Marketo Engage - ordlista marketo-engage-glossary

Nedan finns definitioner för många av termerna som du kan stöta på när du använder Marketo Engage. Om du vill begära att en term läggs till, skicka ett e-postmeddelande till oss.

A a

A/B-testning
Gör att du kan ändra komponenter i e-postmeddelandet (t.ex. ämnesrad, från adress) och ange testkriterier för att avgöra vilken uppsättning innehåll som blir bäst.
Konto
Termen kan ha olika betydelser:
-Din Marketo-instans kan kallas ditt Marketo-konto.
-in TAM, a Namngivet konto är ett konto som användaren har fastställt är ett målkonto som han/hon vill köra.
-I TAM är ett CRM-konto ett konto som har mappats från din länkade CRM (konto i Salesforce, MS Dynamics eller API).
-I CRM är konton det företag som leder och kontakter är kopplade till.
Kontolista
En lista med nyckelnamn för konto/organisation. Kallas även för kontohantering för mål (TAM).
Kontoprofilering
(tidigare AccountAI) i TAM, med hjälp av din Ideal-kundprofil (ICP), kommer befintliga företag i din databas att rangordnas och rangordningarna läggs till som poäng på dina konton.
Kontopoäng
I TAM, är det ett poängtal som tilldelas ett konto för att hjälpa dig att fastställa dess nivå av engagemang.
Anskaffningsdatum
Det datum då en person blir känd i Marketo. Detta datum motsvarar Anskaffningsprogram som förvärvade personen.
Anskaffningsprogram
Det program som ansvarade för att förvärva en person. Personen kan ha varit anonym och det här programmet ansvarade för konverteringen till en känd person. Detta bidrar till att etablera förstahandsattribuering.
Annonsnätverksintegrering
(tidigare Ad Bridge) Ett sätt att koppla samman Marketo unika målgruppsdata med betalmediesystem så att ni kan köra mer målinriktade, personaliserade digitala annonskampanjer.
Adobe Marketo Engage
Det officiella märkesnamnet för sammanställningen av alla Marketo produkterbjudanden inom Adobe Experience Cloud.
Varning
Ett meddelande som används för att informera någon som du har angett om en transaktion får ett e-postmeddelande.
Anonym besökare
En webbbesökare som aldrig fyllt i ett formulär eller lämnat sina uppgifter på webbplatsen.
Programmeringsgränssnitt (API)
En uppsättning fördefinierade protokoll som används för att utföra en- eller massfunktion i ett operativsystem eller program (i det här fallet Marketo).
Godkänd
Används för att bekräfta när en resurs är redo för konsumtion. Resurser kan inte visas offentligt förrän de har godkänts.
Tillgång
Ett objekt som fungerar som innehåll i din Marketo-instans (t.ex. e-post, landningssida, smart kampanj, osv.).

B b

Gruppkampanj
A kampanj som riktar sig till kvalificerade medlemmar med hjälp av filter eller listmedlemskap. Batchkampanjer startar vid en viss tidpunkt och påverkar en viss uppsättning personer samtidigt. Batchkampanjer kan ställas in så att de återkommer eller köras en gång.
Beteendepoäng
Ett punktvärde som tilldelats en person baserat på personens handlingar/beteende (t.ex. besök på en webbsida, klicka på en länk i ett e-postmeddelande, fylla i ett formulär osv.). Används vanligtvis för att mäta en persons intresse för din produkt eller ditt företag.
Blockeringslista
En lista över IP-adresser eller domäner som är associerade med sändning skräppost.
Blocklist
Ett fält för en Marketo-person som du inte vill ska få marknadsföringsmaterial (t.ex. en konkurrent). När du anger att det Blocklist fältet ska vara true får personen inga e-postmeddelanden från din Marketo-instans, inklusive e-postmeddelanden med användningsinformation.
Studsa
När ett e-postmeddelande som skickas till en mottagare returneras. Det finns hårda och mjuka studsar. Ett hårt studsande kan göra en persons e-postadress ogiltig när en e-postserver meddelar Marketo att personens e-postadress inte kan levereras. Ett mjukt studs innebär att något gick fel när e-postmeddelandet skickades till personen. Detta löses automatiskt. Både hårda och mjuka studsar består av flera kategorier.

