Konfigurerar omdirigeringssida configuring-redirect-page

När en Core Components based Adaptive Formkan du dirigera om användaren till en annan webbsida eller visa ett meddelande. Så här konfigurerar du omdirigeringssidan eller tackar för meddelandet:

  1. Öppna det adaptiva formuläret för redigering.

  2. Öppna innehållsträdet och välj Guide Container.

  3. Klicka på egenskaperna för den adaptiva formulärbehållaren Egenskaper för adaptiv formulärbehållare -ikon. Dialogrutan Adaptiv formulärbehållare öppnas för att konfigurera datamodeller.

  4. Öppna Submission -fliken. Alternativ för att konfigurera en omdirigeringssida eller ett meddelande visas:

    Dialogrutan Skicka med Guide Container för att konfigurera en omdirigeringssida eller ett meddelande

    • Om du vill konfigurera en omdirigerings-URL för alternativet Skicka väljer du Redirect to URL option och ange en absolut adress eller en omdirigerings-URL eller relativ sökväg för en AEM Sites-sida.

    • Om du vill konfigurera ett anpassat meddelande eller ett tackmeddelande väljer du Show Message och ange ett meddelande i rutan Meddelandeinnehåll. Det är en RTF-ruta som du kan använda helskärmsalternativet för att visa alla tillgängliga RTF-objekt.

Formulärförfattare kan konfigurera en sida för varje formulär som formuläranvändarna omdirigeras till efter att de har skickat in formuläret.

Relaterad

Se även see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab