Besökarprofiler

Besökarprofiler i Adobe Target innehåller information om hur besökarna använder era sidor och andra optimerade innehållsplatser.

If Target används med andra Adobe Experience Cloud lösningar, som Adobe Analytics, Experience Cloud Audiences delar besökarinformation mellan olika lösningar.

Som standard Target profilinformation lagras i en enda cookie från en annan leverantör. Konfigurationen kan enkelt ändras för att även hantera cookies från tredje part.

Följande avsnitt innehåller mer information:

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654