Utjämning av arbetsbelastning: artikelindex

Utjämning av arbetsbelastning är ett resursplaneringsverktyg i Adobe Workfront som gör att du kan tilldela uppgifter och utgåvor till dina personalresurser.

Mer information om vad belastningsutjämnaren är, hur du navigerar i den och hur du tilldelar arbete med den finns i följande artiklar:

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43