport van de Adobe Advertising een gelijk distributiemodel voor attributie gebruikt, dan attributen het de opbrengst gelijkelijk over alle advertenties. Indien Analytics gebruikt het laatste aanraakattributiemodel, maar geeft de opbrengst aan de laatste advertentie. In het volgende voorbeeld kent de Adobe Advertising een zelfs 10 USD van de 30 USD aan inkomsten toe die aan elk van de drie advertenties worden opgenomen, terwijl Analytics Alle 30 USD aan inkomsten wordt toegeschreven aan de laatste advertentie van de gebruiker. Wanneer u rapporten van Adobe Advertising en Analytics, kunt u de impact van het verschil in attributie verwachten.

  Verschillende aan Adoben Advertising toegerekende opbrengsten en Analytics op basis van verschillende toerekeningsmodellen

IMPORTANT
De beste praktijken moeten de zelfde raadplegingsvensters en attributenmodel in zowel Adobe Advertising als gebruiken Analytics. Werk zo nodig samen met het accountteam van de Adobe om de huidige instellingen te identificeren en de configuraties synchroon te houden.

Deze zelfde concepten zijn op een andere gelijkaardige kanalen van toepassing die verschillende raadplegingsvensters of attributiemodellen gebruiken.

Verschillende Lookback Vensters voor het Volgen van mening-door impression-lookback

In Adobe Advertising, is de attributie gebaseerd op kliks en impressies, en u kunt verschillende raadplegingsvensters voor kliks en voor impressies vormen. In Analytics, nochtans, is de attributie gebaseerd op klikdoorhalingen en mening-door, en u hebt niet de optie om verschillende attributievensters voor klikdoorhalingen en mening-doorhalingen te plaatsen; het volgen voor elk begint bij het aanvankelijke plaatsbezoek. Een indruk kan zich voordoen op dezelfde dag of meerdere dagen voordat een view-through plaatsvindt, en dit kan van invloed zijn op de plaats waar het toewijzingsvenster in elk systeem start.

Doorgaans vindt het merendeel van de doorkijkconversies snel genoeg plaats, zodat beide systemen krediet kunnen toewijzen. Nochtans, kunnen sommige omzettingen buiten het venster van de de imitatie van de Adobe Advertising terugblik maar binnen voorkomen Analytics terugkijkvenster; dergelijke omzettingen worden toegeschreven aan mening binnen Analytics maar niet in de Adobe Advertising.

In het volgende voorbeeld, veronderstel een bezoeker een advertentie op Dag 1 werd gediend, een mening-door bezoek (namelijk bezocht de de landende pagina van de advertentie zonder eerder de advertentie) op Dag 2, en op Dag 45 omgezet. In dit geval, zou de Adobe Advertising de gebruiker van Dagen 1-14 (gebruikend een raadpleging van 14 dagen) volgen, Analytics zou de gebruiker bijhouden vanaf dagen 2-61 (met een 60-daagse terugzoekactie), en de conversie op dag 45 zou worden toegeschreven aan de advertentie binnen Analytics maar niet binnen de Adobe Advertising.

Voorbeeld van een doorkijkconversie die wordt toegewezen in Analytics maar geen Adobe Advertising

Een andere oorzaak van discrepanties is dat, in Adobe Advertising, u mening-door omzettingen een douane kunt toewijzen doorkijkgewicht die gerelateerd is aan het gewicht dat wordt toegewezen aan een klikconversie. Het standaardgewicht van de weergave-door is 40%. Dit betekent dat een doorkijkconversie wordt geteld als 40% van de waarde van een klikconversie. Analytics geen dergelijke weging van doorkijkomzettingen biedt. Zo wordt bijvoorbeeld een inkooporder van 100 dollar opgenomen in Analytics wordt verdisconteerd tot 40 USD in Adobe Advertising als je het standaard view-through gewicht gebruikt — een verschil van 60 USD.

Houd rekening met deze verschillen bij het vergelijken van doorkijkconversies tussen Adobe Advertising en Analytics rapporten.

Beschikbare kenmerkmodellen

Attributie Adobe Advertising
Analytics Attributie
eVar/rVar Toewijzing
Last Event
Last Touch
Most Recent
First Event
First Touch
Original Value
Weight First Event More
nvt
nvt
Even Distribution
Linear
Linear

Niet gebruiken*
Weight Last Event More
nvt
nvt
U-Shaped
U-Shaped
nvt
nvt
J-Shaped
nvt
nvt
Inverse-J
nvt
nvt
Custom
nvt
nvt
Participation
nvt
nvt
Algorithmic
nvt
NOTE
Voor lineaire allocatie, Analytics attributen success events across all all eVar waarden binnen één bezoek, gebruik zo lineaire toewijzing met een eVar verlopen van "Visit". Voor reclame leidt het gebruik van lineaire toewijzing echter tot een niet echt lineaire toewijzing en tot minder dan ideale rapportage. Als een bezoeker bijvoorbeeld met drie advertenties communiceert voordat hij of zij in drie afzonderlijke bezoeken gaat omwisselen, wordt alleen de advertentie die tijdens het laatste bezoek werd getoond aan de conversie toegeschreven, niet aan alle drie advertenties.
Bovendien voorkomt het schakelen van conversie naar of van "Lineair" dat historische gegevens worden weergegeven, wat kan leiden tot onjuiste gegevens in rapporten. Zo zou lineaire toewijzing inkomsten kunnen verdelen over een aantal verschillende eVar waarden. Als u de toewijzing wijzigt in "Recentste", wordt 100% van die inkomsten gekoppeld aan de meest recente enkele waarde. Deze koppeling kan tot onjuiste conclusies leiden.
Om verwarring te voorkomen Analytics maakt historische gegevens niet beschikbaar in de rapportinterface. U kunt de historische gegevens weergeven als u de eVar terug naar de eerste toewijzingsinstelling, maar deze mag niet worden gewijzigd eVar de montages van de toewijzing eenvoudig om tot historische gegevens toegang te hebben. Adobe raadt u aan een nieuwe eVar wanneer u een nieuwe toewijzingsinstelling wilt toepassen voor gegevens die al worden vastgelegd, in plaats van toewijzingsinstellingen te wijzigen voor een eVar die reeds over een aanzienlijke hoeveelheid historische gegevens beschikt.

Zie een lijst met Analytics attributiemodellen en de bijbehorende definities op https://experienceleague.adobe.com/docs/analytics-platform/using/cja-workspace/attribution/models.html?lang=nl-NL.

Als u bent aangemeld Search, Social, & Commerce, kunt u een lijst vinden

Attributie van gebeurtenisdatum in Adobe Advertising

In Adobe Advertising, kunt u omzettingsgegevens of door de bijbehorende klikdatum/gebeurtenisdatum (de datum van de klik of de impliciete gebeurtenis) of door de transactiedatum (omzettingsdatum) melden. Het concept van click/gebeurtenisdatumrapportage bestaat niet in Analytics; alle omzettingen bijgehouden in Analytics per transactiedatum worden gerapporteerd. Dientengevolge kan dezelfde conversie met verschillende data in Adobe Advertising worden gerapporteerd en Analytics. Neem bijvoorbeeld een gebruiker die op 1 januari op een advertentie klikt en deze op 5 januari omzet. Als u de omzettingsgegevens door gebeurtenisdatum in Adobe Advertising bekijkt, dan wordt de omzetting gemeld op 1 Januari, toen de klik voorkwam. In Analytics, wordt dezelfde conversie gerapporteerd op 5 januari.

Voorbeeld van een conversie die aan verschillende datums wordt toegeschreven

Attributie in Analytics Marketing Channels

Analytics Marketing Channels rapportage staat u toe om regels te vormen om verschillende marketing kanalen te identificeren die op verschillende aspecten van klapinformatie worden gebaseerd. U kunt Adobe Advertising-gevolgde kanalen volgen (Display Click Through, Display View Through, en Paid Search) als Marketing Channels door de ef_id query string parameter om het kanaal te identificeren. Maar hoewel de Marketing Channels in rapporten kunnen Adobe Advertising kanalen worden bijgehouden, de gegevens komen mogelijk om verschillende redenen niet overeen met de rapporten van de Adobe Advertising. Zie de volgende secties voor meer informatie.

NOTE
De volgende kernconcepten zijn ook van toepassing op elke multikanaaltracering waarbij campagnes worden gebruikt die niet in de Adobe Advertising worden bijgehouden, zoals de campaign variable (ook wel 'Tracking code' of 'eVar 0") en aangepast eVar bijhouden.

Mogelijke verschillen in Attributiemodellen in Marketing Channels

Meeste Marketing Channels rapporten worden gevormd met Last Touch attributie, waarvoor het laatst ontdekte marketingkanaal 100% van de omzetwaarde krijgt toegewezen. Verschillende toewijzingsmodellen gebruiken voor de Marketing Channels rapporten en verslagen van de Adobe Advertising leiden tot discrepanties in toegeschreven omzettingen.

Een potentieel verschillend Lookback Venster in Marketing Channels

Het terugzoekvenster voor Marketing Channels kan worden aangepast. In Adobe Advertising, is het venster van de klikraadpleging configureerbaar, hoewel een vast venster van 60 dagen gemeenschappelijk is. Als de twee producten verschillende raadplegingsvensters gebruiken, kunt u gegevensdiscrepanties verwachten.

Verschillende kanaalkenmerken in Marketing Channels

Adobe Advertising rapporteert dat alleen betaalde media die via Adobe Advertising worden verhandeld (betaalde zoekopdracht naar Advertising Search, Social, & Commerce advertenties en display voor advertenties DSP advertenties), terwijl Marketing Channels in rapporten kunnen alle digitale kanalen worden bijgehouden . Dit kan tot een discrepantie in het kanaal leiden waarvoor een omzetting wordt toegeschreven.

Betaalde zoekopdrachten en natuurlijke zoekkanalen hebben bijvoorbeeld vaak een symbiotische relatie, waarbij elk kanaal het andere kanaal helpt. De Marketing Channels het rapport kenmerkt sommige omzettingen aan natuurlijk onderzoek die de Adobe Advertising niet omdat het geen natuurlijk onderzoek volgt.

Neem bijvoorbeeld ook een klant die een advertentie weergeeft, op een betaalde zoekadvertentie klikt, in een e-mailbericht klikt en vervolgens een bestelling van 30 USD plaatst. Zelfs als Adobe Advertising en Marketing Channels beide methoden maken gebruik van het laatste aanraakattributiemodel en de conversie wordt nog steeds anders toegewezen aan beide. Adobe Advertising heeft geen toegang tot de Email kanaal, zodat zou het betaalde onderzoek naar de omzetting crediteren. Marketing Channelsheeft echter toegang tot alle drie de kanalen, zodat het krediet Email voor de conversie.

Voorbeeld van verschillende conversietoewijzing in Adobe Advertising versus Analytics Marketing Channels

Voor meer uitleg over de reden waarom de meetwaarden kunnen variëren, raadpleegt u "Waarom kanaalgegevens kunnen variëren tussen Adobe Advertising en Marketing Channels."

Gegevensverschillen in Adobe Analytics Paid Search Detection

De verouderd Paid Search Detection functie in Analytics staat bedrijven toe regels vaststellen voor het volgen van betaald en biologisch zoekverkeer voor specifieke zoekprogramma's. De Paid Search Detection de regels gebruiken zowel een vraagkoord als het verwijzende domein om betaald en natuurlijk onderzoeksverkeer te identificeren. De Paid Search Detection rapporten maken deel uit van de grotere groep Methoden zoeken rapporten, die verlopen wanneer een opgegeven gebeurtenis (zoals Afhandeling winkelen winkelen winkelen) plaatsvindt of het bezoek afloopt.

Hier volgt de interface voor het maken van een Paid Search Detection regelset:

Voorbeeld van een regel voor betaalde zoekopdracht in Analytics

Het resultaat Paid Search Detection de rapporten bevatten Paid Search Engine, Paid Search Keywords, Natural Search Engine, en Natural Search Keywords rapporten.

Let op de volgende twee beperkingen met gegevens in Paid Search Detection rapporten:

 • De Paid Search Keywords en Natural Search Keywords In rapporten worden de zoekopdrachten weergegeven die worden aangegeven door de verwijzende URL's, niet de trefwoorden waarop gebruikers bieden. Adobe Advertising en Analytics de rapporten tonen de daadwerkelijke sleutelwoorden, zodat verwacht niet hen om zich aan te sluiten bij Paid Search Detection trefwoordrapporten.

 • Wanneer de Paid Search Detection oorspronkelijk is gemaakt, was de oorspronkelijke zoekquery (de tekenreeks die de gebruiker in de zoekbalk in het zoekprogramma heeft ingevoerd) gemakkelijker beschikbaar voor adverteerders via de verwijzende URL. Vandaag, verduisteren de onderzoeksmotoren grotendeels de onderzoeksvraag, en Paid Search Detection trefwoordrapporten zijn van beperkte waarde omdat de meeste querygegevens onder "unspecified" vallen.

  Met Analytics for Advertising, kunnen adverteerders betaalde trefwoorden nog steeds bijhouden in Analytics. Het verwijzende domein informeert de motorrapporten die de onderzoeksmotor het verkeer drijven. Aangezien de accountgegevens die specifiek zijn voor de adverteerder niet aan het verwijzende domein zijn gekoppeld, wordt al het verkeer weergegeven onder de zoekfunctie. Adverteerders met meerdere accounts in hetzelfde zoekprogramma moeten naar Adobe Advertising verwijzen of Analytics rapportage voor rekeningspecifieke rapportage.

Waarom configureren Paid Search Detection?

De Paid Search Detection Met rapporten kunt u natuurlijk zoekverkeer in het dialoogvenster Analytics Marketing Channels rapporten. Het scheiden van betaald onderzoeksverkeer tegenover natuurlijk onderzoeksverkeer is een grote manier om de waarde te begrijpen die de natuurlijke opsporing aan het volledige marketing ecosysteem brengt.

Doorklikgegevens valideren voor Analytics for Advertising data-validation

Voor uw integratie moet u uw doorklikgegevens valideren om ervoor te zorgen dat alle pagina's op uw site de doorklikbewerkingen correct bijhouden.

In Analytics, een van de eenvoudigste manieren om te valideren Analytics for Advertising het volgen moet kliks aan instanties vergelijken gebruikend "klikt aan AMO ID Instances" berekende metrische waarde, die als volgt wordt berekend:

Clicks to AMO ID Instances = (AMO ID Instances / Adobe Advertising Clicks)

AMO ID Instances geeft het aantal keren weer dat AMO-id's worden bijgehouden op de site. Elke keer dat op een advertentie wordt geklikt, wordt een AMO-id (s_kwcid) wordt toegevoegd aan de URL van de bestemmingspagina. Het aantal AMO ID InstancesDit is dus hetzelfde als het aantal klikken en kan worden gevalideerd tegen het aantal klikken. Doorgaans wordt een 80% overeenkomende verhouding weergegeven voor Search, Social, & Commerce en een 30% gelijke tarief voor DSP verkeer (wanneer gefilterd om slechts klik-door te omvatten AMO ID Instances). Het verschil in verwachtingen tussen onderzoek en vertoning kan door het verwachte verkeersgedrag worden verklaard. Zoekopdracht legt de intentie vast en daarom zijn gebruikers gewoonlijk van plan om op de zoekresultaten van hun zoekopdracht te klikken. Gebruikers die een weergave- of onlinevideo zien, zullen echter vaker onbedoeld op de advertentie klikken en dan van de site naar de site stuiteren of het nieuwe venster dat wordt geladen verlaten voordat de paginageactiviteit wordt bijgehouden.

In rapporten van de Adobe Advertising, kunt u klikken aan instanties op een vergelijkbare manier vergelijken gebruikend "ef_id_instances" metrisch in plaats van AMO ID Instances:

Clicks to [EF ID Instances = (ef_id_instances / Clicks)

Zorg dat de AMO-id en de EF-id goed overeenkomen. Verwacht echter niet dat de AMO-id en de EF-id allemaal op dezelfde manier overeenkomen. Dit verschil kan leiden tot kleine verschillen in het totaal AMO ID Instances en EF ID Instances. Indien het totaal AMO ID Instances in Analytics verschillen van EF ID Instances in Adobe Advertising met meer dan 1%, echter, contacteer uw Team van de Rekening van de Adobe voor hulp.

Zie voor meer informatie over de AMO-id en EF-id Adobe Advertising-id's gebruikt door Analytics.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een werkruimte waarin u kliks naar instanties kunt bijhouden.

Voorbeeld van een werkruimte om kliks naar instanties bij te houden

Gegevenssets vergelijken in Analytics for Advertising Telling in Adobe Advertising

De AMO-id (s_kwcid de parameter van het vraagkoord wordt gebruikt voor het melden in Analyticsen de EF-id wordt gebruikt voor rapportage in Adobe Advertising. Omdat het verschillende waarden zijn, is het mogelijk dat één waarde is beschadigd of niet is toegevoegd aan de landingspagina.

Stel dat we de volgende bestemmingspagina hebben:

www.adobe.com/?ef_id=test_ef_id&s_kwcid=test_amo_id

waarbij de EF-id "test_ef_id" en de AMO-id "test_amo_id."

Als een omleiding van de site plaatsvindt, kan de URL er als volgt uitzien:

www.adobe.com/?ef_id=test_ef_id&s_kwcid=test_amo_id#redirectAnchorTag

waarbij de EF-id "test_ef_id" en de AMO-id "test_amo_id#redirectAnchorTag."

In dit voorbeeld worden door het toevoegen van de ankertag onverwachte tekens aan de AMO-id toegevoegd. Dit leidt tot een waarde die Analytics niet herkent. Deze AMO-id zou niet geclassificeerd worden en conversies die eraan gekoppeld zijn, vallen onder "unspecified" of "none" in Analytics rapporten.

Gelukkig, terwijl de kwesties als dit gemeenschappelijk zijn, resulteren zij typisch niet in een hoog percentage van discrepantie. Als u echter een grote discrepantie tussen AMO-id's constateert in Analytics en EF IDs in Adobe Advertising, contacteer uw Team van de Rekening van de Adobe voor hulp.

Andere metrische overwegingen

Het verschil tussen klikken en bezoeken clicks-vs-visits

Ze lijken op elkaar, maar klikken en bezoeken geven verschillende gegevens weer:

 • Klik: DSP of het zoekprogramma neemt een klik op wanneer een bezoeker op een advertentie op de website van een uitgever klikt.

 • Bezoek: Analytics definieert een bezoek als een reeks pagina's die door een gebruiker worden weergegeven, eindigend volgens een van de verschillende criteria, zoals 30 minuten inactiviteit.

Een klik kan per definitie leiden tot meerdere bezoeken.

Bekijk het volgende voorbeeld: gebruiker 1 en gebruiker 2 hebben beide toegang tot een site door op een advertentie voor een Adobe Advertising te klikken. Gebruiker 1 geeft vier pagina's weer en verlaat vervolgens de dag, zodat de eerste klik resulteert in één bezoek. Gebruiker 2 geeft twee pagina's weer, verlaat voor een lunch van 45 minuten, retourneert, bekijkt nog twee pagina's en verlaat vervolgens. In dit geval leidt de eerste klik tot twee bezoeken.

Voorbeeld van het verschil tussen klikken en bezoeken

Het verschil tussen klikken en klik-door

Klik en klik-door zijn twee verschillende metriek:

 • Klik: DSP of het zoekprogramma neemt een klik op wanneer een bezoeker op een advertentie op de website van een uitgever klikt.

 • Doorklikken: Analytics registreert een klikthrough wanneer de bezoeker op de bestemmingswebsite, de landingspagina laadt, en Analytics verzoek onder aan pagina verzendt de gegevens naar Analytics.

