Om smarta kampanjer understanding-smart-campaigns

Om Marketo är en kraftfull bil är den smarta kampanjen verkligen motorn. Det är enkelt att komma igång, men du kan göra nästan vad du vill av det.

Den smarta kampanjen har tre huvudområden: The Smart List, Flow and Schedule -tabbar.

Smart List smart-list

Den smarta listan är hur du definierar som som ni vill inrikta er på med er smarta kampanj. Den har filter och utlösare.

Typ
Exempel
Förklaring
Filter
Klickad länk
Samla alla personer i en batch som är berättigade för tillfället.
Utlösare
Klicka på Länk
Så fort någon gör något, avfyrar flödet omedelbart.

Du kan kombinera filter på olika sätt och använda dem tillsammans med utlösare. Det här är ett kraftfullt verktyg - experimentera med det.

Flöde flow

Flödet innehåller de steg som du vill att den smarta kampanjen ska utföra, inklusive väntesteg och delade val.

Schema schedule

Slutligen styr detta när ni kör er smarta kampanj. Du kan till och med ställa in upprepning så att den körs enligt ett upprepande schema.

Det finns en enorm mängd saker som den smarta kampanjen kan göra. Gör det så hittar du allt i Marketo som blir enklare att förstå.

CAUTION
Om du flyttar en smart kampanj från ett program till ett annat och kampanjens smarta lista eller flödessteg refererar till det ursprungliga programmet, måste du uppdatera informationen manuellt för att återspegla det nya programmet, eftersom det not automatisk uppdatering.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac