Browser

Du kan rikta in dig på användare som använder en viss webbläsare eller särskilda webbläsaralternativ när de besöker sidan.

Följande webbläsare kan ha följande mål:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Opera
 • iPad
 • iPhone
IMPORTANT
Börja med Target Standard/Premium 24.3.1 (4-6 mars 2024), inbyggda målgrupper som skapats med målgränssnittet, som Browser:iPad och Browser:iPhone har uppdaterats för att kunna utföra korrekt målinriktning för iPad och iPhone använda profile.mobile.deviceVendor, profile.mobile.isMobilePhoneoch profile.mobile.isTablet.
Uppdateringen kräver inga åtgärder från kundens sida. Etiketterna i Target Gränssnittet kommer att ändras i framtiden och kommer att tillkännages i Target versionsinformation (aktuell) när dessa ändringar görs.
Information om inställningar för tillfällig lösning finns i Uppdateringar för iPad och iPhone in Browser publikattribut (30 april 2024) nedan.

Det finns två sätt att rikta in sig på webbläsare:

 • Fördefinierad målgrupp: Använd den fördefinierade målgruppen om du bara vill rikta dig till besökare som använder en viss webbläsare för att besöka webbplatsen. Om du till exempel erbjuder en Chrome tillägg, du bara aktiverar Chrome -användare.

  1. När du konfigurerar aktiviteten väljer du webbläsaren i listrutan.

   Det här alternativet riktar endast in aktiviteten på besökare som använder den angivna webbläsaren.

   Användare av målfärg

 • Anpassad målgruppsregel för webbläsare: Med en anpassad målgrupp kan ni inrikta er på flera olika webbläsare eller skapa regler eller undantag för specifika webbläsare, webbläsarversioner eller webbläsarspråk. Den här funktionen ger stor flexibilitet när det gäller att rikta in en aktivitet baserat på webbläsarattribut.

  1. I Target gränssnitt, klicka Audiences > Create Audience.

  2. Namnge målgruppen och lägg till en valfri beskrivning.

  3. Dra och släpp Browser i Audience Builder.

   Regler > Webbläsare

  4. Klicka Select väljer du sedan något av följande alternativ:

   • Typ: Ange eller exkludera en viss webbläsare. Se Typ.
   • Språk: Använd eller exkludera vissa webbläsare som är inställda på specifika språk. Se Språk.
   • Version: Ange eller exkludera vissa webbläsarversioner. Se Version.
  5. (Valfritt) Ange ytterligare regler för målgruppen.

  6. Klicka på Done.

  I följande exempel visas en publik som innehåller Microsoft Edge användare i version 91 eller 92:

  Målkant 91 eller 92

Webbläsaralternativ concept_221D8EEF53CC45AEACEB17CF336A3658

Rikta in eller exkludera aktivitetsdeltagare baserat på webbläsartyp, språk eller version.

Typ section_6ADC758F23F145B3A310151546D83D56

Ange eller exkludera en viss webbläsare.

Välj Type väljer du antingen lika med eller inte lika med.

 • Equals: Ange de valda webbläsarna som mål.
 • Does not equal: Uteslut de valda webbläsarna.

Välj en eller flera webbläsare. Flera alternativ är kopplade till en OR.

Språk section_7520D1AA464A45A6843EABE2D2B431A1

Använd eller exkludera vissa webbläsare som är inställda på specifika språk.

Om ett erbjudande t.ex. bara finns på engelska kan du rikta dig till webbläsare där språket är engelska. Om sidan inte är aktiverad med dubbla byte kan du utesluta webbläsare som är inställda på östasiatiska språk.

Att inkludera eller exkludera webbläsarspråk kan ge en mer exakt besökaranpassning än att rikta in er baserat på geografisk orientering i fall där språket är viktigare än platsen. Om du t.ex. erbjuder en artikel skriven på engelska kan du antingen rikta dig till engelskspråkiga länder eller till webbläsare som är inställda på engelska. Artikeln är avsedd för webbläsare och är tillgänglig för engelska talare i länder där engelska inte är det primära språket.

Välj Language väljer du antingen lika med eller inte lika med.

 • Equals: Ange de valda webbläsarspråken som mål.
 • Does not equal: Uteslut de valda webbläsarspråken.

Markera ett eller flera språk. Flera alternativ är kopplade till en OR.

Följande webbläsarspråk kan anges som mål eller utelämnas:

 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Portugisiska
 • Ryska
 • Spanska
 • Traditionell kinesiska

Version section_37CC8CE45DA04E8682AE6388321BA6EF

Ange eller exkludera vissa webbläsarversioner.