C c

Campaign
"Campaign" kan betyda några saker i Marketo. A kampanj är en kortare term för smarta kampanjer. I Marketo Sales Connect, kampanjer är en serie korrespondenssteg för flera kanaler. I Webbanpassning, webb kampanjer är anpassade reaktioner som är kopplade till ett visst segment.
Resultatrapport för e-postkampanj
Typ av rapportering som visar e-postresultatmått grupperade efter smart kampanj.
Campaign-mapp
En organisationsenhet som kan innehålla flera program och/eller smarta kampanjer. Som en mapp på skrivbordet används mappar i Marketo för att ordna och rapportera.
Kast
En sändning är händelsen som skickar e-post från en engagemangsprogram.
Kanal
Typ av marknadsföringsaktivitet som är associerad med en program (t.ex. e-post, webbinarium, bildspel, bildspel, webbannonsering osv.).
Klicka för att öppna %
Procentandel e-postmeddelanden som öppnades och där en länk klickades i e-postmeddelandet. Detta mäter relevansen och sammanhanget för ett e-postmeddelande genom att ta antalet unika klick dividerat med antalet unika öppningar och sedan multiplicera med 100 för att visa det som en procentandel.
Klickningar
Som standard är länkar i e-postmeddelanden inbäddade i spårning, vilket gör att du kan se vem som klickade på länken, hur många länkar som klickades osv.
Clickstream
Besökarens aktivitet och URL-sökväg på webbplatsen och hur länge de besökte varje sida.
Klona
I Marketo kan du duplicera flera olika typer av enheter i instansen. Du kan klona program, en resurs inom ett program, a stream, med mera.
CNAME
Den främre delen av URL:en. Det enda ordet (plus YourCompany.com) kallas för CNAME (t.ex. info.YourCompany.com/).
Webbaktivitetsrapport för företag
Typ av rapportering som visar vilka företag som besöker din webbplats.
Begränsning
Ett extra villkor som du kan lägga till i den smarta listan filter/utlösare för att begränsa sökningen.
Innehåll
En del information som lagts till i resurser, till exempel e-post eller landningssidor. I engagemangsprogram, det finns två typer av innehåll du kan lägga till i strömmar—e-post och program.
ContentAI
(se Prediktivt innehåll)
Innehållsanalys
Ett område i Webbanpassning som visar befintligt innehåll från din webbplats samt innehållsprestanda.
Innehållsengagemangsnivå
En poäng på 0 till 100 poäng som Marketo ger i en engagemangsprogram. Poängen bestäms av en sofistikerad formel med öppnar, klickningar, avsluta prenumeration, programframgångar med mera.
Cookie
En cookie är en liten datadel som skickas till en användares webbläsare från en webbplats för att göra upplevelsen mer personlig (kommer ihåg inloggningsinformation, inställningar osv.).
Anpassad målgrupp
I Facebook skapar du en lista som består av specifika, befintliga personer (från din Marketo-databas) för direkt målinriktning.
Anpassat fält
Ett icke-standardfält som användaren skapar för att uppfylla specifika behov. Anpassade fälttyper har en egen ordlista.
Eget objekt
Med anpassade objekt kan ni spåra mätvärden som är specifika för ert företag.
Kundrelationshantering (CRM)
Ett system som gör det möjligt för organisationer att hantera information om sina kunder/potentiella kunder. Marketo tillåter endast inbyggd integrering med två CRM: Salesforce och Microsoft Dynamics.

