Mappa en CSV-fil till ett XDM-schema

För att kunna importera CSV-data till Adobe Experience Platform måste data mappas till ett Experience Data Model (XDM)-schema. I följande självstudier beskrivs hur du mappar CSV-filer till XDM-scheman med användargränssnittet Platform:

recommendation-more-help
2ee14710-6ba4-4feb-9f79-0aad73102a9a