Koppla samman din AEM Forms-miljö med Captcha® connect-your-forms-environment-with-hcaptcha-service

Den här funktionen är under Tidigt Adobe-program. Du kan skriva till aem-forms-ea@adobe.com från ditt officiella e-post-id för att gå med i det tidiga adopterprogrammet och begära åtkomst till funktionen.

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) är ett program som ofta används vid onlinetransaktioner för att skilja mellan människor och automatiserade program eller organ. Det utgör en utmaning och utvärderar användarens svar för att avgöra om det är en människa eller en robot som interagerar med webbplatsen. Det förhindrar användaren att fortsätta om testet misslyckas och gör onlinetransaktionerna säkra genom att förhindra att skräppost eller skadliga syften publiceras.

AEM Forms as a Cloud Service stöder följande CAPTCHA-lösningar:

Integrera AEM Forms-miljön med Captcha Captcha

Med tjänsten Captcha® kan du skydda dina formulär från stötar, skräppost och automatiskt missbruk. Det utgör en utmaning för kryssrutewidgeten och utvärderar användarens svar för att avgöra om det är en människa eller en robot som interagerar med formuläret. Det förhindrar användaren att fortsätta om testet misslyckas och gör onlinetransaktionerna säkra genom att förhindra att skräppost eller skadliga aktiviteter publiceras.

AEM Forms as a Cloud Service stöder hCaptcha® i adaptiva Forms Core-komponenter. Du kan använda den för att visa en kryssrutewidget när formulär skickas.

Förutsättningar för att integrera AEM Forms-miljön med Captcha® prerequisite

Om du vill konfigurera hCaptcha® med AEM Forms måste du hämta sitekey och hemlig nyckel 🔗 för hCaptcha® från webbplatsen hCaptcha®.

Steg för att konfigurera hCaptcha® steps-to-configure-hcaptcha

 1. Skapa en konfigurationsbehållare i din AEM Forms as a Cloud Service-miljö. En konfigurationsbehållare innehåller molnkonfigurationer som används för att ansluta AEM till externa tjänster. Så här skapar och konfigurerar du en konfigurationsbehållare för att ansluta din AEM Forms-miljö till hCaptcha®:

  1. Öppna din AEM Forms as a Cloud Service-instans.

  2. Gå till Tools > General > Configuration Browser.

  3. I Configuration Browser kan du välja en befintlig mapp eller skapa en mapp. Du kan skapa en mapp och aktivera alternativet Cloud Configurations för den eller aktivera alternativet Cloud Configurations för en befintlig mapp:

   • Så här skapar du en mapp och aktiverar alternativet Cloud Configurations för den:

    1. Klicka på Create i konfigurationsläsaren.
    2. Ange ett namn, en titel och välj alternativet Cloud Configurations i dialogrutan Skapa konfiguration.
    3. Klicka på Create.
   • Så här aktiverar du alternativet Cloud Configurations för en befintlig mapp:

    1. Markera mappen i Configuration Browser och välj Properties.
    2. Aktivera Cloud Configurations i dialogrutan Konfiguration.
    3. Välj Save & Close om du vill spara konfigurationen och stänga dialogrutan.
 2. Konfigurera Cloud Servicen:

  1. Gå till tools-1 > Cloud Services och välj hCaptcha® i AEM författarinstans.

   hCaptcha® i ui

  2. Välj en konfigurationsbehållare, skapad eller uppdaterad, enligt beskrivningen i föregående avsnitt. Välj Create.

   Configuration Captcha®

  3. Ange Title, Name, Site Key och Secret Key för hCaptcha®-tjänsten som hämtats i förutsättning. Välj Create.

   Konfigurera Cloud Servicen för att ansluta din AEM Forms-miljö med hCaptcha®

NOTE
Användarna behöver inte ändra Verifierings-URL:en för klientsidanoch Verifierings-URL:en för serversidan eftersom de redan är förfyllda för hCaptcha®-validering. I vissa länder kan slutpunkterna skilja sig åt. Mer information finns på hCaptcha® FAQ.

När hCAPTCHA-tjänsten har konfigurerats kan den användas i en adaptiv form.

Använd hCaptcha® i en anpassad form using-hCaptcha®-foundation-components

 1. Öppna din AEM Forms as a Cloud Service-instans.

 2. Gå till Forms > Forms and Documents.

 3. Välj ett anpassat formulär och välj Properties. För alternativet Configuration Container väljer du den konfigurationsbehållare som innehåller den molnkonfiguration som ansluter AEM Forms till Captcha® och väljer Save & Close.

  Om du inte har någon sådan konfigurationsbehållare kan du läsa avsnittet Anslut AEM Forms-miljön med hCaptcha® för att lära dig hur du skapar en konfigurationsbehållare.

  Välj konfigurationsbehållare

 4. Välj ett anpassat formulär och välj Edit. Det adaptiva formuläret öppnas i Adaptiv Forms Editor.

 5. Dra komponenten Captcha från komponentwebbläsaren till det adaptiva formuläret.

 6. Markera komponenten Captcha och klicka på egenskapsikonen Egenskaper . Dialogrutan Egenskaper öppnas.

  Alt-text

  Ange följande egenskaper:

  • Title: Ange titeln för Captcha-komponenten. Du kan enkelt identifiera en formulärkomponent med dess unika namn både i formuläret och i regelredigeraren.

  • Validation Message: Ange ett valideringsmeddelande för din Captcha-validering när formulär skickas.

  • Validate Captcha: Du kan välja ett av alternativen för att validera Captcha:

   • Vid inskickning av formulär
   • Vid en användaråtgärd.
  • Captcha Service: Välj din Captcha-tjänst, här väljer du tjänsten hCaptcha®.

  • Captcha Configuration: Välj en molnkonfiguration som har konfigurerats för hCaptcha®.

   note note
   NOTE
   Du kan ha flera molnkonfigurationer i din miljö i liknande syfte. Välj tjänsten noggrant. Om ingen tjänst finns med i listan kan du läsa Koppla din AEM Forms-miljö till hCaptcha® för att lära dig hur du skapar en Cloud Service som ansluter din AEM Forms-miljö till hCaptcha®-tjänsten.
  • Felmeddelande: Ange felmeddelandet som ska visas för användaren när Captcha-överföringen misslyckas.

  • Captcha-storlek: Du väljer visningsstorlek för utmaningsdialogrutan hCaptcha®. Använd alternativet Compact om du vill visa en liten storlek och alternativet Normal om du vill visa en relativt stor hCaptcha®-utmaningsdialogruta eller Invisible om du vill validera hCaptcha® utan att explicit återge kryssrutewidgeten i användargränssnittet.

 7. Välj Done.

Nu är det bara berättigade formulär, där formuläranvändaren kan ta bort utmaningen från tjänsten hCaptcha®, som kan användas för att skicka in formuläret.

hCaptcha® är ett registrerat varumärke som tillhör Intuition Machines, Inc.

Vanliga frågor

 • F: Kan jag använda mer än en Captcha-komponent i ett adaptivt formulär?
 • Ans: Det går inte att använda fler än en Captcha-komponent i ett adaptivt formulär. Du bör inte heller använda en Captcha-komponent i ett fragment eller en panel som är markerad för lazy loading.

Se även see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab