Kategoritillhörighet

Kategoritillhörighetsfunktionen i Adobe Target hämtar automatiskt de kategorier på webbplatsen som en användare besöker och beräknar sedan användarens tillhörighet för varje kategori så att den kan anpassas och segmenteras. Kategoritillhörighet hjälper till att se till att innehåll är riktat till besökare som är mest benägna att agera på den informationen.

Överför kategoritillhörighetsinformation till Target section_B0C8E46EEBAC4549AD90352A47787D04

När en användare besöker webbplatsen registreras profilparametrar som är specifika för besökaren i Target databas. Dessa data är knutna till användarens cookie. En användbar parameter är user.categoryId, en mbox-parameter som tilldelats på en produktsida. När besökaren fortsätter att bläddra, eller återvänder till en annan session, kan de produktkategorier som en viss användare visar registreras. Du kan även registrera kategoriinformation genom att skicka den som mbox-parameter user.categoryId i valfri ruta (inklusive en kapslad ruta), som en URL-parameter user.categoryIdeller i Target sidparametrar med en global mbox. Mer information finns hos din kontorepresentant.

Separera kategorier med kommatecken för att inkludera ett objekt i flera kategorier. Exempel:

 • user.categoryId=clothing,shoes,nike,running,nike clothing,nike shoes,nike running shoes

Beroende på hur ofta och hur nyligen besök i dina produktkategorier har gjorts registreras kategoritillhörigheten (om någon) för en användare. Kategoritillhörighet kan användas för att rikta in populationer för dina aktiviteter.

Du kan använda user.categoryAffinities[] i ett profilskript för att returnera en array med tillhörigheter som en besökare har fyllt i. Mer information finns i user.categoryAffinties under Objekt och metoder i profilattribut.

IMPORTANT
The user.categoryId attributet som används för algoritmen för kategoritillhörighet skiljer sig från entity.categoryId attribut som används för Adobe Target Recommendations' produktrekommendationer och innehållsrekommendationer. user.categoryId krävs för att spåra en användares favoritkategori. entity.categoryId krävs för att basera rekommendationer på den aktuella sidans eller det aktuella objektets kategori. Skicka båda värdena till Target om du vill använda båda funktionerna.

Affärsärende för kategoritillhörighet section_D6FF913E88E6486B8FBCE117CA8B253B

En besökares aktivitet i en session, t.ex. vilken kategori de oftast ser, kan användas för målinriktning vid efterföljande besök. Varje kategorisida som en besökare visar under en session hämtas, och hans eller hennes favoritkategori beräknas utifrån en nyhet och frekvensmodell. Varje gång besökaren återgår till startsidan kan hjältebildområdet användas för att visa innehåll som hör till användarens favoritkategori.

Exempel på att använda kategoritillhörighet section_A4AC0CA550924CB4875F4F4047554C18

Anta att ni säljer musikinstrument online och vill rikta säljkampanjer baserat på gitarrer till besökare som redan har uttryckt intresse för gitarrer tidigare. Med kategoritillhörighet kan du skapa erbjudanden som endast visas för besökare med den här kategoritillhörigheten.

Algoritm för kategoritillhörighet section_8B86C7FF50294208866ABF16F07D5EB9

Algoritmen för kategoritillhörighet fungerar så här:

 • Tio poäng för den första kategorin
 • Fem poäng för varje kategori som klickas efter den första
 • När du klickar på en ny kategori subtraheras 1 från alla kategorier som du tidigare klickat på
 • Om du klickar på en kategori (visas) subtraheras inte 1 från alla andra kategorier om du klickar på den igen
 • Om man klickar på en sjätte kategori tas den kategori som har lägst poäng i de fem första kategorierna bort från beräkningen
 • I slutet av sessionen dividerar du alla värden med 2
NOTE
När flera kategorier skickas inom ett enskilt mbox-anrop, ordnas kategorierna i categoryAffinities är inte garanterat. En godtycklig kategori registreras först och får poängen 10.

Exempel: algoritm för kategoritillhörighet

Du kan till exempel visa mens-clothing kategori, sedan accessoriessedan jewelrysedan accessories igen i en session resulterar i följande tillhörigheter:

 • accessories: 9 (+5 – 1 + 5)

 • mens-clothing: 8 (+10 – 1 – 1)

 • jewelry: 5 (+5)

När sessionen avslutas och användaren senare återgår till webbplatsen halveras poängen:

 • accessories: 4.5 (9/2)

 • mens-clothing: 4 (8/2)

 • jewelry: 2.5 (5/2)

Anta att användaren sedan tittar i ordning, jewelry, accessories, beauty, shoesoch womens-clothing:

 • accessories: 6.5 (4.5 + 5 – 1 – 1 - 1)

 • womens-clothing: 5 (+5)

 • jewelry: 4.5 (2.5 + 5 – 1 – 1 - 1)

 • shoes: 4 (+5 – 1)

 • beauty: 3 (+5 – 1 - 1)

 • mens-clothing släpps när du klickar sist på womens-clothing som kategorin med lägst poäng med poängen 1 (4 - 1 - 1 - 1)

När sessionen avslutas och användaren senare återgår till webbplatsen halveras poängen:

 • accessories: 3.3 (6.5/2)

 • womens-clothing: 2.5 (5/2)

 • jewelry: 2.3 (4.5/2)

 • shoes: 2 (4/2)

 • beauty: 1.5 (3/2)

Använd kategoritillhörighet för mål concept_5750C9E6C97A40F8B062A5C16F2B5FFC

Följande avsnitt innehåller information som hjälper dig att använda en kategoritillhörighetspublik för att målinrikta en aktivitet.

Skapa en målgrupp som använder kategoritillhörighet section_A27C600BBA664FE7A74F8FE076B78F40

 1. Från Audiences lista, klicka på Create Audience.

  eller

  Om du vill kopiera en befintlig målgrupp håller du pekaren över den önskade målgruppen i listan Publiker och klickar sedan på ikonen Kopiera. Sedan kan ni redigera målgruppen för att skapa en liknande målgrupp.

 2. Skriv ett beskrivande målgruppsnamn.

 3. Klicka på + Add Rule > Visitor Profile.

 4. I listrutan Visitor Profile väljer du Category Affinity.

  Besöksprofil > Kategoritillhörighet

 5. Välj önskad kategori:

  Kategoritillhörighet > Kategori

  Kategorierna är:

  • Favoritkategori
  • Första kategorin
  • Andra kategorin
  • Tredje kategorin
  • Fjärde kategorin
  • Femte kategorin

  Alternativen "Favoritkategori" och "Första kategori" är likvärdiga.

 6. Välj utvärderaren:

  • Innehåller (skiftlägesokänslig)
  • Innehåller inte (skiftlägesokänslig)
  • Lika med
 7. Ange varje nytt värde på en separat rad (till exempel "skor").

 8. Klicka på Save.

Använd kategoritillhörighetspubliken i en aktivitet section_91526B942D1B4AEBB8FCDF4EBFF931CF

Du kan använda målgrupper med kategoritillhörighet i alla aktiviteter. Under det guidade arbetsflödet i tre steg, på Target väljer du önskad målgrupp.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654