Kundattribut

Information om hur du använder företagskunddata från CRM-databaser (Customer Relationship Management) för innehåll i Adobe Target genom att använda kundattribut i tjänsten Adobe Enterprise Cloud People.

Företagskunddata som samlas in via flera olika källor och lagras i CRM-databaser kan användas i Target för att leverera det mest relevanta innehållet till kunder strategiskt, med särskild inriktning på återkommande kunder. Målgrupper och kundattribut i tjänsten People (tidigare Profiler och Publiker) sammanför datainsamling och analys med testning och optimering, vilket gör data och insikter användbara.

Översikt över kundattribut section_B4099971FA4B48598294C56EAE86B45A

Kundattribut i tjänsten People är en del av Adobe Experience Cloud och ger företag ett verktyg för att överföra kunddata till plattformen Experience Cloud.

Data som är inskrivna i Experience Cloud är tillgängliga för alla Experience Cloud-arbetsflöden. Target använder dessa data för att returnera kunder baserat på attribut. Adobe Analytics använder dessa attribut och kan användas för analys och segmentering.

crs-exempel

Tänk på följande information när du arbetar med kundattribut och Target:

 • Du måste uppfylla vissa krav innan du kan använda funktionen Customer attributes i tjänsten People. Mer information finns i"Krav för att överföra kundattribut" i Kundattribut i Experience Cloud Services and Administration-dokumentationen.

 • Observera begränsningarna för filöverföringar som beskrivs i Om datafiler och datakällor för kundattribut i Experience Cloud Central Interface Components Guide. Bästa praxis:

  • Överför enstaka stora filer (inom de gränser som anges). Enstaka stora filer är att föredra framför flera mindre filer.
  • Om du måste dela upp överföringen i flera filer måste du se till att filerna bearbetas fullständigt innan du skickar in nya filer. Se till att alla filer i en grupp bearbetas fullständigt innan du skickar in nästa fil i gruppen.
 • Adobe garanterar inte att 100 % av kundattributdata (besökarprofil) från CRM-databaser kommer att överföras till Experience Cloud och därför vara tillgängliga för användning i Target. I den aktuella designen finns det en möjlighet att en liten andel data (upp till 0,1 % av stora tillverkningssatser) inte tas med.

 • Livslängden för kundattributdata som importeras från Experience Cloud till Target beror på besökarprofilens livstid, som är 14 dagar som standard. Mer information finns i Livstid för besökarprofil.

 • Om parametrarna vst.* är det enda som identifierar besökaren, kommer den befintliga autentiserade profilen inte att hämtas så länge authState är OAUENTICATED (0). Profilen spelas bara upp om authState ändras till AUTENTISERAD (1).

  Om parametern vst.myDataSource.id till exempel används för att identifiera besökaren (där myDataSource är datakällalias) och det inte finns något MCID eller tredje parts-ID, hämtar parametern vst.myDataSource.authState=0 inte profilen som kan ha skapats med en import av kundattribut. Om det önskade beteendet är att hämta den autentiserade profilen måste vst.myDataSource.authState ha värdet 1 (AUTENTISERAD).

 • Du kan inte skicka följande tecken i mbox3rdPartyID: plustecken (+) och snedstreck (/).

Öppna kundattribut i tjänsten Kontakter

 1. I Adobe Experience Cloud klickar du på menyikonen ( menyikon ) och sedan på People.

  Personer

 2. Klicka på fliken Customer Attributes.

  Fliken Kundattribut

Arbetsflöde för kundattribut för Target section_00DAE94DA9BA41398B6FD170BC7D38A3

Utför följande steg för att använda CRM-data i Target, enligt bilden nedan:

crm-arbetsflöde

Detaljerade instruktioner för hur du utför följande åtgärder finns i Skapa en kundattributkälla och överför datafilen i Experience Cloud Services- och administrationsdokumentationen.

 1. Skapa en datafil.

  Exportera kunddata från CRM till CSV-format för att skapa en CSV-fil. Alternativt kan en zip- eller gzip-fil skapas för överföring. Kontrollera att den första raden i CSV-filen är rubriken och att alla rader (kunddata) har samma antal poster.

  Följande bild visar ett exempel på en företagsdatafil:

  crs sample

  Följande bild visar ett exempel på en CSV-fil för en företagskund:

  csv-exempel

 2. Skapa attributkällan och överför datafilen.

  Ange namn och beskrivning för datakällan och alias-ID:t. Alias-ID är ett unikt ID som ska användas i kundattributskoden i VisitorAPI.js.

  note important
  IMPORTANT
  Datakällans namn och attributnamnet får inte innehålla en punkt.

  Datafilen måste uppfylla kraven för filöverföring och får inte överstiga 100 MB. Om filen är för stor, eller om du har data som måste överföras regelbundet, kan du FTP-överföra filerna i stället.

  • HTTPS: Du kan dra och släppa CSV-datafilen eller klicka på Browse om du vill överföra den från filsystemet.
  • FTP: Klicka på FTP-länken för att överföra filen via FTP. Det första steget är att ange ett lösenord för FTP-servern som tillhandahålls av Adobe. Ange lösenordet och klicka sedan på Done.