Om sidan inte visas korrekt i Internet Explorer version 11 eller tidigare kan du skapa en målgrupp som utesluter dessa versioner. I så fall skapar du en regel där webbläsartypen är lika med Internet Explorer och lägger till en andra regel där versionen är mindre än eller lika med 11.

Välj Version väljer du sedan en operator:

 • Equals
 • Does not equal
 • Is greater than
 • Är större än eller lika med
 • Is less than
 • Is less than or equal to

Skriv versionsnumret. Endast större versioner kan anges i textfältet. Den angivna versionen innehåller en delversion av den versionen. Om du till exempel anger version 10 inkluderas även besökare i version 10.1.

Flera alternativ är kopplade till en OR.

Utbildningsvideo: Skapa publiker Självstudiemärke

Den här videon innehåller information om hur du använder målgruppskategorier.

 • Skapa målgrupper
 • Definiera målgruppskategorier

Uppdateringar för iPad och iPhone in Browser publikattribut (30 april 2024) updates

Adobe Target låter dig mål för någon av flera kategoriattribut, inklusive användare som använder en viss webbläsare eller webbläsaralternativ när de besöker din sida.

Börja med Target Standard/Premium 24.3.1 (4-6 mars 2024), inbyggda målgrupper som skapats med målgränssnittet, som Browser:iPad och Browser:iPhone har uppdaterats för att kunna utföra korrekt målinriktning för iPad och iPhone använda profile.mobile.deviceVendor, profile.mobile.isMobilePhone och profile.mobile.isTablet.

Inbyggda målgrupper skapade med Target användargränssnitt, som Browser:iPad och Browser:iPhone, flyttas automatiskt över till den nya målgruppsdefinitionen och kräver inga åtgärder från kundens sida. Om du fortsätter bör du dock använda inställningarna beskrivs nedan.

Om du user.browserType i alla profilskript för att kontrollera om det är ett iPhone eller iPad (till exempel user.browserType == 'iphone' eller user.browserType != 'ipad') ska dessa profilskript ändras som instrueras nedan före 30 april 2024 för att säkerställa att dessa målgrupper fortsätter att fungera som förväntat.

JavaScript-målgrupper är äldre målgrupper som använder Target uttryck som har tagits bort med Target Classic Gränssnitt. Dessa målgrupper kan endast ändras via API. Kunderna måste uppdatera dessa målgrupper endast om de fortsätter att använda äldre målgrupper i aktiviteter.

Målgrupper skapade med Target UI ui

Följande inställningar kan användas framåt:

 • För webbläsarmatchningarApple: Mobile > Device Vendor matches Apple

  Apple

 • För webbläsare matchar surfplattan: Mobile > is Tablet > true

  mobil är surfplatta

 • För webbläsare som matchar iPad: Mobile > Device Marketing Name matches iPad med en And-behållare med Mobile > Is Tablet är true

  iPad

 • För webbläsare som matchar iPhone: Mobile > Device Marketing Name matches iPhone med en And-behållare med Mobile > Is Mobile Phone är true

  iPhone

Det finns många andra inställningar som kan användas, till exempel när villkoren negeras. Exempel på negerade förhållanden kan se ut så här:

 • Webbläsaren matchar inte iPhone: Mobile > Device Vendor does not match Apple med en Eller-behållare med Mobile > Is Mobile Phone är false

  Inte mobiltelefon

 • Webbläsaren matchar inte iPad: Mobile > Device Vendor does not match Apple med en Eller-behållare med Mobile > Is Tablet är false.

  Inte surfplatta

Målgrupper skapade med profilskript profile-scripts

Om du user.browserType i äldre Target Classic målgrupper eller i profilskript bör ändringarna omfatta följande:

 • BrowserType är iPhone:

  Ersätt:

  user.browserType=="iphone"

  Med:

  profile.mobile.deviceVendor == "Apple" && profile.mobile.isMobilePhone

 • BrowserType är inte iPhone:

  Ersätt:

  user.browserType!="iphone"

  Med:

  profile.mobile.deviceVendor != "Apple" || !profile.mobile.isMobilePhone

 • BrowserType är iPad:

  Ersätt:

  user.browserType=="ipad"

  Med:

  profile.mobile.deviceVendor == "Apple" && profile.mobile.isTablet

 • BrowserType är inte iPad:

  Ersätt:

  user.browserType!="ipad"

  Med:

  profile.mobile.deviceVendor != "Apple" || !profile.mobile.isTablet

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654