D d

Databas
En av kärnavsnitten i Adobe Marketo Engage. Databasen är hemlig till alla dina person poster.
Deduplicera
Kallas även deduplicering. Processen att identifiera och konsolidera information (t.ex. människor) för att eliminera duplicering. Marketo tar till exempel automatiskt bort dubbletter när nya personer kommer in i din instans.
Standardprogram
En programtyp i Marketo. Ett generiskt program som du kommer att använda när ett e-postmeddelande, evenemang eller engagemangsprogram inte är relevant.
Leverans
Möjligheten för ett e-postmeddelande att nå den avsedda mottagarens inkorg, vilket kan påverkas av skräppost och klientfiltren. Annat än"Levererat", vilket bara anger att e-postmeddelandet har skickats till mottagarservern.
Skapa efterfrågan
Handlingen att använda riktad marknadsföring i syfte att öka efterfrågan på organisationens produkter eller tjänster.
Demografisk poäng
Ett punktvärde som tilldelas baserat på specifika attribut som personen har, t.ex. befattning, intäktsstorlek eller målbransch. Används vanligtvis för att mäta en persons passning med din produkt eller ditt företag.
Design Studio
En av kärnavsnitten i Adobe Marketo Engage. Design Studio är hemma hos resurser, till exempel: landningssidor, formulär, e-post, fragment och bilder/filer.
Dokument
Dokumenten är korta för dokument och är hjälpartiklar som kunderna kan använda för att bättre förstå produkten. Marketo har flera olika typer av dokument: produktdokument (den webbplats du för närvarande är på), Utvecklare dokument, och Support dokument.
Domänbaserad meddelandeautentisering, rapportering och överensstämmelse (DMARC)
En DNS-baserad policy för e-postsäkerhet som standardiserar drift och tolkning av SPF och DKIM, vilket gör att postlådeprovidrar kan validera att e-post som gör anspråk på att komma från en domän kommer från giltiga källor för den domänen. Avsändare kan dessutom ange hur e-post som inte godkänns vid validering ska behandlas.
Identifierad e-post för domännycklar (DKIM)
En autentiseringsmekanism som skyddar den sändande domänen och gör det möjligt för avsändare att associera domännamnet i Från-adressen med ett visst e-postmeddelande. Detta gör att mottagaren kan känna till att e-postmeddelandet har skickats lagligen av domänens ägare. En avsändare signerar e-postmeddelandet med en digital signatur i meddelandehuvudet. Mottagaren kan dekryptera signaturen med en offentlig nyckel som publiceras i DNS av domänens ägare för att säkerställa att e-postmeddelandet skickades korrekt av domänens ägare.
Utkast
An e-post eller landningssida som inte har varit godkänd ännu. Utkast kan inte visas offentligt förrän de har godkänts. Du kan skicka ett utkast som ett test-e-postmeddelande (exempel), men inga analyser registreras.
Drip Campaign
En direkt marknadsföringsmetod som innebär att kunder/potentiella kunder skickar en serie korrespondens över en lång tidsperiod.
Varaktigt avslut
En huvudavbruten prenumeration som ser till att en avbeställa personen tas bort och återskapas, eller om en ny post skapas med en befintlig e-postadress som inte längre är prenumererad, kommer den posten att fortsätta att vara prenumererad.
Dynamiskt innehåll
Innehåll (t.ex. bilder, textutdrag, text) som fyller i en e-post eller landningssida baserat på kriterier som du anger, så att du kan anpassa läsarens upplevelse.

E e

E-post
I Marketo är en av resurser som kan användas för att kommunicera med kunderna. E-postmeddelanden kan vara HTML (bilder, anpassade teckensnitt osv.) eller Endast text (vanliga textmeddelanden utan särskild formatering). Endast HTML e-postmeddelanden kan spela in "öppningar".
Ogiltig e-postadress
Ett standardfält i Marketo som anger om en persons e-postadress finns i din databas kan levereras.
E-postprogram
En programtyp i Marketo. E-postprogram används för engångsutskick via e-post. Du kan använda A/B-tester samt spåra dina e-postresultat.
E-post pausad
En status som hindrar en person från att ta emot e-post i 24 timmar efter en hård studsa inträffar. Efter 24 timmar kan personen skickas igen.
Engagement Program
En programtyp i Marketo. Med engagemangsprogram kan ni marknadsföra innehåll för nya människor genom att leverera innehåll systematiskt (kallas även vårdsprogram).
Engagement Score
Poäng baserad på en egen algoritm som tar hänsyn till: engagerat beteende (öppnar, klickningar, slutfört program) och inaktiverat beteende (avsluta prenumeration).
Händelse
Något som händer för att ni ska kunna kommunicera med era kunder och potentiella kunder. Offlineevent består vanligtvis av sammankomster eller mässor, och online-event webbinarier.
Evenemangspartner
En tredjepartsintegrering som hjälper dig att automatisera dina onlineevent.
Event Program
En programtyp i Marketo. Händelseprogram används för att automatisera händelser, både online och offline (t.ex. webbinarier, möten, mässor osv.).
Utmattad
När en person har fått allt innehåll i en engagemangsström. Personer som markerats som utmattade kommer att vara kvar som sådana tills ytterligare innehåll läggs till.

F f

Feedback-loop
När Internet-leverantören vidarebefordrar klagomål från mottagare till den organisation som skickade e-postmeddelandet.
Filter
Ett verktyg som används i smarta listor som gör att ni kan begränsa er målgrupp (t.ex. alla i databasen som bor i Kalifornien). Filter kan användas i båda Grupp och Trigga kampanjer.
Flöde
Området på en smart kampanj som avgör vad som händer med de personer du har valt via de villkor som anges i smart lista. Flödet består av ett eller flera flödessteg.
Flödessteg
Kallas även för flödesåtgärd: en åtgärd som utförs för den/de personer du har valt (antingen som en del av en smart kampanj, en enda flödesåtgärd från en smart lista, eller en enda flödesåtgärd för en person).
Landningssida för frihandslayout
(se Landningssida)

G g

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)
Den EU-lagstiftning som trädde i kraft den 25 maj 2018 syftar till att ge EU-medborgarna bättre kontroll över sina personuppgifter.
Globala resurser
Resurser skapade i Design Studio för användning i program över hela Marketo.
Guidad landningssida
(se Landningssida)

H h

I i

Intressant stund
I Marketo Sales Insight, en förekomst som du anser vara av särskild betydelse (t.ex. när någon besöker en viss sida på webbplatsen klickar du på en viss länk i ett e-postmeddelande) som du vill att ditt säljteam ska vara medvetna om.

K k

Känd person
Personuppgifter i Marketo databas betraktas som kända personuppgifter. Det finns flera olika sätt för någon att ange din databas, bland annat: CRM-synkronisering, ifyllning av ett formulär, import/manuell ifyllning av listor, programmatisk (övriga API-/partnerintegrationer) med mera. Webbbesökare är från början cookie (och är anonyma) via Marketo Munchkin webbspårning och mappas sedan till motsvarande kända personpost när identifierbara åtgärder inträffar (t.ex. klickade på en spårad länk i ett Marketo-mejl, fyllde i ett formulär med sin e-postadress eller mappas manuellt via Marketo-associerade lead-API:er i båda Munchkin och Resterande API

L l

Landningssida
En Marketo-värdsida där du kan visa innehåll och spåra besökare. Det finns två olika typer: Frihand och Guidad. Landningssidor i fri form gör att du kan dra och släppa allt innehåll du vill, var du vill. Guidade landningssidor är mer strikt, med en fördefinierad layout/struktur som bestäms av mall.
LaunchPoint
Hemmabruk till högklassiga Marketo-integrerade lösningar med hundratals partners inom teknik och digitala tjänster.
Lead
I Adobe Marketo Engage, lead är föregående term (ersatt med person) som beskriver en individ i din Marketo databas som ni engagerar i genom era marknadsföringskampanjer. I CRM, kan ett lead representera ett annat koncept (dvs. en individ som är associerad med en tillfälle) oberoende av Marketo funktionalitet.
Lead-databas
Föregående databasnamn (se Databas).
Lista
En samling människor. I Marketo finns det smarta listor och statiska listor. A smart lista är en dynamisk lista med personer som kan ändras hela tiden, eftersom den baseras på filter som du definierar (t.ex. alla i din databas som bor i Kalifornien). När nya personer uppfyller kriterierna (eller befintliga personer inte längre är kvalificerade) ändras listan. A statisk lista är, ja, statiskt. Den ändras inte om du inte lägger till/tar bort någon manuellt.
Lokala resurser
Resurser används inom ett specifikt program.

