Profil och variabel ordlista

På den här sidan visas profiler, variabler och parametrar som är användbara i profilskript.

Inbyggda profiler section_2B694370003C4F8E8E29E0B2F6E52045

Profil
Anteckningar
user.activeActivities
user.activeCampaigns
Returnera kampanj-ID:t för alla kampanjer/aktiviteter som användaren befinner sig i, även om han/hon inte har interagerat med kampanjen/aktiviteten i den aktuella sessionen.
user.pcId
user.sessionId
user.categoryAffinity
user.categoryAffinities
Returnera en array med tillhörigheter som en besökare har fyllt i
user.isFirstSession
user.isNewSession
user.daysSinceLastVisit
user.browser
Användaragenten
user.browserType
Returnerar webbläsartypen, till exempel safari, chrome o.s.v.
user.header
Alla user.header profiler är inbyggda från mbox request header-data
user.header('x-forward-for')
Den offentliga IP-adressen för den nätverksanslutning som besökaren är ansluten till.
Du kan till exempel få detta på flera sätt whatismyip.com. IP-adressen är inte NAT-adressen (intern adress), med början 10.192.168 eller 172.
Obs! user.header('x-Cluster-client-ip') har tagits bort.
user.header('host')
Värdnamn för webbplats
user.header('cookie')
Data för besöks-cookie
user.header('user-agent')
Användaragent för besökare
user.header('accept-language')
Besökarspråk
user.header('accept-encoding')
Teckenkodning för besökare
user.header('accept')
Besökarspråk och teckenkodning
user.header('connection')
Serveranslutning. Exempel: keep-live
user.header('referrer')
Webbadress till besökarens aktuella sida. Fungerar inte för Internet Explorer.
user.getLocal('param_name');
Hämta värdet som du angett med user.setLocal.
user.setLocal('param_name','value')
Skapa beständiga profilvärden i ett profilskript. Dessa värden behålls på samma sätt som ett profilskript, men du har bara åtkomst till det i skriptet som det angavs.
user.get('param_name')
user.parameter
Beständiga profilattribut som har skapats från profilskript. Refererar också till"systemprofiler" som geopositionering, besöksantal osv.
profile.get('param_name')
Det rätta sättet att få en profilparameter att använda i ett profilskript är metoden profile.get('param_name').
profile.param('param_name');
profile.parameter('parameter_name');
Mbox-parametrar som görs beständiga på grund av deras profil. prefix.
profile.browserTime
Besökarens lokala webbläsartid. Skapa ett nytt datumobjekt i profilskriptet för systemtid
profile.averageDaysBetweenVisits
profile.sessionCount
profile.mobile.isTablet

Besökarenheten är en surfplatta.

ANMÄRKNING: Den här profilen ersätter den inaktuella äldre webbläsaren med målgruppskategorin iPad. Se Webbläsare för mer information.

profile.mobile.isMobilePhone

Besökarenheten är en mobiltelefon.

ANMÄRKNING: Den här profilen ersätter den inaktuella äldre webbläsaren med målgruppskategorin iPhone. Se Webbläsare för mer information.

parameter=
Allmän term för ytterligare värden som skickas med en mbox, vanligtvis som namn/värde-par. Inte beständig såvida den inte har gjorts med profile.parameter eller user.parameter.

URL-variabler section_8F25958273164EBAA6DC659302993FD3

landing
referrer
page
landing.url
referrer.url
page.url
landing.domain
referrer.domain
page.domain
landing.protocol
referrer.protocol
page.protocol
landing.param
referrer.param
page.param
landing.query
referrer.query
page.query

Geo- och mobiltransportprofiler section_08441DA42E7346918FBB345818854997

 • profile.geolocation.country
 • profile.geolocation.state
 • profile.geolocation.city
 • profile.geolocation.zip
 • profile.geolocation.dma
 • profile.geolocation.domainName
 • profile.geolocation.ispName
 • profile.geolocation.connectionSpeed
 • profile.geolocation.mobileCarrier
 • profile.geolocation.latitude
 • profile.geolocation.longitude

Mbox-variabler section_C42F0D33BD8044BE812FA0B7905CC0ED

Variabel
Anteckningar
mbox.name
mbox.param('param_name')

Parametrar skickas automatiskt med varje begäran:

 • mbox.param('browserHeight')
 • mbox.param('browserTimeOffset')
 • mbox.param('browserWidth')
 • mbox.param('colorDepth')
 • mbox.param('mboxXDomain')
 • mbox.param('mboxTime')
 • mbox.param('screenHeight')
 • mbox.param('screenWidth')

Parametrar skickade med orderrutor:

 • mbox.param('orderId')
 • mbox.param('orderTotal')
 • mbox.param('productPurchasedId')
mbox3rdPartyId
En mbox-parameter för att synkronisera ett kund-ID till Target mboxPCID. Ett kund-ID är ett ID som ditt företag använder för att spåra besökare, till exempel ett CRM-ID, ett medlems-ID eller något liknande. Detta ID kan sedan användas för att lägga till information via profilens API:er och Kundattribut.
mboxPageValue
I varje mbox-anrop tilldelas sidan ett värde.
mboxDebug
Används endast för felsökningsinformation. Tillagd på sid-URL:en där at.js söker efter den.
mboxOverride.browserIp
Ställer in en annan region än den faktiska platsen så att du kan testa hur någonting skulle se ut på en annan plats.
Obs! Parametrar för mboxOverride ska bara användas när aktiviteten testas och inte i produktionen. Om du använder någon av parametrarna mboxOverride kan det orsaka rapporteringsdiskrepanser när du använder Analyser för Target (A4T). Du bör använda Aktivitets-QA-läge när du testar för att säkerställa att din aktivitet fungerar som förväntat innan du flyttar aktiviteten till din aktiva miljö.

Kundattribut section_62B4821EB6564FF4A14159A837AD4EDB

Kundattribut kan refereras i profilskript, formaterade som crs.get('<Datasource Name>.<Attribute name>').

Dessa attribut är också tillgängliga som token i profilskript och direkt i erbjudanden utan att först behöva ett profilskript. Token ska ha följande format: ${crs.datasourceName.attributeName}. Observera att blanksteg i datasourceName ska tas bort från API-anrop.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654