Real-time Customer Data Platform - översikt

Vad är Real-Time CDP? what-is-rtcdp

Adobe Real-time Customer Data Platform (Real-Time CDP) bygger på Adobe Experience Platform och hjälper företag att samla in kända och anonyma data från flera olika företagskällor för att skapa kundprofiler som kan användas för att leverera personaliserade kundupplevelser i alla kanaler och enheter i realtid.

Översikt över olika Experience Platform-appar med Real-Time CDP markerat.

Real-Time CDP innehåller verktyg för datastyrning, identitetshantering, avancerad segmentering och datavetenskap, så att ni kan skapa profiler och definiera målgrupper samt få djupgående insikter samtidigt som ni kan tillämpa strikta policyer för datastyrning.

Real-Time CDP är kopplat till ett stort antal partners, för att inte tala om integreringar med Adobe Experience Cloud, så att ni smidigt kan aktivera dessa målgrupper och leverera enastående kundupplevelser i alla kanaler, från personalisering på plats eller i appen till e-post, betalda medier, callcenters, anslutna enheter och mycket annat.

Vad du kan göra med Real-Time CDP what-you-can-do-with-rtcdp

Med Real-Time CDP kan man

  • Få en samlad bild av kunden genom att kombinera data från hela företaget.
  • Hantera profiler med betrodd styrning och sekretesskontroller för kända och anonyma identifierare.
  • Generera användbara insikter och skala målgrupper med hjälp av AI och maskininlärning från Adobe Sensei som är framtagen för marknadsförare.
  • Leverera personaliserade upplevelser i realtid i alla kanaler och på alla destinationer.

Real-time Customer Data Platform (Business-to-Consumer, Business-to-Business, Business-to-Person) rtcdp-editions

När ni köper Real-Time CDP kan ni välja mellan tre utgåvor, vilket framgår av tabellen nedan. Alla tre utgåvorna finns på standardnivå Prime och Ultimate. Se avsnitten nedan för mer information som hjälper dig att avgöra vilken av de tre utgåvorna som passar ditt företag bäst.

Real-Time CDP Business-to-Consumer (B2C)
Real-Time CDP Business-to-Business (B2B)
Real-Time CDP Business-to-Person (B2P)
Prime ✓
Prime ✓
Prime ✓
Ultimat ✓
Ultimat ✓
Ultimat ✓

Få fullständig information om de funktioner som ingår i Prime- och Ultimate-nivåerna i alla utgåvor nedan:

Adobe Real-time Customer Data Platform - Business-to-Consumer (B2C) Edition rtcdp-b2c

Real-Time CDP B2C (Business-to-Consumer) är utformat för B2C-marknadsförare som vill sammanställa, styra och aktivera alla konsumentdata i olika system och kanaler för mer personaliserade kundupplevelser och få fullständig sinnesro.

Adobe Real-time Customer Data Platform - Business-to-Business (B2B) Edition rtcdp-b2b

Real-Time CDP B2B (Business-to-Business) är utformat för B2B-marknadsförare som vill sammanställa, styra och aktivera alla lead- och kontodata i olika system och kanaler för mer personaliserade kundupplevelser och få fullständig sinnesro

Med Real-Time CDP B2B Edition kan marknadsförarna skapa fullständiga profiler för människor och konton. Ni kan i synnerhet berika, segmentera och exportera alla era data från olika källor från en central lagringsplats med enhetliga kontoprofiler. Dessa data kan hanteras med hjälp av datastyrningsverktyg som är tillgängliga i varje steg i den centraliserade processen.

Mer information finns i översikten om Real-Time CDP B2B Edition.

Adobe Real-time Customer Data Platform - Business-to-Person (B2P) Edition rtcdp-b2p

Med B2P-utgåvan (Business-to-Person) av Real-Time CDP kan du sammanställa, styra och aktivera dina B2C- och B2B-kunddata med en enda CDP för att inrikta dig på samma person på alla affärsgrenar med en sömlös upplevelse och fullständig sinnesfrid.

Med den här versionen får ni en komplett plattform för kunddata för B2C- och B2B-företag som kan personalisera upplevelser för samma person inom alla verksamhetsområden.

Ytterligare information

Om du vill veta mer om Adobe Experience Platform börjar du med att läsa översikten Experience Platform.

Följande dokumentation rekommenderas för att hjälpa dig att komma igång med Real-time Customer Data Platform:

Ordlista

Använd sidan Ordlista för att granska Real-Time CDP- och Adobe Experience Platform-terminologi.

recommendation-more-help
6f08adb8-9d4a-4cec-8173-ab4c03ac2841