M m

Marknadsföringsaktiviteter
En av Adobe Marketo Engage kärnavsnitt. Här är dina kampanj orkestrering sker. Alla dina program, kampanjer och kampanjmappar (och deras lokala resurser) bor här.
Marknadsföringsautomatisering
En tekniklösning som ger företag möjlighet att effektivisera, automatisera och mäta marknadsföringsuppgifter och arbetsflöden, så att de kan öka verksamhetens effektivitet och öka intäkterna snabbare.
Marknadsföringskvalificerad lead (MQL)
Efter att ha vårdat ett segment av er målgrupp kan vissa individer bli marknadskvalificerade leads, vilket innebär att de har ställt upp beteendet och egenskaperna för att uppfylla era framgångskriterier för att kunna skickas vidare till er säljorganisation för uppföljning.
Marknadsföring har pausats
Det här fältet anges manuellt av användare för att skapa någon i sin Marketo databas temporärt opostbart.
Marketo Lead Management (MLM)
En kolloidal term som används för att beskriva Marketo klassiska kärngränssnitt.
Marketo Performance Insights (MPI)
(se Prestandainsikter)
Marketo Sales Connect (MSC)
Ett tilläggsverktyg för försäljning med flera aspekter som hjälper marknadsförarna att engagera sig i framtiden och spåra resultatet.
Marketo Sales Insight (MSI)
En tilläggsfunktion som ger marknadsförarna möjlighet att ge säljarna marknadsföringsinsikter från sina CRM.
Microsoft Dynamics
Kallas även MSD. En av de två CRM-programmen Marketo har inbyggd integrering med (se CRM).
Munchkin
Marketo egen JavaScript-spårningskod. Här spåras alla personer som besöker er webbplats. Detta inkluderar anonyma besökare (tillsammans med deras IP-adresser och annan information).
Mina Marketo
En av standardavsnitten i Adobe Marketo Engage. Fungerar som din Marketo-hemsida och visar rutor för alla avsnitt av Marketo som du har tillgång till.
Mina token
Egna variabler som alla kan skapa. De är skapad i antingen kampanjmappar eller program.

N n

Namngivet konto
I TAM, ett konto som användaren har fastställt är ett målkonto som han/hon vill köra.
Näringsprogram
Se (Engagement Program)

O o

Öppnar
Ett öppet register när bilder hämtas till en e-post. Även om du inte inkluderar någon bild infogar Marketo som standard en enda spårningspixel i alla HTML-e-postmeddelanden. E-post med endast text kan inte registrera ett öppet dokument.
Operativ e-post
Ett e-postmeddelande som ignorerar Avbeställ och Marknadsföring har pausats status. Meant som ska användas för viktiga e-postmeddelanden eller e-postmeddelanden med autosvar. Inte avsedd för marknadsföring. Operativa e-postmeddelanden kommer inte att skickas till personer med Blocklist eller Ogiltig e-postadress status.
Möjligheter
En affärsmöjlighet kan associeras med en person eller konto som en potentiell framtida försäljning. De går vanligtvis in i Marketo via en CRM eller via API.
Anmäl dig
När en person ger sitt tillstånd att börja ta emot marknadsföring via e-post.
Avanmäl dig
(se avbeställ)

P p

Prestandarapport för människor
En rapporttyp i Marketo. Med den kan du mäta tillväxten i dina databas över tid.
Periodkostnad
Pengarna du spenderar under en viss månad på en program.
Prestandainsikter
Kallas tidigare Marketo Performance Insights (MPI). En tilläggsanalysfunktion som använder olika verktyg för att hjälpa er att identifiera trender och hitta enhetliga vinnande strategier.
Person
En individ i din Marketo databas som ni engagerar med hjälp av marknadsföringskampanjer.
Personpartition
Personpartitioner fungerar som separata databaser. Varje partition har sina egna personer som inte avduplicerar eller blandar med andra partitioner.
Persona
I MARKETO Hantering av målkonto, personas är en del av en målgrupp, vilket möjliggör mer specifik målinriktning.
Röstning
En omröstning i Marketo är precis som en vanlig omröstning. Skapa ett ämne som folk kan rösta på och dela på din Marketo landningssidor, er webbplats och/eller sociala medier.
Prediktivt innehåll
(tidigare ContentAI) En tilläggsfunktion som hjälper Marketo-användare att engagera webbesökare och e-postmottagare med de mest relevanta innehåll, med rekommendationer som bygger på maskininlärning och prediktiv analys.
Program
En behållare som innehåller allt du behöver för att utföra ett marknadsföringsinitiativ. Det finns fyra olika typer: Händelseprogram, Engagement Programs, E-postprogram och Standardprogram)
Programmånad
Månad som är associerad med periodkostnad av program.
Rapport om programprestanda
En rapporttyp i Marketo. Det gör att du kan se hur programmen fungerar. Filtrera efter taggar, periodkostnad, osv.

Q q

Kvalificeringsregler
När en person uppfyller de förbestämda kriterierna i en smart kampanj, får de rätt till det. Du kan ange kvalificeringsregler för att avgöra hur många gånger de kan köras via flöde i den smarta kampanjen.

R r

Anseende
Ett poängtal som består av olika signaler och/eller datapunkter. Anseendet kan vara knutet till en avsändares domän, innehåll eller IP-adress och påverkar leverans.
Sökväg till retur
Den faktiska e-postadressen som ett meddelande kommer från skiljer sig från e-postadressen i fältet"Från".
RCA (Revenue Cycle Analytics)
En tilläggsfunktion i innehåller olika verktyg som hjälper dig att förbättra rapporteringen i alla instanser.
Intäktsmodell
Ett verktyg som används i RCA (Revenue Cycle Analytics) som använder en serie stadier, så att du kan spåra var dina lead är när som helst under konverteringen.
Roll
En titel som tilldelats en användare som grupperar en mängd behörigheter tillsammans (t.ex. Admin, Marknadsförare).
Rollkonto
En e-postadress som tillhör en avdelning eller en position (t.ex. security@, sysadmin@), inte en enskild person. Marketo blockerar e-post från att skickas till specifika rollkonton som inte kan kopplas till en enskild prenumerant.

S s

Salesforce
Kallas även SFDC. En av de två CRM-programmen Marketo har inbyggd integrering med (se CRM).
E-postexempel
Ett test e-post du skickar till dig själv (och/eller andra) för att se hur det ser ut innan du skickar det till dina kunder. Du kan också använda exempel för att testa dynamiskt innehåll.
Segment
Kategorierna inom en segmentering (se Segmentering).
Segmentering
Grupperingen av personer i din databas baserat på en smart lista regel som du anger. Du kan t.ex. ha en segmentering som kallas industri, och kategorierna i den kan vara: sjukvård, teknik, ekonomi osv. Med segmentering kan ni marknadsföra hela grupper av människor baserat på en vald demografisk profil.
Princip för avsändare (SPF)
En autentiseringsmekanism som identifierar de e-postservrar som tillåts skicka e-post för en specifik domän.
Smart Campaign
Ett av Marketo viktigaste verktyg. De utför åtgärder som du anger baserat på kriterier som du bestämmer. (se även Gruppkampanj och Utlös kampanj)
Smart List
(se Lista)
Fragment
Ett block med innehåll (text, bild) som du kan skapa i förväg och snabbt infoga i landningssidor/e-post gå framåt.
Mjuk studs
(se Studsa)
SaaS (Software as a Service)
En metod för programleverans som inte kräver nedladdning, bara en enhet med en webbläsare och en Internetanslutning (t.ex. Marketo).
Spam
Den vanligaste termen för oombedd e-post.
Spam Traps
E-postadresser som Internet-leverantörer och e-postleverantörer specifikt övervakar för att spåra skräppost. Dessa kan innehålla adresser som aldrig används, typdomäner och domäner som har gått ut. De olika typerna av skräppostsvällningar kan visa olika problem med att hämta, t.ex. problem med formulär (typa spam-svällningar), att inte underhålla en databas på rätt sätt eller ta bort ogiltiga adresser (inaktuella spam-svällningar) eller att hämta adresser utan tillstånd, ofta genom att köpa listor (pristine spam-svällningar). Alla e-postmeddelanden som skickas till dessa adresser markeras som skräppost.
Delad testning
Ett testexperiment med två eller flera varianter för att mäta skillnaden i resultat. Målet är att identifiera förändringar på webbsidor som ökar eller maximerar ett intressant resultat.
Statisk lista
(se Lista)
Strömma
En samling med prioriterade innehåll som används i en engagemangsprogram att vårda människor. Innehåll distribueras i den ordning du anger.

T t

Taggar
Identifierare som används för att beskriva program.
Hantering av målkonto (TAM)
(tidigare kontobaserad marknadsföring/ABM) En tilläggsfunktion som gör att ni kan inrikta er på och engagera nyckelkonton på ett mycket samordnat sätt.
Mall
An e-post eller landningssida som används som utgångspunkt för att skapa ytterligare e-postmeddelanden eller landningssidor.
Token
En variabel som kan användas i en rad olika resurser/funktioner i Marketo som gör att personaliserade data kan infogas automatiskt.
Träd
Den kolumn till vänster i Marketo som visar objekt i en hierarkisk struktur. Den visar allt som finns i din Marketo-instans (t.ex. arbetsytor, program, lokala resurser, osv.).
Utlösare
En aktivitet eller händelse som aktiverar flödessteg för en utlösarkampanj när händelsen inträffar (t.ex. någon besöker en webbsida, klickar på en länk i ett e-postmeddelande).
Utlös kampanj
A smart kampanj som innehåller minst en utlösare.

U u

Avbeställ
När en person väljer att inte längre ta emot e-post om marknadsföring, en annan term för avanmälan.
Avprenumererad
En status som anger att mottagaren har valt att inte längre ta emot marknadsföringsmeddelanden. Personer som har markerats som avbeställda kan fortfarande få e-postmeddelanden.
Användare
Individer som använder Marketo.

B w

Webbkampanj
En anpassad reaktion som är kopplad till ett visst segment. I Webbanpassning, webbkampanjer innehåller Dialogrutor, I zoneroch Widgetar.
Aktivitetsrapport för webbsida
En rapporttyp i Marketo. Du kan då se de kända eller anonyma personer som besöker er webbplats.
Webbanpassning
En tilläggsfunktion som ger er en plattform för målinriktning och personalisering som hjälper Marketo-användare att engagera kända och anonyma besökare i realtid, baserat på vilka de är och vad de gör.
Webbinarium
Ett webbaserat seminarium. I Marketo kan webbinarier köras via ett antal olika eventpartners.
Återmarknadsföring av webbplatser
En tilläggsfunktion som hjälper Marketo-användare att rikta in sig på kända och anonyma besökare (via Facebook och Google) med relevanta annonser baserade på bransch, namngivna konton och kända data.
Vad du ser är vad du får (WYSIWYG)
En vanlig term som refererar till ett program eller en redigerare som gör att du kan se slutresultatet av innehåll när du skapar det. Marketo har en WYSIWYG-editor.
Widget
Ett litet grafiskt element i ett program som tillåter en viss interaktion. Widgetar är bara tillgängliga i Marketo Sky (andra än Webbkampanj för widget)
Jokertecken
Ett tecken (*) används i Webbanpassning) som används före eller efter en sträng för att ersätta andra tecken i en sträng.
Arbetsyta
Ett separat område i Marketo som innehåller marknadsföring resurser. Du kan till exempel ha en arbetsyta som heter"Nordamerika" som du använder strikt för att marknadsföra i den regionen. Europa, Asien osv.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac