Skapa en tidrapport för engångsbruk

Du kan skapa en tidrapport för engångsbruk manuellt om du vill ha en tidrapport som inte är återkommande. När slutdatumet för tidrapporten nås och du behöver fler tidrapporter måste du skapa nya.

Mer information om hur du skapar en tidrapportprofil som genererar återkommande tidrapporter för dina användare utan att du behöver göra något mer (rekommenderas) finns i Skapa, redigera och tilldela tidrapportprofiler.

NOTE
 • Det går inte att skapa engångstidrapporter för grupper.

 • När du skapar en enskild tidrapport kan du inte välja specifika allmänna timtyper att inkludera i tidrapporten. Alla allmänna timtyper som aktiveras i systemet visas i tidrapporter som skapas manuellt.

  Om du bara vill välja vissa allmänna timtyper att visa i tidrapporterna använder du en tidrapportprofil. Mer information om tidrapportprofiler finns i Skapa, redigera och tilldela tidrapportprofiler.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront
Alla
Adobe Workfront-licens
Plan
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Du måste ha administrativ åtkomst till tidrapporter.

Mer information finns i Ge användarna administrativ åtkomst till vissa områden.

ANMÄRKNING

Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Skapa en tidrapport för engångsbruk

 1. Klicka på Huvudmeny icon i det övre högra hörnet av Adobe Workfront.

 2. Klicka Tidrapporter. The Alla filtret är markerat som standard. Då visas alla tidrapporter som du har tillgång till.

 3. (Valfritt) Uppdatera filtret i listan över tidrapporter genom att göra något av följande:

  • Välj Mina tidrapportgodkännanden i det övre högra hörnet av sidan om du bara vill visa tidrapporter som du har godkänt

   eller

   Välj Mina tidrapporter om du bara vill visa dina tidrapporter.

   Detta tillämpar filtren Mina tidrapportgodkännanden eller Min tidrapport på listan med tidrapporter.

  • Klicka på ikonen Filter om du vill använda ett annat filter eller skapa ett nytt. Mer information om hur du skapar eller uppdaterar filter finns i Skapa eller redigera filter i Adobe Workfront.

  note note
  NOTE
  Alternativen Mina tidrapportgodkännanden och Mina tidrapporter visas inte högst upp i tidrapportlistan eller i filterlistan om Workfront-administratören eller en gruppadministratör har tagit bort filtren Mina tidrapportgodkännanden och Mina tidrapporter från antingen listkontrollerna i inställningsområdet eller från layoutmallen. Mer information finns i följande artiklar:
 4. (Valfritt) Klicka på Sök icon om du vill skriva ett nyckelord och söka efter en viss tidrapport. Du kan t.ex. söka efter en tidsram för tidrapporten med ägarnamnet.

 5. (Valfritt) Klicka på Visa eller Gruppering ikoner för att använda en annan vy eller gruppering eller för att skapa en ny.

  Mer information om hur du skapar filter, vyer och grupperingar finns i följande artiklar:

 6. Klicka Ny tidrapport högst upp i listan över tidrapporter.

  Ange följande information:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Skapa tidrapport för Börja ange namnet på användaren, en jobbroll eller ett team som du skapar tidrapporten för och klicka på dem när de visas i listan.
  Startdatum Detta är startdatumet för tidrapporten.
  Slutdatum Detta är slutdatumet för tidrapporten.
  Godkännare Godkännare är användare som godkänner tidrapporten för användare som är kopplade till tidrapporten. Endast användare med administratörsbehörighet för tidrapport kan anges som godkännare. Mer information om administrationsrättigheter för tidrapporter finns i Ge användarna administrativ åtkomst till vissa områden.
  Börja ange namnen på tidrapportgodkännarna och klicka på dem när de visas i listan.
  Du kan ha flera godkännare på en tidrapport. När en av godkännarna har godkänt tidrapporten markeras tidrapporten som Stängd och tas bort från listan över tidrapportgodkännanden för alla återstående godkännare.
  Redigeringstid

  Välj det här alternativet om du vill tillåta godkännare att redigera timmar på tidrapporten.

  Det här alternativet fungerar tillsammans med Begränsa redigering av tidrapporter till ägare och administratörer i Inställningar > Tidrapport och timmar > Inställningar. Mer information finns i Konfigurera tidrapport och timinställningar.

  Följande scenarier finns:

  • När Begränsa redigering av tidrapporter till ägare och administratörer är aktiverat:
   • Godkännare kan bara godkänna och avvisa tidrapport, oavsett om Redigeringstid är aktiverat eller inte.
   • Tidrapportsägarnas chefer kan bara visa sina direkt rapporters tidrapporter. När Begränsa redigering av tidrapporter till ägare och administratörer är inaktiverat:
   • När Redigeringstid är aktiverat kan godkännare skicka, öppna igen eller stänga tidrapporten och redigera tiden.
   • När Redigeringstid är inaktiverat, godkännare kan inte skicka, öppna igen eller stänga tidrapporten och kan inte redigera tiden. Godkännare kan bara godkänna eller avvisa tidrapporten.
   • Tidrapportsägarnas chefer kan skicka, återkalla, öppna och redigera sina direkt underställda tidrapporter.

  ANMÄRKNING

  När du har skickat in en tidrapport för godkännande kan du inte längre redigera timmarna. Om du vill returnera en inskickad tidrapport till ett redigerbart tillstånd måste du återkalla tidrapporten eller låta godkännaren avvisa tidrapporten. Mer information finns i Skicka en tidrapport för godkännande och Godkänn en tidrapport.

  Övertid Du kan dölja rutan Övertid på tidrapporten. Det här alternativet är inaktiverat som standard.
 7. Klicka Skapa tidrapport.

När uppgifter och problem visas på användarnas tidrapporter

En uppgift eller ett ärende som tilldelats en användare visas automatiskt på tidrapporten för en användare om uppgiften eller problemet uppfyller något av följande kriterier:

 • Användaren har loggat timmar på uppgiften eller problemet
 • Planerade datum för uppgiften eller utgåvan ligger inom datumen för tidrapporten
 • Aktiviteten eller utleveransen har ett faktiskt startdatum (aktiviteten eller utgivningsstatusen är Pågår)
 • Aktiviteten eller problemet är fäst på tidrapporten
 • Planerat slutförandedatum ligger inom datumintervallet för tidrapporten och statusen Pågår

Om Fyll i i förväg tidrapporter med … inställningarna (som finns i tidrapporter och timinställningar) avmarkeras, tidrapporten visar problem och uppgifter som har statusen Pågår. Mer information om tidrapporter och timinställningar finns i Konfigurera tidrapport och timinställningar.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43