Kategorier för målgrupper

Du kan använda olika kategoriattribut som mål med Adobe Target. Om du vill skapa målregler (eller grupper) för varje attribut drar och släpper du önskade attribut i rutan Audience Builder.

Attribut för målgrupper

När en viss kategori är markerad kan du använda ett eller flera målinriktningsvillkor. I kategorin Geo definierar du till exempel en regel som City=San Francisco. Om du lägger till flera värden skapas ett OR-villkor. Besökaren behöver bara matcha ett av värdena för att uppfylla målinriktningsvillkoret. Skapa ett anpassat uttrycksmål för AND-villkor på samma parameter.

När du har skapat en regel klickar du på Done. En sammanfattning av regeln visas bredvid mållänken för den nivå du har som mål.

Du kan förfina en regel ytterligare genom att lägga till fler villkor eller genom att skapa ytterligare regler i andra kategorier. Du kan t.ex. bara rikta dig till Firefox-användare från San Francisco som har åtkomst till din webbplats från Google. Ange Geo för användare från San Francisco, Browser för målanvändare som använder Firefox, och Traffic Sources kategori till målanvändare som kommer från From Google. Regler som skapas mellan kategorier kombineras med operatorn AND.

Skapa ett uttrycksmål om du vill skapa komplexa målinriktningsregler som innehåller OR-åtgärder i olika kategorier.

Du kan också ange anpassade profilparametrar och user. parametrar. När du lägger till en målgrupp drar och släpper du Visitor Profile väljer du sedan den parameter som du vill använda som mål för aktiviteten. Om den önskade parametern inte visas har parametern inte utlösts av en mbox.

Använd sökrutan för att söka efter Audiences lista. Du kan söka efter valfri del av ett målgruppsnamn eller omge en viss sträng med citattecken.

Du kan sortera Audience efter målgruppsnamn eller efter det datum då den senast ändrades. Om du vill sortera efter namn eller datum klickar du på kolumnrubriken och väljer sedan att visa målgrupper i stigande eller fallande ordning.

Utbildningsvideo: Skapa målgrupper Självstudiemärke

Den här videon innehåller information om hur du använder målgruppskategorier.

  • Skapa målgrupper
  • Definiera målgruppskategorier
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654