Kundattribut

Information om hur du använder företagskunddata från CRM-databaser (Customer Relationship Management) för målgruppsanpassning i Adobe Target genom att använda kundattribut i Adobe Enterprise Cloud People service.

Företagskunddata som samlas in via flera olika källor och lagras i CRM-databaser kan användas i Target att strategiskt leverera det mest relevanta innehållet till kunder, med särskild inriktning på att returnera kunder. Målgrupper och kundattribut i People (tidigare Profiles and Audiences) sammanför datainsamling och analys med testning och optimering, vilket gör data och insikter användbara.

Översikt över kundattribut section_B4099971FA4B48598294C56EAE86B45A

Kundattribut i People är en del av Adobe Experience Cloud och ger företag ett verktyg för att föra ut sina kunddata till Experience Cloud plattform.

Uppgifter som läggs in på Experience Cloud är tillgängligt för alla Experience Cloud arbetsflöden. Target använder dessa data för att målinrikta returnerade kunder baserat på attribut. Adobe Analytics använder dessa attribut och kan användas för analys och segmentering.

crs-exempel

Tänk på följande när du arbetar med kundattribut och Target:

 • Du måste uppfylla vissa krav innan du kan använda Customer attributes i People service. Mer information finns i"Krav för överföring av kundattribut" i Kundattribut i Experience Cloud Services and Administration documentation.

 • Tänk på begränsningarna för filöverföring som beskrivs i Om datafiler och datakällor för kundattribut i Handbok för gränssnittskomponenter i Experience Cloud Central. Bästa praxis:

  • Överför enstaka stora filer (i angivna gränser). Enstaka stora filer prioriteras framför flera mindre filer.
  • Om du måste dela upp överföringen i flera filer måste du se till att filerna bearbetas fullständigt innan du skickar in nya filer. Se till att alla filer i en grupp bearbetas fullständigt innan du skickar in nästa fil i gruppen.
 • Adobe garanterar inte att 100 % av kundattributdata (besökarprofil) från CRM-databaser kommer att överföras till Experience Cloud och därmed vara tillgängliga för användning för Target. I den aktuella designen finns det en möjlighet att en liten andel data (upp till 0,1 % av stora tillverkningssatser) inte tas med.

 • Livslängden för kundattributdata som importeras från Experience Cloud till Target beror på besökarprofilens livstid, som är 14 dagar som standard. Mer information finns i Livstid för besökarprofil.

 • Om vst.* parametrar är det enda som identifierar besökaren. Den befintliga autentiserade profilen hämtas inte så länge som authState är OAUTENTISERAD (0). Profilen spelas bara upp om authState ändras till AUTENTISERAD (1).

  Om vst.myDataSource.id -parametern används för att identifiera besökaren (där myDataSource är datakällalias) och det finns inget MCID eller tredje parts-ID, som använder parametern vst.myDataSource.authState=0 hämtar inte profilen som kan ha skapats via en import av kundattribut. Om det önskade beteendet är att hämta den autentiserade profilen vst.myDataSource.authState måste ha värdet 1 (AUTENTISERAD).

 • Du kan inte skicka följande tecken i mbox3rdPartyID: plustecken (+) och snedstreck (/).

Få åtkomst till kundattribut i tjänsten Kontakter

 1. I Adobe Experience Cloudklickar du på menyikonen ( menyikon ) och klicka sedan på People.

  Folk

 2. Klicka på Customer Attributes -fliken.

  Fliken Kundattribut

Arbetsflöde för kundattribut för Target section_00DAE94DA9BA41398B6FD170BC7D38A3

Utför följande steg för att använda CRM-data i Target, enligt nedan:

crm-arbetsflöde

Detaljerade instruktioner för hur du utför följande uppgifter finns i Skapa en kundattributkälla och överför datafilen i Experience Cloud Services and Administration documentation.

 1. Skapa en datafil.

  Exportera kunddata från CRM till CSV-format för att skapa en CSV-fil. Alternativt kan en zip- eller gzip-fil skapas för överföring. Kontrollera att den första raden i CSV-filen är rubriken och att alla rader (kunddata) har samma antal poster.

  Följande bild visar ett exempel på en företagsdatafil:

  crs-exempel

  Följande bild visar ett exempel på en CSV-fil för en företagskund:

  csv-exempel

 2. Skapa attributkällan och överför datafilen.

  Ange namn och beskrivning för datakällan och alias-ID:t. Aliaset-ID är ett unikt ID som ska användas i kundattributkoden i VisitorAPI.js.

  note important
  IMPORTANT
  Datakällans namn och attributnamnet får inte innehålla en punkt.

  Datafilen måste uppfylla kraven för filöverföring och får inte överstiga 100 MB. Om filen är för stor, eller om du har data som måste överföras regelbundet, kan du FTP-överföra filerna i stället.

  • HTTPS: Du kan dra och släppa CSV-datafilen eller klicka Browse för att ladda upp från filsystemet.
  • FTP: Klicka på FTP-länken för att överföra filen via FTP. Det första steget är att ange ett lösenord för FTP-servern som tillhandahålls av Adobe. Ange lösenordet och klicka sedan på Done.

  Överför nu CSV-/ZIP-/GZIP-filen till FTP-servern. Skapa en fil med samma namn och ett .fin tillägg. Överför den här tomma filen till servern. Detta anger att överföringen har avslutats och Experience Cloud börjar bearbeta datafilen.

 3. Validera schemat.

  Med valideringsprocessen kan du mappa visningsnamn och beskrivningar till överförda attribut (strängar, heltal, tal och så vidare). Mappa varje attribut till rätt datatyp, visningsnamn och beskrivning.

  Klicka Save när schemavalideringen är klar. Filens överföringstid varierar beroende på storleken.

  Validera schema

  Överför schema

 4. Konfigurera prenumerationer och aktivera attributkällan.

  Klicka Add Subscription väljer du sedan den lösning som du vill prenumerera på dessa attribut. Konfigurera prenumerationer ställer in dataflödet mellan Experience Cloud och lösningar. Genom att aktivera attributkällan kan data flöda till prenumererade lösningar. De kundposter som du har överfört matchas med inkommande ID-signaler från webbplatsen eller tillämpningen.

  Konfigurera lösning

  Aktivera

  Tänk på följande begränsningar när du utför det här steget:

  • Den största filstorleken för varje överföring med HTTP-metoden är 100 MB.
  • Den största filstorleken för varje överföring med FTP-metoden är 4 GB.
  • Antal attribut som tillåts prenumerera: 5 för Target Standard och 200 för Target Premium.

Använd kundattribut i Target section_107E3A0F0EC7478E82E6DBD17B30B756

Du kan använda kundattribut i Target på följande sätt:

Skapa målgrupper

I Targetkan du välja ett kundattribut i Visitor Profile när du skapar en målgrupp. Alla kundattribut har prefixet < data_source_name > i listan. Kombinera dessa attribut efter behov med andra dataattribut för att skapa målgrupper.

Målgrupp

Skapa profilskript med hjälp av variabler

Kundattribut kan refereras i profilskript med hjälp av format crs.get('<Datasource Name>.<Attribute name>').

Profilskriptet kan användas direkt i erbjudanden för att leverera attribut som tillhör den aktuella besökaren.

Använda mbox3rdPartyID på webbplatsen för att implementera och använda det

Pass mbox3rdPartyId som en parameter till den globala mbox inuti targetPageParams() -metod. Värdet för mbox3rdPartyId ska anges till det kund-ID som fanns i CSV-datafilen.

<script type="text/javascript">
      function targetPageParams() {
        return 'mbox3rdPartyId=2000578';
      }
</script>

Använda Experience Cloud ID-tjänsten

Om du använder Experience Cloud ID-tjänsten måste du ange ett kund-ID och autentiseringstillstånd så att kundattribut används vid målanpassning. Mer information finns i Kund-ID och autentiseringstillstånd i Hjälp om tjänsten Experience Cloud ID.

Mer information om hur du använder kundattribut i Target, se följande resurser:

Problem som kunderna ofta stöter på section_BE0F70E563F64294B17087DE2BC1E74C

Följande problem kan uppstå när du arbetar med kundattribut och Target.

NOTE
Problem 1 och 2 orsakar ungefär 60 procent av problemen i det här området. Problem 3 orsakar ungefär 30 procent av problemen. Problem 4 orsakar ungefär 5 procent av problemen. De återstående 5 % beror på diverse fel.

Utgåva 1: Kundattribut tas bort eftersom profilen är för stor

Det finns ingen teckenbegränsning för ett visst fält i användarens profil, men om profilen blir större än 64 kB trunkeras den genom att de äldsta attributen tas bort tills profilen är under 64 kB igen.

Utgåva 2: Attribut som inte finns med i målgruppsbiblioteket i Target, även efter flera dagar

Det här är vanligtvis ett anslutningsproblem i pipeline. Som lösning ber du ditt kundattributsteam att publicera om flödet.

Utgåva 3: Leveransen fungerar inte baserat på attributet

Profilen har ännu inte uppdaterats på kanten. Som lösning ber du ditt kundattributsteam att publicera om flödet.

Utgåva 4: Implementeringsproblem

Tänk på följande implementeringsproblem:

 • Besökar-ID:t skickades inte korrekt. ID skickades mboxMCGVID i stället för setCustomerId.
 • Besökar-ID:t skickades korrekt, men autentiseringstillståndet angavs inte till Autentiserat.
 • mbox3rdPartyId skickades inte korrekt.

Utgåva 5: mboxUpdate inte korrekt

mboxUpdate inte utfördes korrekt med mbox3rdPartyId.

Utgåva 6: Kundattribut importeras inte till Target

Om du inte hittar kundattributsdata i Target kontrollerar du att importen gjordes inom den senaste x dagar x är målet Livstid för besökarprofil (14 dagar som standard).

Utbildningsvideo: Överför offlinedata med kundattribut Självstudiemärke section_9A4E0FA0D0934D06BD8D5BFA673E9BD8

Den här videon visar hur du importerar CRM, helpdesk, försäljningspunkter och andra marknadsföringsdata offline till Experience Cloud People och associera det med besökare med deras kända ID:n.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654