Klikken en doorklikken kunnen sterk verschillen als gevolg van een ongeluk en klikken. We hebben gezien dat de meeste klikken op weergaveadvertenties per ongeluk gebeuren. Deze bezoekers raakten op de knop Terug voordat de landingspagina wordt geladen, dus Analytics kan geen klik-door registreren. Dit geldt met name voor advertenties waarin een onbedoelde klik waarschijnlijker is, zoals mobiele advertenties, videobanden en advertenties die het scherm vullen en moeten worden gesloten voordat de gebruiker de pagina kan bekijken.

Sites die op mobiele apparaten worden geladen, zullen ook minder vaak een doorklik tot gevolg hebben vanwege een lagere bandbreedte of een lagere verwerkingscapaciteit, waardoor het langer duurt om bestemmingspagina's te laden. Het is niet ongebruikelijk voor 50-70% van kliks om niet in klikproductie te resulteren. In mobiele omgevingen kan het verschil oplopen tot 90% vanwege de combinatie van een langzamere browser en de hogere kans dat de gebruiker per ongeluk op de advertentie klikt terwijl de pagina wordt doorgeschoven of de advertentie wordt gesloten.

De klikgegevens kunnen ook worden geregistreerd in milieu's die klikdoorgangen met de huidige volgende mechanismen (zoals kliks die naar, of van, een mobiele app gaan) niet kunnen registreren of waarvoor de adverteerder slechts één het volgen benadering (bijvoorbeeld, met mening-door JavaScript benadering, browsers die derdekoekjes houden klikken, maar niet klikken-door) opstelde. Een zeer belangrijke reden dat de Adobe aanbeveelt zowel de klik URL het volgen als mening-door JavaScript het volgen benaderingen op te stellen is dekking van volgbare klikthrough te maximaliseren.

Het gebruiken van de Metriek van het Verkeer van de Adobe Advertising voor Dimensionen niet van de Adobe Advertising

Adobe Advertising biedt Analytics met reclamespecifieke verkeersmaatstaven en de daarmee verband houdende afmetingen van DSP en Search, Social, & Commerce. De Adobe Advertising-verstrekte metriek is van toepassing slechts op de gespecificeerde afmetingen van de Adobe Advertising, en de gegevens zijn niet beschikbaar voor andere dimensies in Analytics.

Als u bijvoorbeeld de Adobe Advertising Clicks en Adobe Advertising Cost metriek door Rekening, die een dimensie van de Adobe Advertising is, dan het totaal Adobe Advertising Clicks en Adobe Advertising Cost worden per account weergegeven.

Voorbeeld van Adobe Advertising metriek in een rapport gebruikend een dimensie van de Adobe Advertising

Als u echter de Adobe Advertising Clicks en Adobe Advertising Cost metriek door een op-pagina afmeting (zoals Pagina), waarvoor de Adobe Advertising geen gegevens verstrekt, toen Adobe Advertising Clicks en Adobe Advertising Cost voor elke pagina is nul (0).

Voorbeeld van meetgegevens voor Adoben Advertising in een rapport met een niet-ondersteunde dimensie

Gebruiken AMO ID Instances als plaatsvervanger voor Klikken met Dimensionen zonder Adobe Advertising

Omdat u het niet kunt gebruiken AMO Clicks met onsite afmetingen, wilt u misschien een equivalent aan klikken. Mogelijk bent u geneigd Visit te gebruiken als een vervanging, maar dit is niet de beste optie, omdat elke bezoeker meerdere bezoeken kan hebben. (Zie "Het verschil tussen klikken en bezoeken." In plaats daarvan raden we u aan AMO ID Instances, dit is het aantal keren dat de AMO-id wordt vastgelegd. while AMO ID Instances niet overeenkomen AMO Clicks zij zijn precies de beste optie om klikverkeer op de plaats te meten. Zie voor meer informatie "Doorklikgegevens valideren voor Analytics for Advertising."

Voorbeeld van AMO ID Instances in plaats van Adobe Advertising Clicks voor een niet-ondersteunde dimensie

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3