Livslängd för besökarprofil

Som standard är en besökarprofil i Adobe Target upphör efter 14 dagars inaktivitet för besökaren. Profilens livslängd kan förlängas.

Kontakta kundtjänst eller din Adobe-konsult för att förlänga profilens livstid utan extra kostnad. Livslängden kan anges till så många som 90 dagar.

Du behöver inte ladda ned en ny Platform Web SDK eller filen at.js om din profil är utökad utanför standardvärdet.

Förfallodatumet återställs inte för befintliga profiler. Om en tidigare besökare inte återvänder på 15 dagar upphör den profilen att gälla. Om en tidigare besökare återgår innan den ursprungliga tvåveckorsprofilen går ut återställs profilen till den utökade livstiden. Alla nya besökarprofiler ställs in på den utökade profilens livstid.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654