Leta reda på arbetsbelastningsutjämnaren

Du kan använda belastningsutjämnaren för att schemalägga resurser för arbete eller granska deras tillgänglighet och aktuella allokeringar.

Du kommer åt Utjämning av arbetsbelastning på följande sätt:

 • Från flera områden som fördefinierats av Adobe Workfront
 • Genom att lägga till den i ett anpassat avsnitt

I den här artikeln beskrivs de områden där du kan komma åt belastningsutjämnaren.

NOTE
Oavsett vilken metod du använder för att komma åt arbetsbelastningsutjämnaren är navigeringen och hanteringen av resurser identiska.
Mer information om belastningsutjämnaren för arbetsbelastning och hur du använder den för att hantera och schemalägga resurser för arbete finns i följande artiklar:

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*

Planera, när du använder arbetsbelastningsutjämnaren i resursområdet

Arbeta, när du använder belastningsutjämnaren för ett team eller projekt

Åtkomstnivå*

Visa eller öka åtkomsten till följande:

 • Resurshantering

 • Projekt

 • Uppgifter

 • Problem

ANMÄRKNING

Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Visa behörigheter eller högre för projekt, uppgifter och ärenden

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Åtkomst till belastningsutjämnaren i fördefinierade områden

Följande avsnitt visar var du kan komma åt Utjämning av arbetsbelastning i Workfront.

Få åtkomst till belastningsutjämnaren för flera projekt i resursområdet

 1. Klicka på Huvudmeny icon och sedan klicka Resurser.

 2. Klicka Utjämning av arbetsbelastning till vänster.

  I Utjämning av arbetsbelastning visas följande som standard i området Resurser:

  • Ej tilldelat arbete: Inga ej tilldelade arbetsuppgifter.

  • Tilldelat arbete: Alla aktiva användare i systemet.

   Vi rekommenderar att du använder filter när du visar användare i området Tilldelat arbete. Mer information finns i Filtrera information i Utjämning av arbetsbelastning.

Åtkomst till belastningsutjämnaren för ett team

 1. Klicka på Huvudmeny icon klickar du sedan på Team.
  Hemteamets sida visas.

  Arbetsbelastningsutjämnaren för teamet visas som standard.

  Arbetsbelastningsutjämnaren för ett team visar följande information som standard:

  • Ej tilldelat arbete: Objekt som har tilldelats teamet och inte tilldelats användare.

  • Tilldelat arbete: Alla medlemmar i teamet med alla deras uppdrag.

   note tip
   TIP
   Teammedlemmar kan tilldelas till arbete som även tilldelats teamet eller till arbete som tilldelats andra team eller roller.

Åtkomst till belastningsutjämnaren för ett projekt

 1. Klicka på Huvudmeny icon och sedan klicka Projekt.

 2. Klicka på namnet på ett projekt för att öppna projektsidan.

 3. Klicka Utjämning av arbetsbelastning till vänster. Du kanske måste klicka Visa fler sedan Utjämning av arbetsbelastning.

  Utjämning av arbetsbelastning för projektet visas.

  I arbetsbelastningsutjämnaren för ett projekt visas följande som standard:

  • Ej tilldelat arbete: Objekt från projektet som har tilldelats till jobbroller eller team och som inte har tilldelats användare.

  • Tilldelat arbete: Användare som har tilldelats objekt i projektet.

   note tip
   TIP
   Du kan visa alla användare i systemet i stället för endast de som finns i projektet (i området Tilldelad arbetsyta) genom att aktivera alternativet Visa alla användare. Mer information finns i Navigera till arbetsbelastningsutjämnaren.

Lägga till arbetsbelastningsutjämnaren i ett anpassat avsnitt

Du kan lägga till arbetsbelastningsutjämnaren i valfritt anpassat avsnitt.

De flesta anpassningar som du redan har tillämpat på Utjämning av arbetsbelastning bevaras när du lägger till dem i ett anpassat avsnitt.

 1. Gå till Utjämning av arbetsbelastning genom att gå till något av följande:

  • Resursområdet
  • Ett team
  • Ett projekt
 2. Hämta en delbar länk och kopiera den till Urklipp enligt beskrivningen i Dela arbetsbelastningsutjämnaren med en länk.

 3. Skapa en instrumentpanel med en extern sida enligt beskrivningen i Bädda in en extern webbsida i en instrumentpanel. Använd den delningsbara länken som du fick i steg 2 för den externa sidan.

 4. Skapa ett anpassat avsnitt enligt beskrivningen i Skapa anpassade flikar eller avsnitt om du vill placera kontrollpanelen på den anpassade fliken.

  När du öppnar arbetsbelastningsutjämnaren från det anpassade avsnittet kan du visa den som om du använde den direkt från ett av dess ursprungliga områden som listas i steg 1.

 5. (Valfritt) Dela den anpassade fliken i en layoutmall enligt beskrivningen i Anpassa den vänstra panelen med en layoutmall .

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43