Customer Attributes i EXPERIENCE CLOUD

Customer Attributes i Experience Cloud kan du överföra dina hämtade företagsdata från en CRM-databas (customer relationship management). Du kan överföra data till en datakälla för kundattribut i Experience Cloud och sedan använda data i Adobe Analytics och Adobe Target.

Leta reda på Customer Attributes funktion

 1. Logga in på Experience Cloud.

 2. Navigera till Experience Platform > People > Customer Attributes.

Översikt över kundattribut

Krav för överföring Customer Attributes section_BD38693AFBF34926BA28E964963B4EA0

 • Gruppmedlemskap: Om du vill överföra kundattributdata måste användarna vara medlemmar i gruppen Kundattribut. Du måste också tillhöra en Adobe Analytics-grupp eller en Adobe Target-grupp.

  Om du vill veta om ditt företag har tillgång till kundattribut kan du Experience Cloud bör administratören logga in på Experience Cloud. Navigera till Administration > Admin Console > Products. If Customer Attributes visas som en av product profilesär du redo att börja.

  Användare som läggs till i Customer Attributes se Customer Attributes menyalternativet till vänster om Experience Cloud.

 • Adobe Target at.js (valfri version) eller mbox.js version 58 eller senare krävs för kundattribut.

  Se Så här distribuerar du at.js.

Vad är företagsdata? section_6F34C29F11414842AA57D2B1248FA3C6

Företagsdata finns i andra system. Det kan vara komplicerat och betyda olika saker för olika människor. Dessa data kan omfatta information som medlemskap, lojalitetsnivå, ålder, kön, ägda produkter, intressen och livstidsvärde.

Följande bild är ett exempel på en datafil som visar prenumerationsdata för produkter, inklusive medlems-ID, berättigade produkter, de mest lanserade produkterna osv.

Vad är företagsdata?

När du har skapat datafilen kan du överföra den till den Customer Attribute-källa som du skapar i Experience Cloud > Customer Attributes.

Se Överför kundattributdata om du vill lära dig detta arbetsflöde.

Exempel på kundattribut i Analytics och Target section_4E77650F6CEE4C4ABCD0B3221A5AE5D9

När data finns i Experience Cloud kan ni anpassa dem och dela dem till lösningar för rapportering, segmentering, aktiviteter och kampanjer.

Exempel:

Lösning
Fördelar och användningsområden
Adobe Analytics

Marknadsförare och analytiker kan förstå:

 • De onlinekampanjer som är mest effektiva för era kunder på guldnivå.
 • De produkter som kunder på guldnivå söker efter jämfört med produkter som kunder på platinanivå söker efter.
 • Huruvida omdesignen av webbplatsen har en positiv inverkan på konverteringsgraden för äldre kunder.
 • De produkter som kunder med en låg livstid har tenderar att undersöka på min webbplats.
Adobe Target

Med attributdata kan Adobe Target-användare:

 • Visa specialrabatter och erbjudanden för medlemmar i lojalitetsklubben.
 • Rekommendera dyrare produkter till era lyxkunder.
 • För kunder som redan får e-postmeddelanden kan du visa ett merförsäljningserbjudande i det utrymme som normalt är reserverat för e-postregistreringar
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f