  Överför nu CSV-/ZIP-/GZIP-filen till FTP-servern. När den här filöverföringen har slutförts skapar du en fil med samma namn och ett .fin-tillägg. Överför den här tomma filen till servern. Detta anger att överföringen är slut och att Experience Cloud börjar bearbeta datafilen.

 3. Validera schemat.

  Med valideringsprocessen kan du mappa visningsnamn och beskrivningar till överförda attribut (strängar, heltal, tal och så vidare). Mappa varje attribut till rätt datatyp, visningsnamn och beskrivning.

  Klicka på Save när schemavalideringen är klar. Filens överföringstid varierar beroende på storleken.

  Verifiera schema

  Överför schema

 4. Konfigurera prenumerationer och aktivera attributkällan.

  Klicka på Add Subscription och välj sedan lösningen för att prenumerera på dessa attribut. Konfigurera prenumerationer ställer in dataflödet mellan Experience Cloud och lösningar. Genom att aktivera attributkällan kan data flöda till prenumererade lösningar. De kundposter som du har överfört matchas med inkommande ID-signaler från webbplatsen eller tillämpningen.

  Konfigurera lösning

  Aktivera

  Tänk på följande begränsningar när du utför det här steget:

  • Den största filstorleken för varje överföring med HTTP-metoden är 100 MB.
  • Den största filstorleken för varje överföring med FTP-metoden är 4 GB.
  • Antal attribut som tillåts prenumerera: 5 för Target Standard och 200 för Target Premium.

Använd kundattribut i Target section_107E3A0F0EC7478E82E6DBD17B30B756

Du kan använda kundattribut i Target på följande sätt:

Skapa målgrupper

I Target kan du välja ett kundattribut i avsnittet Visitor Profile när du skapar en målgrupp. Alla kundattribut har prefixet < data_source_name > i listan. Kombinera dessa attribut efter behov med andra dataattribut för att skapa målgrupper.

Målgrupp

Skapa profilskript med hjälp av variabler

Kundattribut kan refereras i profilskript med formatet crs.get('<Datasource Name>.<Attribute name>').

Profilskriptet kan användas direkt i erbjudanden för att leverera attribut som tillhör den aktuella besökaren.

Använda mbox3rdPartyID på webbplatsen för att implementera och använda det

Skicka mbox3rdPartyId som en parameter till den globala mbox inuti metoden targetPageParams(). Värdet för mbox3rdPartyId ska anges till det kund-ID som fanns i CSV-datafilen.

<script type="text/javascript">
      function targetPageParams() {
        return 'mbox3rdPartyId=2000578';
      }
</script>

Använda Experience Cloud ID-tjänsten

Om du använder Experience Cloud ID-tjänsten måste du ange ett kund-ID och autentiseringstillstånd så att kundattribut används vid målanpassning. Mer information finns i Kund-ID:n och autentiseringsstatus i hjälpen för Experience Cloud ID-tjänsten.

Mer information om hur du använder kundattribut i Target finns i följande resurser:

Problem som kunderna ofta stöter på section_BE0F70E563F64294B17087DE2BC1E74C

Följande problem kan uppstå när du arbetar med kundattribut och Target.

NOTE
Problem 1 och 2 orsakar ungefär 60 procent av problemen i det här området. Problem 3 orsakar ungefär 30 procent av problemen. Problem 4 orsakar ungefär 5 procent av problemen. De återstående 5 % beror på diverse fel.

Problem 1: Kundattribut tas bort eftersom profilen är för stor

Det finns ingen teckenbegränsning för ett visst fält i användarens profil, men om profilen blir större än 64 kB trunkeras den genom att de äldsta attributen tas bort tills profilen är under 64 kB igen.

Utgåva 2: Attribut som inte finns med i målgruppsbiblioteket i Target, även efter flera dagar

Det här är vanligtvis ett anslutningsproblem i pipeline. Som lösning ber du ditt kundattributsteam att publicera om flödet.

Problem 3: Leveransen fungerar inte baserat på attributet

Profilen har ännu inte uppdaterats på kanten. Som lösning ber du ditt kundattributsteam att publicera om flödet.

Problem 4: Implementeringsproblem

Tänk på följande implementeringsproblem:

 • Besökar-ID:t skickades inte korrekt. ID skickades i mboxMCGVID i stället för setCustomerId.
 • Besökar-ID:t skickades korrekt, men autentiseringstillståndet angavs inte till Autentiserat.
 • mbox3rdPartyId skickades inte korrekt.

Utgåva 5: mboxUpdate har inte utförts korrekt

mboxUpdate utfördes inte korrekt med mbox3rdPartyId.

Problem 6: Kundattribut importeras inte till Target

Om du inte kan hitta kundattributsdata i Target kontrollerar du att importen inträffade inom de x dagar där x är målvärdet för besökarprofilens livstid (14 dagar som standard).

Utbildningsvideo: Överför offlinedata med kundattribut Självstudiekurs section_9A4E0FA0D0934D06BD8D5BFA673E9BD8

I den här videon visas hur du importerar CRM, helpdesk, försäljningspunkter och andra marknadsföringsdata offline till tjänsten Experience Cloud People och associerar dem med besökare med deras kända ID:n.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654