Valfritt - Överför datafilen via FTP

Om du inte överför via dra och släpp kan du överföra kundattributdata via FTP till Experience Cloud.

Du kan överföra data när du har skapat en kundattributskälla och ett FTP-konto i Experience Cloud. Du skapar ett FTP-konto per attributkälla. De överförda filerna lagras i kontots rotmapp. Data måste finnas i .csv format, med en andra .fin för att ange att överföringen är klar.

IMPORTANT
Granska Datafilskrav för överföring av kundattribut innan filen överförs.

Filöverföring till FTP-webbplatsen för kundattribut kan göras via FTP eller SFTP:

 • Du behöver en klient som stöder SFTP-anslutningar.
 • Du kan ansluta till SFTP med antingen användarnamn/lösenord eller utan lösenord enligt beskrivningen här.

Så här överför du datafilen via FTP

 1. Skapa en kundattributskälla och överför datafilen….

  Se till att du är inloggad på FTP-platsen på ftp.adobe.com/<sftpname>.

 2. Välj Actions > File Upload.

 3. Överför en .fin så att filen kan hämtas.

  Filtypen .fin är användarskapat och signalerar att överföringen är klar. Det kan vara en tom anteckningsblock. Om du till exempel överför crs123.csv, du också överföra crs123.fin.

  Om överföringen lyckas flyttas båda filerna till en mapp med namnet bearbetade.

  Se Datafilskrav för överföring av kundattribut om du vill ha viktig information om filnamn och struktur.

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f