Adoben Advertising in Analysis Workspace

Adverteerders met alleen Adobe Advertising-Adobe Analytics-integratie

NOTE
  • Adobe Advertising gaat verkeersmetriek en dimensies tot over Analytics dagelijks.
  • Analytics vangt Adobe Advertising klikdoorhalingen en mening-doorvoer in echt - tijd.
  • Voor Search, Social, & Commerce, wordt deze functie ondersteund voor de meeste advertentienetwerken en campagneretypen. Zie "Ondersteunde voorraad" in de Search, Social, & Commerce Voor meer informatie.

Verkeersmetriek van Adobe Advertising

Adobe Advertising verkeersmetriek in Analytics begint gewoonlijk met "Adobe Advertising", behalve "AMO ID Instances." Voor klanten op lange termijn die een aangepaste gebeurtenis (in plaats van een gereserveerde gebeurtenis) gebruikten om metriek voor kliks, kosten, en beelden oorspronkelijk tot stand te brengen, beginnen die metriek nog met "AMO."

Verkeersmeter
Beschrijving
Adobe Advertising Clicks of (sommige verouderde klanten) AMO Clicks
Het aantal klikken van de totale Adobe Advertising.
Adobe Advertising Cost of (sommige verouderde klanten) AMO Cost
De Adobe Advertising besteedt in de valuta van de rapportenreeks.
Adobe Advertising Impressions of (sommige verouderde klanten) AMO Impressions
Het aantal Adobe Advertising-impressies.
Adobe Advertising Measurable Impressions
Het aantal indrukkingen waarvoor de viewability instrumentatie met succes werd geïnitialiseerd. Deze waarde wordt berekend als (geïndexeerde indrukken - het aantal niet-meetbare indrukken).
Adobe Advertising Minutes Viewed
Het aantal minuten dat een video van de Adobe Advertising is bekeken.
Adobe Advertising Not Viewable Impressions
Het aantal indrukkingen waarvan is vastgesteld dat ze niet kunnen worden weergegeven. Deze waarde wordt berekend als (Adobe Advertising Measurable Impressions - Adobe Advertising Viewable).
Adobe Advertising Viewable Impressions
Het aantal indrukkingen dat is gemeten om te kunnen worden weergegeven volgens de plaatsingsconfiguratie.
Adobe Advertising Views
Het aantal weergaven op een advertentie. Een weergave wordt geteld wanneer de viewer de Adobe Advertising-video start.
Adobe Advertising Views 25% Complete
Het aantal weergaven waarvoor ten minste 25% van een Adobe Advertising video is bekeken.
Adobe Advertising Views 50% Complete
Het aantal weergaven waarvoor ten minste 50% van een Adobe Advertising video is bekeken.
Adobe Advertising Views 75% Complete
Het aantal weergaven waarvoor ten minste 75% van een Adobe Advertising video is bekeken.
Adobe Advertising Views 100% Complete
Het aantal weergaven waarvoor 100% van een Adobe Advertising video is bekeken.
AMO ID Instances
Het aantal keren dat de AMO ID is ingesteld.

Dimensionen Adobe Advertising

NOTE
Alle afmetingen van de Adobe Advertising in Analytics worden gevolgd door "(AMO ID)."
Dimension
Toepasselijke Adobe Advertising
Beschrijving
Ad Platform (AMO ID)
DSP en Search, Social, & Commerce data
Reclame-DSP of naam van de zoekmachine
Account (AMO ID
DSP en Search, Social, & Commerce data
De accountnaam.
Network (AMO ID)
DSP en Search, Social, & Commerce data
RTB (DSP) of de naam van het advertentienetwerk (Search, Social, & Commerce)
Campaign (AMO ID)
DSP en Search, Social, & Commerce data
De naam van de campagne.
Optimization (AMO ID)
DSP en Search, Social, & Commerce data
Het pakket (DSP) of portfolio (Search, Social, & Commerce) name.
Placement (AMO ID)
DSP data
De plaatsingsnaam.
Ad Group (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
De naam van de advertentiegroep.
Keyword (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Het trefwoord.
Match Type (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Het type zoekovereenkomst.
Keyword Match Type (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Het trefwoord en het overeenkomende type.
Ad Type (AMO ID)
DSP en Search, Social, & Commerce data
Het advertentietype, zoals text, video, display, of native.
Ad Title (AMO ID)
DSP en Search, Social, & Commerce data
Het advertentietype (DSP) of een advertentitel (Search, Social, & Commerce).
Ad Description (AMO ID)
DSP en Search, Social, & Commerce data
De advertentiebeschrijving (DSP) of ad body (Search, Social, & Commerce).
Ad Display URL (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
De URL die wordt weergegeven in de advertentie.
Ad Destination URL (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
De doel-URL voor de advertentie.
Landing Type (AMO ID)
DSP en Search, Social, & Commerce data
Hiermee wordt aangegeven of het item van de openingspagina een doorkijkeffect of een doorklikeffect heeft.
Product Target (AMO ID)
Search, Social, & Commerce data
Het productdoel voor een advertentie voor een productaanbieding.

Nuttige aangepaste berekende cijfers voor Adobe Advertising

U kunt de volgende meetgegevens voor de Adobe Advertising maken.

  • Klikt op instantie van bestemmingspagina (AMO ID Instances / Adobe Advertising Clicks): Dit is het percentage mensen dat op de advertentie heeft geklikt en deze op de landingspagina heeft gezet.
  • Meetbare snelheid (Adobe Advertising Viewable Impressions / Adobe Advertising Impressions * 100)
  • Weergavegraad van de depressie (Adobe Advertising Viewable Impressions / Adobe Advertising Measureable Impressions * 100)
  • Kosten per weergave (Adobe Advertising Cost / Adobe Advertising Views)
  • Kosten per klik (Adobe Advertising Cost / Adobe Advertising Clicks)
recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3