Dokumentation om datainsamling

Välkommen till startsidan för teknisk dokumentation om datainsamling i Adobe Experience Platform. Här finns självhjälp och supportinformation.

Information om andra funktioner som tillhandahålls av Experience Platform finns på

Användarhandböcker lists-documentation-1

 • Översikt över datainsamling
  Läs mer om hur du aktiverar datainsamling på klientsidan för Adobe Experience Platform Edge Network och läs mer om de datainsamlingstekniker som används.
 • Dataströmmar
  Lär dig hur du konfigurerar dataströmmar i Adobe Experience Platform.
 • Taggar
  Lär dig att driftsätta och hantera analyser, marknadsföring och annonstaggar för att förbättra kundupplevelser.
 • Web SDK
  Interagera med Experience Cloud-tjänsterna via Edge Network.
 • Mobile SDK
  Kör Adobe Experience
 • Server-API för Edge Network
  Använd Edge Network Server-API:t för datainsamling, personanpassning, annonsering och marknadsföring med Experience Cloud eller Experience Platform Edge-tjänster.
 • Experience Platform Assurance
  Med Adobe Experience Platform Assurance kan du inspektera, korrekturläsa, simulera och validera hur du samlar in data eller levererar upplevelser i dina mobilapplikationer.
 • Experience Platform Debugger
  Kontrollera om dina webbsidor innehåller problem med dina Experience Platform-implementeringar med Adobe Experience Platform Debugger för Chrome och Firefox.
 • Vidarebefordran av händelser
  Skicka data till nya destinationer utan att ändra implementeringarna på klientsidan.

Självstudiekurser tiles-tutorials-1

Versionsinformation lists-release

Resurser för utvecklare lists-dev

Relaterade resurser lists-resources-1